www.ovdim.org.il

חוק עובדים זרים

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 4.1 מתוך 5

חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991

 

מהו חוק עובדים זרים?

 

עובד זר הוא אדם שאינו תושב או אזרח ישראל, המבקש לעבוד בארץ. כדי להעסיק את העובד הזר, יש למלא אחר ההוראות של חוק עובדים זרים.

 

התנאים להעסקת עובד זר

 

על מנת להעסיק עובד זר, חייבים להתקיים התנאים הבאים:

 

  • המעביד חייב לקבל אישור רפואי מהמדינה שממנה הגיע העובד, טרם כניסתו לישראל, או ממוסד רפואי בארץ, כדי לוודא שהעובד לא נושא בגופו נגיפים של מחלות זיהומיות.

 

  • חייב להיות הסכם עבודה כתוב בשפה שהעובד מבין, ובו מפורטים תיאור התפקיד, השכר, רשימת הניכויים מהשכר ורשימת התנאים הסוציאליים. החוזה צריך להיות מתורגם גם לעברית ולהיות במקום העבודה.

 

  • המעביד נדרש להסדיר על חשבונו ביטוח רפואי לעובד, הכולל סל שירותים וביטוח בריאות.

 

  • למשך כל תקופת העבודה ועד שבעה ימים לאחר סיומה, המעביד נדרש להסדיר לעובד הזר מגורים הולמים, או לשלם לו עבור מקום למגורים. המעביד רשאי לנכות את סכום הוצאות המגורים משכרו של העובד הזר, לטובת החזר הוצאות.

 

  • המעביד חייב לשלם לעובד הזר את מלוא סכום השכר עבור עבודתו.

 

החובות של המעביד כלפי הרשויות

 

המעביד נדרש להמציא ערובה בנקאית, או ערובה אחרת, המבטיחה את מילוי חובותיו כלפי העובד הזר.

הוא נדרש לשלם אגרה עבור כל עובד ודמי היתר להמשך העסקתו. הסכום מתעדכן באחד בינואר בכל שנה. ובנוסף, חלה חובת הדיווח על תעסוקתו של העובד לממונה מטעם שר העבודה.

 

הבטחת יציאתו של העובד הזר מישראל

 

המעביד נדרש להפקיד כספים בכל חודש, להבטחת יציאתו של העובד מישראל. העובד זכאי לקבל את הכספים ששולמו בעדו ואת הרווחים שנצברו עליהם, בניכוי דמי ניהול ובניכוי מס, זאת בתנאי שהעובד עזב את ישראל ולא מתכוון לשוב אליה לעבודה נוספת. את הכספים מקבל העובד הזר ביום עזיבתו, או עד שלושה חודשים לאחר שיצא מן הארץ.

 

היתר עבודה לעובד זר

 

לא ניתן לקבל עובד זר לעבודה, אם לא קיים אישור בכתב מטעם משרד הפנים ובהתאם לתנאי ההיתר. התנאים לנתינת היתר תלויים בסוג העבודה, קיום חובות המעביד וחוזה העבודה.

 

דמי ההיתר נכון לאוקטובר 2013, עומדים על סך 20,010 ₪ לשנה עבור כל עובד. קיימת אפשרות לקבל פטור מדמי היתר או לשלם סכום מופחת.

 

החזר של חלק מסכום דמי ההיתר ניתן לקבל כאשר עובד זר עבר לעבוד אצל בעל היתר אחר, ששילם את הסכום עבורו, או במקרה שהעובד הזר עזב את הארץ, טרם מועד סיום תקופת העבודה.

 

אדם יחיד שהגיע לגיל הפרישה ומעוניין להעסיק עובד זר בענף הסיעוד לצרכיו האישיים, צריך להפנות את בקשתו לביטוח לאומי, ויתבקש לבחור אם הוא משלם ישירות לעובד הזר, או לחברת הסיעוד. במידה והחליט לשלם ישירות לעובד הזר, חלים עליו כל אותן ההוראות של חוק עובדים זרים.

 

עבירות ועונשין

 

מעביד שהעסיק עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, או שלא מילא אחר כל הוראות החוק, צפוי להיענש בחומרה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוקי עבודה - חוקים דיני עבודה

האם תביעה לבית הדין לעבודה, אשר הוגדרה על ידי השופט כ"משוללת כל יסוד", תביא לפסיקת הוצאות משפט משמעותיות? 

כנגד חברה נפתחה חקירה פלילית בעקבות חשד להפרת זכויות עובדים. האם יהיה על החברה להמציא דו"חות נוכחות של עובדיה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.