www.ovdim.org.il

נפילה מגובה בעת ביצוע עבודות חשמל, מי אחראי לתשלום פיצויים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

אל בית משפט השלום בעכו הוגשה תביעה בגין נזקי גוף שהגיש חשמלאי, על רקע נפילה מגובה שאירעה באוגוסט 2007, בבניין מגורים שבבעלות הנתבע, שבמסגרתה נגרמו לו נזקי גוף.


על פי עובדות התביעה, התובע, חשמלאי, יליד 1982, היה נוכח בבניין מגורים שבבעלות או בחזקת הנתבע, ושהה במרפסת באחת הקומות העליונות, שהייתה ללא מעקה וללא גידור כדי לאפשר פריקת חומרי בניין. במהלך עבודתו התובע נפל מהמרפסת ונגרמו לו נזקי גוף.


לטענת התובע, התאונה אירעה בעקבות התרשלותו של הנתבע והפרת חובותיו החקוקות, זאת מאחר שהוא לא נקט באמצעי הזהירות הנדרשים, אם בהתאם למעמדו של התובע כמי שעבד בשירותו ואם כמי שמבקר במקרקעין.


התובע טען כי לא ננקטו הפעולות הדרושות להבטיח עבודה בגובה באופן בטוח, לא ניתנה לו הדרכה מתאימה ולא בוצע פיקוח מתאים, לא סופקו אמצעי בטיחות בעבודה בגובה ולא נערך פיקוח מתאים בעת ביצוע העבודות, לא בוצעו פעולות נדרשות למניעת נפילה על ידי גידור המקום שבו בוצעו העבודות.


התובע הוסיף וטען כי אחריותו של הנתבע בנסיבות העניין היא מוגברת בהיותו מזמין העבודה או מי שעבודות הבנייה בוצעו במקרקעין שבבעלותו, וזאת מכוח תחולתם של הוראות פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות שעל פיה, ומכוח הוראותיהן של תקנות התכנון והבניה ותקן ישראלי מספר 1142.


במועד התאונה לא היו מותקנים מעקות במרפסת


לטענת התובע הוכח שהנתבע הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו מכוח היותו בעל המקרקעין, גם אם ייקבע שמעמדו הוא כמבקר בנכס כטענת הנתבע או מי מטעמו. זאת מאחר שבמועד התאונה לא היו מותקנים מעקות במרפסת שממנה נפל, הרי שכבר בכך יש כדי לעמוד ברף הנדרש לצורך הוכחת עוולת הרשלנות.


מנגד טען הנתבע כי הוא עצמו לא שכר את התובע לעבוד בשירותו ולא ביקש את הסיוע שלו במועד האירוע או בכלל, אלא בנו הוא ששכר אותו לעבוד בשירותו נוכח הצהרת התובע כי הוא חשמלאי מוסמך, נתון שהסתבר כלא נכון. עוד נטען כי מערכת היחסים בין התובע ובנו של הנתבע הייתה של מזמין - קבלן ולא יחסי עובד ומעביד וכי התובע קיבל תמורה מלאה עבור שירותיו, על אף שלא המציא חשבונית כדין.


לגבי התאונה טען הנתבע, כי היא ארעה בשטח שאינו בחזקתו, הוא עצמו לא נכח במקום במועד האירוע, לא הזמין את המנוף, לא פיקח על הנעשה באתר הבנייה, לא הסיר את המעקה ואף לא ניתנה על ידו כל הוראה להסרתו.


לאחר עיון בכתבי הטענות, בתצהירים ובמוצגים שהוגשו ושמיעת העדים מטעם הצדדים, קבע בית המשפט כי עלה בידי התובע להרים את נטל ההוכחה המוטל עליו בהליך זה במישור היחסים שבינו ובין הנתבע ועל כן דין התביעה להתקבל.


בית המשפט סבר כי אין מחלוקת בין הצדדים לכך שהתובע נפל במועד הנטען ממרפסת בבניין המגורים ונגרמו לו נזקי גוף, כמו כן אין מחלוקת כי במועד התאונה לא היה מעקה למרפסת שממנה נפל התובע. לפיכך נקבע שהתובע נפל מגובה, ומקומה המוחזקת על ידי הנתבע בעצמו.


לא הוכח שננקטו אמצעים סבירים למניעת הנפילה


בית המשפט ציין כי משבוסס הנתון שלפיו הנתבע הוא הבעלים או המחזיק של בניין המגורים, במעמדו זה חלה עליו חובת זהירות מושגית כלפי כל גורם המצוי והמגיע לבניין, לרבות התובע אם כקבלן, אם כעובד ואם כמבקר. בכל אחד מהמקרים מוטלת עליו חובת זהירות מושגית כלפי התובע ועליו לוודא כי מצב הבניין אינו מסכן את הבאים בשעריו, ולדאוג לשלומו של התובע ולביטחונו.


בנסיבות המקרה, לא הוכח שננקטו אמצעים סבירים כלשהם לשם מניעת הסכנה הטמונה במרפסות ללא מעקות. לפיכך הנתבע בהיותו בעל המקרקעין לא היה אמור להותיר את המרפסות ללא מעקות ביטחון. אי התקנת המעקות או אי ביצוע גידור כדי למנוע נפילה מהבניין היו בנסיבות העניין בגדר הפרה של חובת הזהירות הקונקרטית, כך שהיוו התרשלות מצדו.


בית המשפט קבע כי הנתבע התרשל והפר את חובת הזהירות שחב הוא כלפי התובע בנסיבות העניין. הפרה זו קשורה באופן ישיר לנפילתו ולנזקי הגוף שנגרמו לו בגינה, על כן הוא חויב בתשלום פיצויים בסך של 170,000 שקלים, בגין כאב וסבל, הפסד שכר עבר ועתיד, עזרת הזולת והוצאות עבר ועתיד.


ת"א 6495-08-14
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - תאונות עבודה

תאונת עבודה במהלך ירידה ממשאית, האם המעסיק התרשל?

במהלך ירידה ממשאית, עובד בחברה העוסקת במכירה והתקנה של חלקי חילוף, החליק על מדרגות המשאית ונפצע בברך. בית משפט השלום נדרש להכריע האם המעסיק התרשל.  

תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בשל תקלה במכונה במקום העבודה

תופרת שהחליקה על הרצפה במקום העבודה, כתוצאה מנזילת שמן ממכונת התפירה שעליה עבדה, פנתה אל בית משפט והגישה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים.  

נפילה מגובה בעת ביצוע עבודות חשמל, מי אחראי לתשלום פיצויים?

אל בית משפט השלום בעכו הוגשה תביעה בגין נזקי גוף שהגיש חשמלאי, על רקע נפילה מגובה שאירעה באוגוסט 2007, בבניין מגורים שבבעלות הנתבע. 

ירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש, כיצד נקבעים אחוזי נכות?

רתך אשר נגרם לו ליקוי שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש, פנה אל בית הדין האזורי לעבודה בנצרת והגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית אשר קבעה לו 10% נכות בלבד.  

תאונת עבודה בעת חריגה מהתפקיד, האם ישנה עילה לתביעה?

עובד בחנות נדרש להוביל לביתו של המנהל כמות רבה של ספרים, דבר שחרג מתפקידו. בעת הרמת המשא הכבד, נפגע העובד בגבו, וטען כי מדובר בתאונת עבודה.  

תאונת עבודה במוסך, האם המעסיק הפר את חובתו?

במהלך בדיקת תקלה במנוע של משאית במוסך, נשאבה ידו של חשמלאי לפתח כניסת האוויר של המנוע וכתוצאה מכך נגרמה לו קטיעה חלקית של האצבע.  

תאונה עבודה עקב פגיעה ממסור חשמלי ללא מגן

עובד באתר בנייה שנפגע ממסור חשמלי בכף ידו, טען כי המעסיק הורה לו לעבוד עם מסור ללא מגן, על כן הוא אחראי לקרות התאונה. 

פגיעה ממאוורר לא בטיחותי במקום העבודה, מי אחראי לשלם פיצויים?

בזמן פתיחת דלת במשחטה, נתקעו אצבעות העובד במאוורר שהיה מותקן על הדלת ונגרמו לו נזקי גוף. התביעה הוגשה נגד המשחטה והעירייה שהעסיקה את התובע בתור פקח מטעמה במקום.  

נפילה במדרגות בעבודה, מי אחראי לתאונה?

עובד בחנות שהחליק בגרם המדרגות ונפצע בגבו, פנה אל בית משפט, והגיש תביעה נגד המעסיק, בטענה שניתן היה למנוע את התאונה, באמצעות התקנת פסים למניעת החלקה ובניית מעקה.  

תאונת עבודה פועל בניין, תביעה על סמך עדות יחידה

פועל בניין נתקל בפסולת באתר בנייה וכתוצאה מכך נפל ונפגע בעינו. בנסיבות אלו פנה אל בית משפט השלום בחיפה והגיש תביעה נגד המעביד לתשלום פיצויים על סמך עדות יחידה. 

נזקי גוף בעקבות הטרדה מינית בעבודה, האם ניתן לקבל פיצויים?

מעסה בספא שהוטרדה במהלך עבודתה על ידי אחד המטופלים, פנתה אל בית משפט השלום בפתח תקווה, והגישה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף נגד האדם שהטריד אותה. 

תאונת עבודה בקיבוץ, מי אחראי לפגיעה בעובד?

במהלך עבודות שהתבצעו בכלוב עופות שבקיבוץ, רכב עבודה פגע בעובד וידו נמחצה בין הכלוב שהועמס על ידי הרכב לבין הכלוב הסמוך, וכתוצאה מכך נגרמו לעובד נזקי גוף. 

נפילה על רצפה רטובה בעבודה, האם העובד זכאי לפיצויים?

סדרן ברשת מגה הגיש תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה עקב נפילה על רצפה רטובה, בטענה כי מגה התרשלה כלפיו ולא דאגה לסביבת עבודה בטוחה. 

נפילה במקום העבודה, עובד שנפל בספארי זכאי לפיצויים

עובד שהחליק במקום עבודתו על מים או כתוצאה ממפגע אחר, ונגרם לו נזק, יכול להיות מוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה ואף רשאי להגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק, בגין הפרת חובתו לדאוג לסביבת עבודה בטוחה. 

חשיפה לחומרים כימיים, האם ניתן להגיש תביעה על פי תורת המיקרוטראומה?

מכונאי בבית זיקוק בחיפה נחשף במהלך עבודתו לחומרים כימיים, אשר גרמו לטענתו להתפרצות מחלת עור בכפות ידיו. בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדרש להכריע האם מדובר בפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה.  

תאונת עבודה במהלך פריקת סחורה, האם העובד זכאי לפיצויים?

במהלך פריקת סחורה ננעץ בכף ידו של המוביל מסמר שהוצא בניתוח וגרם לנזק ממשי ביד. בנסיבות אלה הוגשה תביעה נגד המעסיק לתשלום פיצויים בגין אחריותו לנסיבות התרחשות התאונה. 

תאונת עבודה בעת פינוי אשפה, האם המעסיק חייב בפיצויים?

עובד עירייה המועסק בתור נהג משאית פינוי אשפה, פנה אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגיש תביעה נזיקית נגד המעסיק, לתשלום פיצויים עקב תאונת עבודה בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב שימוש במכונה מסוכנת, האם המעסיק אחראי?

עובד אשר נחבל בתאונת עבודה בכף ידו השמאלית במהלך עבודתו במפעל למתכות, הגיש תביעה נגד בעל המפעל בטענה לרשלנותו. 

תאונת עבודה עקב החלקה על שמן, האם המעסיק נדרש לשלם פיצויים?

עובד בהתקנת מערכות כיבוי אש, אשר החליק על רצפה מלוכלכת בסיום יום עבודה, פנה אל בית משפט השלום בעכו, והגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק. 

תאונת עבודה לעובד ניקיון, מי משלם פיצויים?

עובד ניקיון שידו נמחצה במכבש, הגיש תביעה לתשלום פיצויים נגד הנהלת המפעל בטענה לרשלנותה, מחמת הנהגת שיטות עבודה לא בטוחות ולא זהירות. 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.