www.ovdim.org.il

זכויות עובדים

דרגו את המאמר
  התקבלו 13 דירוגים בציון ממוצע: 4.2 מתוך 5
זכויות עובדים

המאפיין את משפט העבודה הן הזכויות המוענקות לעובד מכוח חוקי המגן , ואשר את תמציתן נביא להלן. עובד אינו רשאי לוותר על אותן זכויות. להלן הסברים קצרים על זכויות העובד.

זכויות עובדים - מהן הזכויות שלנו בעבודה? מה במקרה ופגעו בזכויות שלך?

 

קראו עוד בפורטל העובדים... לא שילמו לך דמי חופשה? פוטרת בלי הודעה מוקדמת? פיטרו אותך כשהיית בהריון? מהם דמי הבראה? עשרות מאמרים, פסקי דין, פורום דיני עבודה ופניות לעורכי דין לקבלת ייעוץ משפטי...

 

 


לרשותך מאגר חוקי עבודה ופסקי דין בדיני עבודה.

זכויות עובדים

 

מדי שנה מוגשות לבתי הדין האזוריים והארציים לעבודה תביעות רבות הנוגעות להפרת זכויות עובדים. המשפט בישראל מכיר בזכויות בסיסיות להם זכאי כל עובד במשק, ללא תלות בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי. החוק קובע כי גם העובד אינו רשאי לוותר על זכויות אלו ופעמים רבות מבוטלים בבית הדין הסכמים חתומים אשר יש בהם עבירה על חוקי המגן.

 

אפליה וחוסר שוויון בעבודה

מהי חופשת לידה?

פיטורין אחרי 11 חודשים, מה הדין?

מהן זכויות עובדי קבלן וחברות כח אדם?

 

גם הסכמים קיבוציים ונציגויות עובדים אינם יכולים לעבור על זכויות סוציאליות בסיסיות אלו ומטרתם העיקרית היא לשפר את תנאיו של העובד מעבר לרף החוקי. מגזרים מסוימים עובדים תחת הסכמים מיוחדים (לדוגמא העסקת עובדי מלון ביום כיפור), אך בכל מקרה אין החוק מתיר וויתור על זכויות המגן הבסיסיות.

 

האחריות על אכיפת חוקי המגן הללו מוטלת על משרד התמ"ת אך מכיוון שמספר הפקחים אינו כמספר העובדים, ואף לא מתקרב לכך, מופרות זכויותיהם של עובדים רבים, חדשות לבקרים. עובד אשר זכויותיו הופרו רשאי כאמור לפנות לבית הדין לעבודה.

 

חוקים אלו מסדירים זכויות כגון פיצויי פיטורין, הלנת שכר, שכר מינימום, ימי חופשה, ימי מחלה, תאונות עבודה, תשלום בעבור עבודת לילה ועוד.

 

עם זאת, חוקי המגן חלים רק במידה ומתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד. לעובדים חריגים (כגון מתנדבים, מוגבלים או פריסלנרים) ישנו דין מיוחד וכך גם לעובדי חברות קבלן וכוח אדם. רבים מן הדיונים בבתי הדין לעבודה סובבים סביב מעמדם של הצדדים והתקיימותם של יחסי עובד-מעביד ביניהם.

 

מגזרים מסוימים, כגון נשים או נוער, נהנים מחוקי מגן מיוחדים דוגמת חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער, חוק עובדים זרים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

 

מהן זכויות המגן העיקריות?

 

ימי חופשה – לכל עובד מגיעים מדי שנה ימי חופשה בתשלום. חוק חופשה שנתית מסדיר את כמות ימי החופשה, בד"כ כתלות בוותק, וקובע מתי יהיה ניתן לנצלם (למשל, לא ניתן לבצע חפיפה בין יום חופשה ליום מחלה).

 

שכר מינימום – חוק שכר מינימום מסדיר את השכר שיוענק לעובד בעבור עבודתו. החוק מסדיר גם את שכרם של מועסקים העובדים על פי שעות, וגם את של אלו העובדים על בסיס חודשי.

 

הגנת שכרבחוק הגנת השכר הגדיר המחוקק את נושא הלנת השכר, לרבות המועד האחרון לתשלום המשכורת ודין הלנתה. בנוסף, קובע החוק כי הנפקת תלוש המשכורת לעובד הינה חובה חקוקה. כמו כן, מטיל החוק מגבלות על עיקול שכר וניכויים מסוימים משכרו של העובד (כגון הפחתת דמי הנסיעות משכרו).

 

חוק הודעת העובד – חוק מגן זה קובע כי הודעה המפרטת את משרתו של העובד תוגש לו לכשיתחיל לעבוד ולא יאוחר מ-30 יום מכניסתו לתפקיד.

 

חוק הודעה מוקדמת – מעסיקים רבים נוטים לפטר עובדים בניגוד לחוק זה הקובע כי בעת ניתוק ההתקשרות בין עובד למעביד, חייב הצד שקיבל את ההחלטה לידע את הצד השני באמצעות הודעה מפורטת בכתב. בנוסף, לא יכולה התפטרות להתבצע באופן מיידי והחוק מסדיר את כמות הימים המינימאלית אשר יכולה להקדימה (בד"כ בין שבועיים לחודש).

 

ימי מחלה -  עובד אשר אינו יכול להגיע לעבודתו בגין מחלה, זכאי לקבל תגמול בעבור הימים אשר החמיץ וזאת מתוקף חוק דמי מחלה. כמות ימי המחלה, אף היא, מוסדרת בחוק זה.

 

שעות עבודה ומנוחה – אחד מחוקי המגן החשובים להגנת זכויותיו של העובד הינו חוק שעות עבודה ומנוחה. חוק זה מסדיר את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, את שעות המנוחה ואת השכר הנוסף אשר ישולם לעובד בגין שעות נוספות או עבודה בימי מנוחה. גם בחופש הדת עוסק חוק זה ובתוכו מוגדרת מנוחה שבועית באורך של 36 שעות (ימי שבת אצל בני הדת היהודית ושישי או ראשון בדתות אחרות) וזמני תפילה.

 

חוקי המגן במשפט הישראלי מגדירים זכויות נוספות אשר להם זכאי העובד כגון החזר נסיעות, ביטוח פנסיוני, תשלומים בגין עבודה בשבת, החמצת ימי עבודה בשל אבל ועוד.

  

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חופשה שנתית

מהם ימי חופשה שנתית? האם אפשר לצבור חופשה שנתית? האם אפשר להחליף חופשה שנתית בכסף? 

הלנת שכר

הלנת שכר

איחור בתשלום שכר ייחשב להלנת שכר, תשלום השכר בכסף בלבד ולא בשווה ערך. הסנקציה למעסיק שלא שילם שכר בזמן, היא להוסיף לשכר המולן את הסכום הסכום הגבוה מבין אלה... 

דמי הבראה

דמי הבראה

דמי הבראה משולמים לפי צו הרחבה ולא לפי חוק. מדובר בסכום של 300 ₪ לערך לכל יום, כאשר הזכאות היא תלוית ותק, עד לתקרה מסוימת.  

דמי מחלה - כמה ימי מחלה מגיע לך ?

חוק דמי מחלה מאפשר תשלום שכר עבור ימים בהם היה העובד חולה. לאחרונה הוספו בחוק ימי מחלה .. 

דמי נסיעות, החזרי נסיעות לעובד

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה ... 

זכויות נשים עובדות בהריון או לידה

זכויות נשים לרבות חופשת לידה, הפרשות לגמל, הגבלת פיטורים, שעות נוספות, הארכת חופשת לידה ועוד ... מה הזכויות שלך ? 

הטרדה מינית בעבודה

מהי הטרדה מינית ? מהי התנכלות ? מהי מסגרת יחסי עבודה ? מה אינו הטרדה ?  

חופשת לידה לגבר

סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, קובע כי עובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, בתנאים מסויימים ... 

שעות מנוחה

כמה שעות מנוחה מגיע לעובד? מה לגבי שבת? מה אם המעביד דורש ממך לעבוד בשבת? מהי המנוחה השבועית אשר מגיעה לעובד מוסלמי או נוצרי? האם ניתן לוותר על מנוחה שבועית? 

שכר מינימום, כמה מגיע לך?

מי זכאי לשכר מינימום? היכן תוגש תביעה לתשלום שכר מינימום? מהו שכר המעודכן נכון להיום? ועוד מידע רב בפורטל העובדים 

עורכי דין, התפטרות

במקרים מסויימים נראה את ההתפטרות (ביוזמת העובד) כפיטורין (ביוזמת המעביד). החוק מונה מספר מקרים בהם התפטרות כאילו פיטורין... 

חישוב פיצויי פיטורין

איך יחושבו פיצויי פיטורין ? השיטה הבסיסית לחישוב פיצויי פיטורין ... 

שעות נוספות - מתי תוגש תביעה בגין שעות נוספות?

שעות נוספות - מתי תוגש תביעה בגין שעות נוספות?

מה חייב להוכיח התובע גמול שעות נוספות? מה ההלכה בתביעות מסוג זה? מה לגבי משרות מיוחדות כגון נהג משאית, משרות אמון וכו'... 

צו זמני

זהו צו שהנו פרי הפסיקה, בו מבקש עובד שפוּטָר צו זמני למניעת הפיטורים במסגרת תביעה עיקרית להחזרתו למקום העבודה... 

חילופי בעלות

פרשנות משלימה טוענת, כי במקרה של חילופי מעבידים, לעובד קמה הזכות להתפטר באופן שיעניק לו פיצויי פיטורין... 

פנסיה/קופות גמל/השתלמות

אחד הסעיפים החשובים ביותר בחוזה העבודה, כיוון שאין חוק או צו הרחבה המחייבים מעביד לשלם זאת לעובד... 

זכויות עם סיום העבודה

עזבת את העבודה? פוטרת? מה מהזכויות שלך? פסקי דין ומאמרים בנושא ... 

זכויות ביטוח פנסיוני

חובת פנסיה קיימת בענפי עבודה מסוימים, למשל בענפי התעשיה, וענפי שירותים שונים, ואצל מעבידים גדולים יחסית, מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה... 

העסקת עובדים זרים

החוק מחייב גם את המעסיק בפועל, ולא רק את חברת כח האדם/תיווך כח אדם בקיום דרישות קפדניות לגבי כל העסקת עובד זר, אפילו באופן חד פעמי... 


חיפשת עורך דין? לתאום פגישת יעוץ בעלות מוזלת לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות העובד, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות עבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.