www.ovdim.org.il

גמלת ניידות עקב תאונת עבודה, מי זכאי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 12 דירוגים בציון ממוצע: 3.4 מתוך 5

גמלת ניידות היא קצבה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לנפגעי תאונות עבודה ולאנשים אשר סובלים מליקויים ברגליים המגבילים אותם בתנועתם.


נפגע עבודה הוא עובד שכיר או עובד עצמאי הרשום במוסד לביטוח לאומי, או אדם שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת ועוד. עובד שהוכר כנפגע עבודה זכאי לפיצויים ותגמולים שונים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי פגיעה, קצבת נכות, שיקום מקצועי ובמקרים מסוימים גם גמלת ניידות.


מוגבל בניידות מוגדר בתקנות הביטוח הלאומי כתושב ישראל הנמצא בארץ, החל מגיל 3 עד גיל הפרישה, שהוועדה הרפואית קבעה את אחוזי מוגבלותו בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים מוגדרת.


בהתקיים תנאים מסוימים זכאי אדם המוגבל בניידות לקבל הטבות בניידות גם לאחר שהגיע לגיל הפרישה, ואף במקרים מסוימים ניתן לקבל גמלת ניידות גם לאחים שטרם מלאו להם שלוש שנים, אם לכל אחד מהם נקבעו 80% לפחות מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותו הבית.


מוגבל בניידות שנקבע על ידי הוועדה הרפואית כי זקוק לכיסא גלגלים, יכול לקבל הלוואה מביטוח לאומי לרכישת רכב לאביזרים מיוחדים, או לקבל הלוואה למימון חלקי או מלא של המסים על רכישת רכב, אם הוא עומד בתנאים. ואף מוגבל בניידות בעל רכב זכאי לקבל קצבה חודשית, תג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי.


מי זכאי לקבל גמלת ניידות?


כדי לקבל גמלת ניידות עקב תאונת עבודה, יש לעבור בדיקה על ידי הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות, לצורך קביעת אחוזי נכות, מחמת ליקויים הקשורים לנכות תפקודית ברגליים.


התנאים לקבלת גמלת ניידות הם: שיעור של 40% ומעלה מוגבלות בניידות לבעל רישיון נהיגה בתוקף, או 60% מוגבלות בניידות למי שאין לו רישיון נהיגה בתוקף, כאשר במצב זה הגמלה משולמת לאדם שמורשה לנהיגה ומסיע את הנכה.


קצבת ניידות משולמת לבעלי רכב או חסרי רכב, אשר עונים על התנאים הבאים: בעלי רכב שהמרחק מביתם למקום עבודתם וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות, זכאים לתוספת לקצבת הניידות, כדי לפצות אותם על הוצאות אחזקת הרכב, בתנאי שעבדו לפחות חצי שנה רצופה לפני הגשת הבקשה לקצבה, והם נוסעים ברכבם בקביעות למקום העבודה.


קצבת ניידות לחסרי רכב, אשר מלאו להם 18 שנים ונקבעה מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות, מיועדת להשתתפות בהוצאות הניידות של זכאים שאין ברשותם ובבעלותם רכב. במקרה זה, הקצבה משולמת לחסר רכב, גם למי שיש ברשותו ובבעלותו רכב, אך הרכב מושבת.


ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים


נפגע עבודה אשר הגיש תביעה לגמלת ניידות, פנה אל בית הדין האזורי לעבודה בנצרת והגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, בעקבות החלטתה כי המוגבלות שממנה הוא סובל אינה נכללת ברשימת הליקויים.


על פי עובדות התביעה, המערער הגיש תביעה חדשה, ובחודש יוני 2017, הופיע בפני וועדה מדרג ראשון, אשר קבעה כי הוא זכאי לנכות בניידות בשיעור 75% לצמיתות לפי פריט ליקוי א(6) דו צדדי, שהוא שיתוק חלקי של שרירי הגפה התחתונה, הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך.


על החלטה זו, הגיש המוסד לביטוח לאומי ערר וטען כי לא סביר שההחמרה שחלה במצבו של התובע, לפי החלטת הוועדה המחוזית, אירעה בתקופה כה קצרה. מאחר שבחודש אוקטובר 2017, הוא הופיע בפני הוועדה אשר בדקה אותו וקבעה כי לא נמצאה אצלו חולשת שרירים, וכי המגבלה בניידות לא נכללת ברשימת הליקויים בהסכם הניידות. ועל החלטה זו נסוב הערעור.


החלטת הוועדה בעניין גמלת הניידות לא מנומקת


לטענת המערער, החלטת הוועדה לא מנומקת, מאחר שכאשר נבדקו שרירי הרגליים שלו, הוועדה לא פירטה מהו הכוח הגס של כל שריר שנבדק, אלא בחרה לתת ציון כללי לכל קבוצת השרירים כמכלול. לפיכך, לא ניתן לעמוד על דעתה ביחס לחולשה בשרירים.


המערער הוסיף כי אין לקבל את קביעתה של הוועדה כי הוא הגיע לכוח 5 בכל קבוצות השרירים, מאחר שקביעות הוועדה לא יכולות להינתן על דרך האומדן, ולטענתו הוועדה צריכה לציין את הכוח הגס בכל אחד מהשרירים, בהתחשב בכך שפריט הליקוי לא דורש שיתוק מלא, אלא שיתוק חלקי.


מנגד טען ביטוח לאומי כי לא נפל פגם בנימוקי הוועדה, מאחר שהיא לא מצאה עדות לחולשת שרירים, ואף הסבירה כי הדבר מתיישב עם סוג המחלה שבה לוקה המערער. כמו כן, גם אם הוועדה לא רשמה את הערכים הנוגעים לכוח הגס ביחס לכל אחד מהשרירים, קביעתה כי הכוח הגס בכל קבוצות השרירים קרוב לחמש, היא בגדר קביעה רפואית. ובכל אופן בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה לגבי סולם ויינברג, כוח גס בין 4 ל-5 אינו נחשב בגדר שיתוק. לכן, אין כל בעיה לעקוב אחרי הלך דעתה של הוועדה ואין מקום להתערב בהחלטתה.


בית המשפט קבע כי דין הערעור להתקבל


לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון במסמכים המצורפים, קבע בית המשפט כי דין הערעור להתקבל עקב פגם משפטי. בית המשפט השתכנע שהוועדה לא פירטה כראוי את הבדיקה שערכה למערער, ובחרה לתת ציון כללי לכל קבוצות השרירים, מבלי לרשום ציון נפרד לגבי כל שריר ושריר, על כן מדובר בקביעה לא ברורה שאינה תואמת את הציון שנרשם בטבלה.


בית המשפט ציין כי נימוקיה של הוועדה היו צריכים להיות מנוסחים בבירור, באופן שיהיה מובן גם למי שאינו בעל ידע רפואי רלוונטי. על כן נקבע כי תביעתו של המערער תחזור אל הוועדה לעררים, כדי שהוועדה תערוך לו בדיקה לעניין כוח גס בשרירים, תפרט את הממצאים לגבי כל שריר בנפרד, ותשקול מחדש ולאור כלל הממצאים את קביעתה לעניין דרגת הנכות והזכאות לגמלת ניידות.


ב"ל 44359-11-17
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - תאונות עבודה

נפילה על רצפה רטובה בעבודה, האם העובד זכאי לפיצויים?

סדרן ברשת מגה הגיש תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה עקב נפילה על רצפה רטובה, בטענה כי מגה התרשלה כלפיו ולא דאגה לסביבת עבודה בטוחה. 

נפילה במקום העבודה, עובד שנפל בספארי זכאי לפיצויים

עובד שהחליק במקום עבודתו על מים או כתוצאה ממפגע אחר, ונגרם לו נזק, יכול להיות מוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה ואף רשאי להגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק, בגין הפרת חובתו לדאוג לסביבת עבודה בטוחה. 

חשיפה לחומרים כימיים, האם ניתן להגיש תביעה על פי תורת המיקרוטראומה?

מכונאי בבית זיקוק בחיפה נחשף במהלך עבודתו לחומרים כימיים, אשר גרמו לטענתו להתפרצות מחלת עור בכפות ידיו. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדרש להכריע האם מדובר בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.  

תאונת עבודה במהלך פריקת סחורה, האם העובד זכאי לפיצויים?

במהלך פריקת סחורה ננעץ בכף ידו של המוביל מסמר שהוצא בניתוח וגרם לנזק ממשי ביד. בנסיבות אלה הוגשה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים בגין אחריותו לנסיבות התרחשות התאונה. 

תאונת עבודה בעת פינוי אשפה, האם המעסיק חייב בפיצויים?

עובד עירייה המועסק בתור נהג משאית פינוי אשפה, פנה אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגיש תביעה נזיקית נגד המעסיק, לתשלום פיצויים עקב תאונת עבודה בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב שימוש במכונה מסוכנת, האם המעסיק אחראי?

עובד אשר נחבל בתאונת עבודה בכף ידו השמאלית במהלך עבודתו במפעל למתכות, הגיש תביעה נגד בעל המפעל בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב החלקה על שמן, האם המעסיק נדרש לשלם פיצויים?

עובד בהתקנת מערכות כיבוי אש, אשר החליק על רצפה מלוכלכת בסיום יום עבודה, פנה אל בית משפט השלום בעכו, והגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק. 

תאונת עבודה לעובד ניקיון, מי משלם פיצויים?

עובד ניקיון שידו נמחצה במכבש, הגיש תביעה לתשלום פיצויים נגד הנהלת המפעל בטענה לרשלנותה, מחמת הנהגת שיטות עבודה לא בטוחות ולא זהירות. 

תאונת עבודה בקייטרינג, האם המעסיק אחראי לשלם פיצויים?

ביום הראשון לעבודתה בשירותי קייטרינג, קרס על עובדת צעירה סיר עם מים רותחים והיא נפצעה ברגליה. האם המעסיק אחראי לקרות התאונה?  

גידול סרטני עקב חשיפה לשמש בעבודה, האם תאונת עבודה?

מדביר שנחשף במהלך עבודתו לקרני שמש וחלה בסרטן מסוג מלנומה, פנה אל בית הדין לעבודה, והגיש תביעה נגד ביטוח לאומי להכרה בגידול הסרטני בזרועו כפגיעה בעבודה.  

פגיעה בעבודה עקב חשיפה לחומרים מסוכנים במוסך

מכונאי רכב שחלה בסרטן ביקש להכיר במחלתו כפגיעה בעבודה על פי עילת המיקרוטראומה, עקב חשיפה לחומרים מסוכנים במסגרת עבודתו במשך שנים רבות במוסך. 

תאונת עבודה באתר בנייה: שבבי ברזל ניתזו לעינו של עובד

עובד באתר בנייה כבן 18 שנים נפגע במהלך עבודתו בקידוח ברזל, כאשר שבבי ברזל ניתזו לעיינו. 

עובד מסעדה שהחליק על רצפה מלוכלכת תבע פיצויים מהמעסיק

תביעה לפיצויים נגד בעל מסעדה בגין נזקי גוף שנגרמו לעובד מטבח במהלך הכנת שיפודים.  

תאונת עבודה באתר בנייה: העובד נתקל במוט שבלט מהקרקע

מנהל עבודה באתר בנייה מיהר לעצור קידוח שבוצע שלא לפי התכנית, ובדרך נתקל במוט ברזל אשר בלט מהקרקע, ונחבל ברגלו.  

תביעת פיצויים נגד מעסיק עקב נפילה מפיגום באתר בנייה

פועל בניין נפל מפיגום מגובה של כארבעה מטרים, וטען כי התאונה התרחשה עקב רשלנות המעסיק, בכך שלא סופקו לו אמצעי בטיחות לעבודה בגובה.  

עובדת באוניברסיטה שהחליקה על שלולית מים ונפצעה תבעה פיצויים

עובדת באוניברסיטה יצאה ממשרדה כדי להגיע אל השירותים, ובדרך החליקה על שלולית מים שהיתה במסדרון, על כן תבעה פיצויים מהמעסיק בגין פגיעה בעבודה. 

עובד שנפגע בתאונת עבודה עקב נפילה מסולם תבע פיצויים

עובד במרפדייה לרכבים נדרש לטפס על סולם כדי להעלות לקומת הגלריה פלטת ספוגים. המעסיק הבטיח שיחזיק את הסולם, אך לא עשה כן והעובד נפל ארצה.  

מחסנאי שנפגע בתאונת עבודה תבע פיצויים מהמעסיק

מחסנאי שנפגע בתאונת עבודה הגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיקה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיו עקב שיטת עבודה לקויה. 

מעל מיליון ש"ח לנפגע בתאונת עבודה

נפגע בעבודתו והוכר כנפגע עבודה וקיבל סכום פיצויים גבוה לאחר אי הסכמה לסכום שהוצע בגישור ... 

מעסיק לא החזיר שליח לעבודה לאחר שזה נפגע בתאונת דרכים

האם שליח אשר נפגע בתאונת דרכים, ולא הוחזר לעבודתו על ידי המעסיק, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.