www.ovdim.org.il

עובדים אשר הפיקו רווחים ממימוש אופציות ישיבו לחברה כספים

דרגו את המאמר

השבת סכומים שחברה שילמה למס הכנסה עבור רווחי עובדים ממימוש אופציות


אופציה היא למעשה נייר ערך שחברה מעניקה לעובד. נייר זה מקנה לבעליו זכות לרכוש מניה בסכום מסוים, ועד מועד מסוים. כלומר, העובד יכול לבחור לממש את האופציה ויכול גם שלא. פעמים רבות, חברות מעניקות בהסכמי העבודה לעובדיהן את האפשרות לרכוש אופציות, במטרה לשמור על העובדים בחברה לפחות לזמן מסוים.


במקרה שהגיע לבית הדין לעבודה, חברה תבעה עובדים להשיב לה סכומים ששילמה למס הכנסה עבור רווחים שהשניים הפיקו ממימוש האופציות שניתנו להם כעובדי החברה. העובדים מצידם תבעו מהחברה לשלם להם תשלומים הקשורים לסיום עבודתם בחברה. החברה טענה כי חובת תשלום מס חלה על עובד, והיא זכאית לנכות את הסכומים משכרו. לטענתה, קביעה אחרת תביא לכך כי העובד "יתעשר על חשבונה". הנתבעים טענו, כי לא חלה עליהם כל חבות מס ובכל אופן הם לא ידעו על קיומה.

 

העובדים יחזירו חלק מסכומי המס - אך רק באופן חלקי


בית הדין קיבל את תביעת החברה באופן חלקי וחייב את העובדים להחזיר להם את סכומי המס. זאת, כי ככלל חובת תשלום מס מוטלת על העובד והמעביד הוא צינור התשלום הגובה את המס ומעבירו לקופת המדינה. חבות זו חלה גם לאחר סיום יחסי העבודה בין הצדדים, וזאת כל עוד השומות אינן סופיות. לאחר שנמצא כי קיימת חבות עקרונית, יש לבחון האם היא מתקיימת במקרה הקונקרטי.

 

במקרה דנן, נקבע כי החברה הוכיחה את חבותם של העובדים במס. לפי סעיף 3(ט) לפקודת מס ההכנסה, הרווח ממימוש האופציה נחשב להכנסת עבודה החייבת במס הכנסה. העובדים טענו שהיו תושבי חוץ ולכן הם היו פטורים מהמס אך בית הדין עמד על כך שעצם השהות בחו"ל אינה מקנה מעמד של תושב חוץ ולצורך כך יש לבחון האם מרכז חייהם של השניים היה בישראל או בחו"ל. נקבע כי הרשויות לא הכירו בעובדים אלו כתושבי חוץ ולכן הוכרה חבותם במס. יתרה מכך, מהסכם האופציות בין הצדדים עלה כי העובדים הסכימו לכך מראש.


משהחברה התובעת שילמה את הסכומים האלו קמה לה לכאורה זכות להשבה (בעילת עשיית עושר ולא במשפט). עם זאת, בית הדין נדרש לבחון האם במכלול הנסיבות ניתן לפטור את העובדים מחובה זו, כולה או חלקה. בפסק הדין נערכה בחינה להתנהגות החברה והעובדים (האם פעלו בתום לב) ולשאלה האם העובדים שינו מצבם לרעה באופן שיגרום לכך שחיובם בהשבת הסכומים יהיה בלתי מוצדק.

 

בית הדין קבע כי היה על החברה ליידע את העובדים בנוגע לדרישת הכספים לתשלום למס ההכנסה. כמו כן, נקבע כי העובדים שינו מצבם, כי הסתמכו על כך שרווחי האופציות יישארו בידיהם. עם זאת בית הדין פסק כי העובדים התנהלו בחוסר תום לב שכן דחו את ההתנהלות בתיק זמן רב. לאור כל הנ"ל הסיק בית הדין, כי יש הצדקה לפטור את העובדים מהשבה באופן חלקי.

 

תביעת העובדים התיישנה


בתביעה שכנגד שהגישו העובדים הם טענו כי חלוקת השכר הייתה פיקטיבית ומטרתה הייתה להימנע מתשלום כל זכויותיהם. אי לכך, התובעים עתרו לקבלת הפרשי פיצויי פיטורים והפרשות לתגמולים ולקרן השתלמות. בית הדין קבע כי זכותם של העובדים להפרשות לתגמולים ולקרן השתלמות נבעה מהסכם העבודה עם החברה. אך משתביעה זו התיישנה - יש לדחותה.

 

בקשר לפיצויי הפיטורים - לאחד מהעובדים לא הגיעו פיצויים אלו על פי החוק ולכן תביעתו לשלמם נדחתה. ביחס לפיצויי הפיטורים לעובד השני נקבע, כי העובד לא ידע על הסכום שישולם לו ויש לשלמו.


לסיכום, לפי חוק, חובת תשלומי מס מוטלת על העובד. המעביד הוא בסך הכל הגורם הגובה את הסכומים ומעבירם אל רשויות המס. כאשר קיימת חבות כללית שכזו, בכל מקרה יש לבחון את הנסיבות ולראות האם מוצדק להטיל את החבות לשאת בתשלום סכומים אלו על העובד או שמא, על המעסיק לשאת בחלק מנטל ההוצאות.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: ביטוח לאומי עובדים, זכויות העובד, זכויות מטפלת, זכויות עבודה, מילואים זכויות, זכויות בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.