www.ovdim.org.il

פיטורים בזמן הריון, האם חוקי ?

דרגו את המאמר
  התקבלו 26 דירוגים בציון ממוצע: 4.9 מתוך 5

פיטורים אשה עובדת בהריון או עקב הריון

פיטרו אותך ? פוטרת בשל הריון ?פגעו בזכויותך ? פני אל עורכי דין לענייני דיני עבודה

חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי המגן שמטרתו להגן על קבוצות מסויימים של עובדים, שלדעת המחוקק לא די בחוקי עבודה רגילים כדי להגן או לתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם, ובמקרה זה המדובר בעובדת בהריון.

החוק נועד למנוע התייחסות מפלה לעובדת בהריון, ולפיכך נקבע בחוק הסדר מיוחד, שבא לביטוי בסע’ 9, ולענייננו בהגבלת פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר.

החוק אומנם אוסר פיטורי עובדת בהיריון לאחר 6 חודשים, אולם ישנו איסור אבסולוטי כאשר מדובר בהריון, והשר רשאי לתת היתר רק אם שוכנע שאין קשר בין ההריון לפיטורים.  החוק מבטא תפיסת עולם חברתית, כלכלית וערכית, שתומכת בהשתלבות נשים במעגל העבודה, והכרה בתפקיד הכפול שאישה ממלאת הן כעובדת והן כאם.

לשון החוק:

מעביד לא יפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון. הוראת אלה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות. לענין סעיף זה רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, כפיטורים

היה המעביד קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות יראו, גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים. 

מעביד לא יפטר עובדת בחופשת לידה, בימי העדרה מעבודה או במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום חופשת הלידה או ימי ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות. במנין ימי
הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות בפסקה זו. 

בכל מקרה החוק אינו מאפשר מתן היתר, כאשר נמצא קשר ישיר בין הפיטורים או בין הפגיעה בתנאי העבודה של העובדת לבין ההריון.

בית הדין הארצי מבטא היטב את מטרת המחוקק בפסקי דין רבים: 

ההגנה המיוחדת הוקנתה ממספר סיבות:

 

  • החשש מהיעדרות מוגברת בתקופת ההיריון.
  • הפקת תועלת פחותה מעבודתה ובכך גרימת נזק כלכלי למעביד.


בשל סיבות אלו סבר המחוקק על פי הפסיקה כי עובדת בהיריון ראויה להגנה מוגברת, כמו גם מהטעם שסיכוייה למצוא עבודה במהלך הריונה - קלושים.

חוק שוויון זכויות בעבודה הרחיק לכת והוסיף כי גם הריון הוא בגדר הורות כמשמעותו בס’ 2 לחוק. במציאות של ימינו, בו גלי פיטורין שוטפים את המשיק בשל המצב הכלכלי הנטייה היא לפטר בראש ובראשונה אוכלוסין חלשות ובהן נשים בהריון. הדבר בא לביטוי בעלייה חדה במספר הבקשות המוגשות למתן התר פיטורין. חלק ניכר מהבקשות נענו בחיוב.

בית הדין הארצי בפסק דין שניתן בימים אלה מפי כב’ הנשיא אדלר, העלה בדרגה את מעמדה של אישה בהיריון, והחיל גם על הריון את הגדרת הורות שבסע’ 2 לחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988, ואלו דבריו: -

"הנה כי כן, הפליה בפיטורים מעבודה של אישה, רק בשל היותה בהריון, מהווים על פי שיטת המשפט בישראל - שמשפט העבודה הוא חלק אינטגרלי ממנה - ועל פי ערכי היסוד שלה, הפליה אסורה ופסולה, המנוגדת לעקרון השוויון. האיסור על הפליה בעת פיטורים קיים גם במקום בו לא חל החוק בשל הוראת סע’ 21(ג) לחוק שוויון הזדמנויות, פיטורים בדרך זו מהווים קיום של חוזה העבודה שלא בתום לב". (סע’ 12 לפסה"ד)."

 

פגעו בזכויותך ? פוטרת ? התפטרת ? פני אל עורכי הדין באתר ללא התחייבות.

דוגמאות מהחיים לפיצויים שהתקבלו בגין פיטורי אשה בהריון

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.