www.ovdim.org.il

חוזה עבודה / הסכם עבודה

דרגו את המאמר
  התקבלו 92 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5
חוזה עבודה / הסכם עבודה

מידע משפטי מקיף אודות הסכם עבודה - תוקף ההסכם, חוסר בפרטים, שינוי פרטים הפרות ועוד... פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי הדין באתר ...

חוזה עבודה


חוזה עבודה הינו חוזה אשר מטרתו להסדיר את זכויותיו וחובותיו של העובד אל מול מעסיקו. סוגיית חוזה העבודה איננה "נהנית" מחוק פרטני וספציפי, ועל כן חוזי העבודה נבחנים בהתאם לדיני החוזים הכלליים. למעשה, מטרתו העיקרית של חוזה העבודה הינה להגן על הצדדים מפני מחלוקות עתידיות ועל כן ישנה חשיבות של ממש לניסוח חוזה העבודה, קל וחומר בסעיפים "פרובלמאטיים" כגון אי תחרות, שעות נוספות, פרמיות, בונוסים וכדומה.


מה כולל חוזה העבודה?


כאמור, חוזה עבודה מאפיין את תנאי העבודה הספציפיים ועל כן ישנם סוגים שונים לחוזי עבודה במשק הישראלי. עם זאת, ניתן בהחלט למנות מספר פרמטרים אשר סביר להניח כי יימצאו בכל חוזה וחוזה. לדוגמא, פרטי הצדדים (שם העובד, שם החברה, מספרי זהות, מספרי עסק וכדומה), הגדרת התפקיד (משימות העובד, היקף העבודה, אחריות נוספת וכו'), הגדרת השכר (אופן תשלום השכר, שכר בשעות נוספות וכדומה), וזכויות נלוות (זכויות סוציאליות מכוח החוק וזכויות עבודה המורחבות מעבר למינימום החוקי. לדוגמא, לקבוע כי העובד יהיה זכאי ליותר ימי חופשה מהמגיע לו, או לקבוע כי העובד יהיה זכאי מדי שנה ל"משכורת 13).

 

      קראו עוד בתחום:

 

חוזה עבודה יכול לכלול גם סעיפים נוספים מיוחדים "המגנים" למעשה על המעסיק. לדוגמא: סעיף אי תחרות האוסר על העובד להתחרות במעביד במקביל להיותו שכיר ובמשך תקופת צינון מעת סיום עבודתו, סעיף תקופת מינימום אשר נועד לחייב את העובד לעבוד תקופה מסוימת (לדוגמא, חצי שנה לפחות) כאשר הפרת ההתחייבות תגרור תשלום קנס, סעיף התחייבות על שמירת סודיות בנוגע למידע פנימי של החברה וכדומה.


הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה


מלבד חוזה העבודה, חלים על כל עובד בישראל גם דיני העבודה הישראליים כגון שכר מינימום, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית וכדומה. חוזה העבודה איננו יכול לפגוע בזכויות קוגנטיות אלה, וגם אם העובד חתם על כך בכתב ובמפורש, אין נפקות לסעיפים המרעים את תנאי עבודתו של העובד מהמינימום החוקי. לעיתים, חלים על הצדדים גם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים אשר מעניקים לעובד זכויות ביתר מהמגיע לו לפי חוק. גם במקרים אלה, חוזה העבודה איננו יכול לשבת בסתירה להסכם קיבוצי או צו הרחבה. פגיעה בזכויותיו של עובד במסגרת חוזה עבודה אישי, איננה קבילה.


סוגי חוזה עבודה


ישנם שלושה סוגים של חוזי עבודה המוכרים במשפט הישראלי. כל אחד מהחוזים הנ"ל מקפל בתוכו יתרונות וחסרונות, הן מבחינת המעסיק, הן מבחינת העובד והן במקרים בהם הצדדים נאלצים לכתת רגליהם לערכאות המשפטיות. יצוין פעם נוספת, ככל שחוזה העבודה ברור ומפורט יותר, וככל שהצדדים מבינים את משמעויותיו בעת החתימה, כך גובר הסיכוי כי ייחסך מהם המאבק המשפטי.


חוזה לתקופה בלתי מוגבלת – מרבית העובדים בישראל מועסקים בחוזה לתקופה בלתי מוגבלת. מדובר למעשה בחוזה עבודה אשר מעגן את תנאי ההעסקה וזכויות העובד, ואין הוא קובע תקופת יעד לפקיעתו. סיום חוזה לתקופה בלתי מוגבלת יהיה על ידי התפטרות או פיטורים. לעיתים, חוזה זה משתנה מפעם לפעם ומתמלא מחדש בתוכן מתוך הסכמות הדדיות או הסכמים קיבוציים. סוגיות נפוצות אשר משתנות בחוזים אלו הן שכר, תפקיד, תנאים (רכב למשל) וכדומה.


חוזה לתקופה מוגבלת – חוזה לתקופה מוגבלת כשמו כן הוא, חוזה עבודה המוגבל בזמן. עם זאת, חשוב לדעת כי במידה ומדובר בתפקיד אשר איננו מוגבל בזמן, והחוזה מתחדש מתקופה לתקופה, אזי עסקינן בחוזה לתקופה בלתי מוגבלת. (לדוגמא, חידוש חוזה לתקופה מוגבלת מדי חצי שנה או שנה). חוזה לתקופה מוגבלת מאפיין העסקה של עובד מחליף, העסקה בתקופת הקיץ, העסקה לשם פרויקט וכדומה.

 

המעסיק איננו צריך להציג בפני העובד עילה לפיטוריו עם תום התקופה המוגבלת בחוזה. עם זאת, חשוב לדעת כי חוזה לתקופה מוגבלת איננו מאפשר למעסיק לפעול כרצונו. לדוגמא, מעסיק אינו רשאי להעסיק עובדים לתקופה מוגבלת על מנת להימנע מצבירת ותק על ידי העובדים. במידה והעובד מועסק תחת חוזה לתקופה מוגבלת במשך שנה לפחות, והמעסיק איננו מעוניין לחדש את החוזה, אזי עליו לשלם לעובד פיצויי פיטורים.


חוזה למשימה מסוימת – חוזה עבודה למשימה מסוימת הינו חוזה עבודה אשר נועד להעסיק את העובד לשם מטרה ספציפית. דוגמא "קלאסית" לכך הינה חוזה לתקופת התמחות (למשל של רופא או עורך דין).
 

הפרת חוזה עבודה

 

בדומה לכל חוזה, גם חוזה עבודה אפשר להפר. הפרת חוזה עבודה יכולה לבוא לידי ביטוי בפיצויים במסגרת תביעה של הצד אשר נפגע מההפרה. יודגש כי הפרתו של חוזה עבודה יכול שתהיה על ידי המעביד (הרעת תנאים, פיטורים ללא הודעה מוקדמת כמוסכם בחוזה, תשלום שכר שלא כמוסכם בחוזה ועוד) או על ידי העובד (הפרת אי שמירת סודיות, הימנעות מעמידה במשימות אשר הוא חויב בהן בחוזה וכדומה).

 

הזכות לפיצויים במקרה של הפרת חוזה נובעת מחוק החוזים (תרופות). ראשית, יש להוכיח הפרת חוזה. שנית, הצד אשר נפגע מהפרת החוזה צריך להוכיח את היקף הנזק ומידתו, ולאחר מכן את הקשר הסיבתי אשר בין הנזק ובין הפרת החוזה.

  

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.