www.ovdim.org.il

חוק הגנת השכר

דרגו את המאמר
  התקבלו 28 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

חוק הגנה השכר, תשי"ח 1958

מהו חוק הגנת השכר?

 

חוק הגנת השכר נועד להסדיר כללים למועד תשלום השכר, וקובע כי עיכוב בשכר של עובדים הוא עבירה פלילית ומאפשר הטלת קנס כספי על המעביד.

 

חובת תשלום שכר עבודה במזומנים

 

את שכר העבודה יש לשלם במזומנים, אך קיימת האפשרות שישולם בשיק או בהמחאת דואר, לפי חוזה העבודה. העובד רשאי לקבל מזון, שתייה ודיור, על חשבון המשכורת, במידה ונתן את הסכמתו ובתנאי שמחירי המוצרים והדיור יהיו כמקובל בשוק.

 

איסור הגבלות

 

למעביד אסור לחייב את העובד לקנות מוצרים ממנו, או ממכריו וגם לא לדרוש מהעובד להשתמש בשירותים שמציעה החברה או המפעל בו הוא עובד.

למעביד אסור להגביל את העובד בכל מה שנוגע לשימוש בשכר שלו. למשל, המעביד לא יכול לומר לעובד שלו, אל תקנה מוצרים מהחברה המתחרה.

 

דרך תשלום שכר

 

שכר העבודה מגיע ישירות לעובד, אלא אם נתן הוראה בכתב שהמשכורת יכולה להגיע אליו דרך קרוב משפחה, או חבר לעבודה. במקרה שהעובד נפטר ועדיין מגיעה שלו משכורת, היא תעבור להוריו, לבן הזוג, או לילדים.

 

מועד התשלום

 

שכר עבודה חודשי ישולם בתום חודש העבודה. שכר עבודה על בסיס תקופה שהיא ארוכה מחודש, ישולם בחודש האחרון של העבודה. לעבודה המתבצעת על בסיס של שעות, ימים, או לפי כמות תוצרת, ישולם השכר, בסוף מחצית חודש העבודה, אלא אם נקבע מועד אחר.

שכר עבור ביצוע עבודה מסוימת, שנמשכה יותר מ 14 יום, והתקבלה עבורה מקדמה, ישולם ביום גמר ביצוע העבודה. אם לא שולמו מקדמות, השכר ישולם בתום מחצית החודש העבודה.

 

 מקום מסירת השכר

 

את השכר משלמים במקום העבודה, עד שעתיים לאחר סיומה. לעובדים במשמרות, או לעובדים שהפסיקו לעבוד, ניתן להעביר את המשכורת, יחד עם שאר העובדים.

 

פיצויי הלנת שכר

 

עבור השבוע הראשון של ההלנה, יתקבל פיצוי בסך חמישה אחוזים מסכום השכר המולן. למשך יתר הזמן הפיצוי יהיה בגובה עשרה אחוזים מהשכר.

ניתן לחשב גם את הפרשי ההצמדה על כל תקופת ההלנה, בתוספת עשרים אחוזים על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה.

במקרה והשכר הולן לתקופה קצרה מחודש ימים, יחושב באחוז היחסי מתוך העשרים אחוז הכוללים.

 

לדוגמה, אם השכר החודשי של עובד הוא 5,000 ₪, עבור חודש של עיכוב, הוא יקבל סכום בסך 7,250 ₪, הכולל את השכר והפיצוי. לאחר חצי שנה של הלנה הוא יקבל 17,750 ₪ ולאחר שנה 31,250 ₪. 

 

הזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן אם לא הוגשה תביעה לבית דין אזורי, תוך שנה מהיום בו רואה העובד את השכר כמולן, או תוך 60 ימים, מהיום בו קיבל העובד את השכר הקשור לפיצוי.

 

מועד מתן קצבה

 

קצבת פרישה היא התשלומים התקופתיים שמשתלמים לעובד ממעבידו, או דרך קופת הגמל, לאחר פרישה מוחלטת או חלקית מהעבודה. 

קצבת פרישה לאדם שפרש מהעבודה ביוזמתו, תשולם עד סוף החודש האחרון של העבודה ולאחר 180 ימים מיום מסירת הודעת הפרישה למעביד. לאדם שפרש שלא מיוזמתו, תועבר הקצבה תוך 60 ימים ממועד הפרישה.

 

קצבת פרישה שמשלמת קופת גמל לעובד שפרש מעבודתו תועבר עד תום החודש, שבו נסתיימו 180 ימים מיום הבקשה לקצבה לקופת הגמל.

 

קצבה מולנת

 

קצבה מולנת, היא קצבה שלא שולמה במועד שנקבע ואליה יתווסף פיצוי הלנת קצבה.

חשוב לשים לב, כי הזכות לפיצוי הלנת קצבה תתיישן אם לא הוגשה תביעה לבית הדין האזורי, תוך שנה מיום הבקשה.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוקי עבודה - חוקים דיני עבודה

האם תביעה לבית הדין לעבודה, אשר הוגדרה על ידי השופט כ"משוללת כל יסוד", תביא לפסיקת הוצאות משפט משמעותיות? 

כנגד חברה נפתחה חקירה פלילית בעקבות חשד להפרת זכויות עובדים. האם יהיה על החברה להמציא דו"חות נוכחות של עובדיה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.