www.ovdim.org.il

התפטרות כפיטורין

דרגו את המאמר
  התקבלו 27 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5
התפטרות כפיטורין

מהם המקרים שבהם דין התפטרות כדין פיטורין? כיצד לנהוג ומתי מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי? התפטרת מהעבודה? רוצה לבדוק האם מגיע לך פיצויי פיטורין?

 

התפטרות כפיטורין, באילו מקרים? 

 

על פי דיני העבודה, עובד שהחליט מיוזמתו להתפטר בדרך כלל אינו זכאי לפיצויי פיטורין, אולם במקרים מסוימים התפטרות יכולה להיחשב כפיטורין בדין מפוטר, כאשר חוק פיצויי פיטורין קובע רשימה של נסיבות שבהן גם עובד שהתפטר זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. 


כדי לממש את הזכות לתשלום פיצויים נדרש עובד שהתפטר לעמוד באחת הנסיבות המצדיקות תשלום פיצויים המנויות בחוק, ועליו להשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, גם אם המעסיק התחלף במהלך תקופת העסקה. 


העובד נדרש למסור הודעה מוקדמת בכתב בדבר התפטרותו למעסיק, בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק. עם תום תקופת ההודעה המוקדמת מסתיימים יחסי עובד מעביד, ועובד שהתפטר זכאי לפיצוי פיטורין ביום האחרון לעבודה ועד 15 ימים ממועד זה. אם המעסיק לא משלם מעל 30 ימים הוא עלול לשאת בתשלום פיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורין


פיצויי פיטורין לפי סעיף 14


סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי עובד זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופת תגמולים, קרן פנסיה וביטוח מנהלים גם במקרה של התפטרות, ללא קשר לנסיבות וגם אם הוא עבד פחות משנה אחת באותו מקום או אצל אותו מעסיק, פרט למקרים של שלילת פיצויים בעקבות הפרת משמעת חמורה. 


סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין ניתן להחלה כאשר נקבע כך בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אישי שהעובד והמעסיק חתומים עליו, או כאשר ניתן אישור משר הכלכלה. ההסדר מאפשר לעובד לקבל פיצויים לאחר סיום עבודתו, גם אם עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורין. כך שההפרשות לקופת תגמולים, לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ועוד, מהוות תחליף מלא בתנאי שהמעסיק הפריש את מלוא סכום הפיצויים.  


עובדת שהתפטרה כדי לטפל בילד


עובדת שהתפטרה תוך תשעה חודשים מיום שילדה כדי לטפל בילד, זכאית לפיצויי פיטורין לפי סעיף 7 לחוק המסדיר את הנושא של התפטרות של הורה על רקע טיפול ברך הנולד. העובדת יכולה להודיע על כך גם במהלך חופשת הלידה, והיא זכאית לפיצויים בתנאי שהתקיימו יחסי עובד מעביד במשך שנה לפחות. במקרה שהעובדת התפטרה בנסיבות שאינן קשורות באופן ישיר לטיפול בילד כמו מציאת מקום עבודה אחר או נסיעה לחו"ל, היא לא תהיה זכאית לפיצויים.


מצב בריאותי לקוי של עובד או בן משפחתו


עובד שהתפטר מחמת בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו זכאי לפיצויי פיטורין. מדובר במצב בריאותי לקוי, המגובה במסמכים רפואיים מספיקים, המחייב את העובד להתפטר לצורך טיפולים, וכאשר להתפטרות הייתה סיבה מספקת לאור ממצאים רפואיים, תנאי העסקה ונסיבות אחרות הקשורות לעניין. 


הרעה מוחשית בתנאי העבודה 


הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו - סיבות חלופיות. קיימת רשימה פתוחה של מקרים שקבעה הפסיקה, שבהם תיראה התפטרות כתוצאה מהרעה בתנאי עבודה, כגון: אי תשלום שכר, אי תשלום שכר בזמן, אי תשלום הטבות שהובטחה בחוזה העבודה, הפסקת תשלום אחת ההטבות, הפחתה משמעותית בשכר עבודה של 20% ומעלה, הרעה משמעותית בתנאי עבודה עקב העברת עובד ממקום למקום על פי זמן הגעה לעבודה, העברת עובד מתפקיד בכיר לתפקיד זוטר. ישנם מקרי ביניים רבים שלגביהם הפסיקה אינה אחידה, לכן כל מקרה נבדק לגופו. 


העתקת מקום מגורים 


נסיבות נוספות המזכות עובד שהתפטר בפיצויי פיטורין הן: גיוסים ובחירות, גיוס לכוחות הביטחון, העתקת מקום מגורים כאשר המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. וכן העתקת מקום מגורים לרגל נישואין, העתקת מקום מגורים ליישוב חקלאי או יישוב פיתוח לפי רשימה סגורה, מעבר לחו"ל בשל שליחות של בן הזוג, מעבר למקום מגורים אחר עקב גירושין וכדומה.


התפטרות עקב אי תשלום פנסיה 


סייעת בגן ילדים אשר התפטרה בדין מפוטרת פנתה אל בית דין אזורי לעבודה בתל אביב – יפו, והגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורין מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורין, נוכח אי תשלום זכויותיה כדין כאשר לטענתה מדובר בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנה כי תמשיך בעבודתה, ולכן יש לראות בהתפטרותה כפיטורין. 


התובעת טענה כי לאורך כל תקופת העסקתה כסייעת בגן ילדים, במשך שנתיים וחצי, לא שולמו מלוא זכויותיה הסוציאליות, לא ניתנו לה ימי חופשה כדין, לא הופקדו לה כספי פנסיה על אף שפועל נוכו ממשכורתה תשלומים מדי חודש בניגוד מוחלט לדין. לטענתה, בכל פעם שפנתה למעסיקתה בדרישה להסדרת זכויותיה הסוציאליות וקופת הפנסיה שלה, הובטח לה כי זכויותיה ישולמו וכי הפנסיה תושלם, אך בפועל דבר לא נעשה.


בית הדין ציין כי עובד המבקש להוכיח זכאותו לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק נדרש לעמוד בשלושה תנאים: הראשון, עליו להוכיח כי חלה הרעה מוחשית או נסיבות אחרות שבהן לא ניתן היה לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו. השני, עליו להוכיח כי התפטר בשל כך ולא מטעם אחר, כלומר עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות. והשלישי, עליו להוכיח כי נתן התראה סבירה למעסיק על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההפרה ככל שהיא ניתנת לתיקון. 


התובעת הוכיחה כי במשך שנים לא הופקדו עבורה כספי הפנסיה, על אף שפועל נוכו ממשכורתה תשלומים מדי חודש, בניגוד לדין. במקרה זה, אין לצפות כי עובד ימשיך בעבודתו כרגיל, כאשר מסתבר לו כי הכספים שמנוכים משכרו במשך חודשים ושנים כלל לא מגיעים ליעדם. 


נוסף על כך, הוכח קיומו של קשר סיבתי בין התפטרות התובעת לבין עילה זו של היעדר ההפרשות לפנסיה. התובעת פנתה מספר פעמים להנהלת הגן וביקשה שזכויותיה יוסדרו על פי חוק. התובעת נתנה הזדמנויות רבות לעשות לסילוק הסיבה, ובכך ניתנה לנתבעת הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה ככל שהיא ניתנת לתיקון. 


עם זאת, הנתבעת, בחרה שלא לפעול כדי לעשות לסילוק הסיבה, לפיכך התובעת הוכיחה את זכאותה לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א), ואף הוכיחה כי מדובר בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנה כי תמשיך בעבודתה. בנסיבות אלה בית הדין קבע כי יש לראות בהתפטרותה כפיטורין, וחייב את הנתבעת לשלם לה פיצויי פיטורין בסך 14,370 שקלים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.  


סע"ש 28773-10-14  

 


 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - התפטרות

המעסיק התחייב לשלם פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר לרגל נישואיו והעתקת מקום מגורים, לאחר התקופה הממושכת שבה הוא עבד אצלו 

מעסיק העביר עובדת מסניף אחד לסניף אחר. האחרונה התפטרה בשל הרעת תנאים. האם היא תזכה בפיצויי פיטורים? 

האם מעסיק זכאי לקבל פיצויים מעובד לשעבר אשר עזב את עבודתו מבלי לערוך חפיפה מסודרת למחליף? 

האם ניתן לחייב עובד אשר נוטש את העבודה בתשלום פיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת? האם הדברים תקפים לגבי עובדת סיעודית? 

האם עובדים זרים סיעודיים יחוייבו במתן הודעה מוקדמת ארוכה לפני התפטרות, מעבר לקבוע בחוק? 

מגיש מהדורת מבט בארבע השנים האחרונות, יגל מגל, התפטר מתפקידו. מהי הסיבה להתפטרות? 

"האם ישנו פורום שבו יושבים יחד, אדם אל אדם ולא רק נייר אל נייר, המפקדים הישירים עם הממונים החיילים המקצועיים, ומלבנים את הדברים, שעה שבגורל איש הקבע עסקינן? במישור הכללי, אם כן, יש לכאורה צורך בשידוד מארג ההערכות כך שייקבע מקומה של ההערכה החילית הרוחבית - שעל פני הדברים יש טעם והיגיון בקיומה - אל מול חוות הדעת של המפקדים הישירים, וכן "מקומן הגיאומטרי" של אלה האחרונות, ובעיקר כיצד נערך הממשק ביניהן"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.