www.ovdim.org.il

זכויות עובדים

דרגו את המאמר
  התקבלו 86 דירוגים בציון ממוצע: 4.1 מתוך 5
זכויות עובדים

המאפיין את משפט העבודה הן הזכויות המוענקות לעובד מכוח חוקי המגן , ואשר את תמציתן נביא להלן. עובד אינו רשאי לוותר על אותן זכויות. להלן הסברים קצרים על זכויות העובד.

זכויות עובדים - מהן הזכויות שלנו בעבודה? מה במקרה ופגעו בזכויות שלך?

 

קראו עוד בפורטל העובדים... לא שילמו לך דמי חופשה? פוטרת בלי הודעה מוקדמת? פיטרו אותך כשהיית בהריון? מהם דמי הבראה? עשרות מאמרים, פסקי דין, פורום דיני עבודה ופניות לעורכי דין לקבלת ייעוץ משפטי...

 

 

 


לרשותך מאגר חוקי עבודה ופסקי דין בדיני עבודה.

 

זכויות עובדים

 

מדי שנה מוגשות לבתי הדין האזוריים והארציים לעבודה תביעות רבות הנוגעות להפרת זכויות עובדים. המשפט בישראל מכיר בזכויות בסיסיות להם זכאי כל עובד במשק, ללא תלות בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי. החוק קובע כי גם העובד אינו רשאי לוותר על זכויות אלו ופעמים רבות מבוטלים בבית הדין הסכמים חתומים אשר יש בהם עבירה על חוקי המגן.

 

אפליה וחוסר שוויון בעבודה

מהי חופשת לידה?

פיטורין אחרי 11 חודשים, מה הדין?

מהן זכויות עובדי קבלן וחברות כח אדם?

 

גם הסכמים קיבוציים ונציגויות עובדים אינם יכולים לעבור על זכויות סוציאליות בסיסיות אלו ומטרתם העיקרית היא לשפר את תנאיו של העובד מעבר לרף החוקי. מגזרים מסוימים עובדים תחת הסכמים מיוחדים (לדוגמא העסקת עובדי מלון ביום כיפור), אך בכל מקרה אין החוק מתיר וויתור על זכויות המגן הבסיסיות.

 

האחריות על אכיפת חוקי המגן הללו מוטלת על משרד התמ"ת אך מכיוון שמספר הפקחים אינו כמספר העובדים, ואף לא מתקרב לכך, מופרות זכויותיהם של עובדים רבים, חדשות לבקרים. עובד אשר זכויותיו הופרו רשאי כאמור לפנות לבית הדין לעבודה.

 

חוקים אלו מסדירים זכויות כגון פיצויי פיטורין, הלנת שכר, שכר מינימום, ימי חופשה, ימי מחלה, תאונות עבודה, תשלום בעבור עבודת לילה ועוד.

 

עם זאת, חוקי המגן חלים רק במידה ומתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד. לעובדים חריגים (כגון מתנדבים, מוגבלים או פריסלנרים) ישנו דין מיוחד וכך גם לעובדי חברות קבלן וכוח אדם. רבים מן הדיונים בבתי הדין לעבודה סובבים סביב מעמדם של הצדדים והתקיימותם של יחסי עובד-מעביד ביניהם.

 

מגזרים מסוימים, כגון נשים או נוער, נהנים מחוקי מגן מיוחדים דוגמת חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער, חוק עובדים זרים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

 

מהן זכויות המגן העיקריות?

 

ימי חופשה – לכל עובד מגיעים מדי שנה ימי חופשה בתשלום. חוק חופשה שנתית מסדיר את כמות ימי החופשה, בד"כ כתלות בוותק, וקובע מתי יהיה ניתן לנצלם (למשל, לא ניתן לבצע חפיפה בין יום חופשה ליום מחלה).

 

שכר מינימום – חוק שכר מינימום מסדיר את השכר שיוענק לעובד בעבור עבודתו. החוק מסדיר גם את שכרם של מועסקים העובדים על פי שעות, וגם את של אלו העובדים על בסיס חודשי.

 

הגנת שכרבחוק הגנת השכר הגדיר המחוקק את נושא הלנת השכר, לרבות המועד האחרון לתשלום המשכורת ודין הלנתה. בנוסף, קובע החוק כי הנפקת תלוש המשכורת לעובד הינה חובה חקוקה. כמו כן, מטיל החוק מגבלות על עיקול שכר וניכויים מסוימים משכרו של העובד (כגון הפחתת דמי הנסיעות משכרו).

 

חוק הודעת העובד – חוק מגן זה קובע כי הודעה המפרטת את משרתו של העובד תוגש לו לכשיתחיל לעבוד ולא יאוחר מ-30 יום מכניסתו לתפקיד.

 

חוק הודעה מוקדמת – מעסיקים רבים נוטים לפטר עובדים בניגוד לחוק זה הקובע כי בעת ניתוק ההתקשרות בין עובד למעביד, חייב הצד שקיבל את ההחלטה לידע את הצד השני באמצעות הודעה מפורטת בכתב. בנוסף, לא יכולה התפטרות להתבצע באופן מיידי והחוק מסדיר את כמות הימים המינימאלית אשר יכולה להקדימה (בד"כ בין שבועיים לחודש).

 

ימי מחלה -  עובד אשר אינו יכול להגיע לעבודתו בגין מחלה, זכאי לקבל תגמול בעבור הימים אשר החמיץ וזאת מתוקף חוק דמי מחלה. כמות ימי המחלה, אף היא, מוסדרת בחוק זה.

 

שעות עבודה ומנוחה – אחד מחוקי המגן החשובים להגנת זכויותיו של העובד הינו חוק שעות עבודה ומנוחה. חוק זה מסדיר את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, את שעות המנוחה ואת השכר הנוסף אשר ישולם לעובד בגין שעות נוספות או עבודה בימי מנוחה. גם בחופש הדת עוסק חוק זה ובתוכו מוגדרת מנוחה שבועית באורך של 36 שעות (ימי שבת אצל בני הדת היהודית ושישי או ראשון בדתות אחרות) וזמני תפילה.

 

חוקי המגן במשפט הישראלי מגדירים זכויות נוספות אשר להם זכאי העובד כגון החזר נסיעות, ביטוח פנסיוני, תשלומים בגין עבודה בשבת, החמצת ימי עבודה בשל אבל ועוד.

  

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, זכויות עבודה, זכויות בעבודה, ביטוח לאומי עובדים, מילואים זכויות, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.