www.ovdim.org.il

שעות מנוחה

דרגו את המאמר
  התקבלו 21 דירוגים בציון ממוצע: 4.7 מתוך 5

שעות מנוחה שבועית


עובדים ישראלים (מלבד מקרים חריגים) זכאים מדי שבוע למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות. יום המנוחה השבועי נקבע לפי דתו של העובד והחוק קובע כי לא יינתן יום זה כאשר הוא איננו אחד מהבאים – ראשון, שבת או שישי. כמו כן, עובדים בישראל זכאים לימי חופשה בחגיהם. יצוין כי מעסיק אשר איננו מעניק לעובדיו את המנוחה השבועית, עובר עבירה פלילית.


במקרים בהם עובד מועסק ביום המנוחה השבועי, הוא זכאי לגמול שכר ביתר בשיעור של 150% עבור כל שעת עבודה. שעות נוספות ביום זה מחושבות ביחס לשכר המיוחד. לדוגמא, עובד אשר משתכר על פי 20 ₪ לשעה, ירוויח בשבת 30 ₪ לשעה, ו-37.5 ₪ (125%) בשעה הנוספת הראשונה. כמו כן, עובד אשר מועסק ביום המנוחה השבועי זכאי לקבל ממעסיקו יום מנוחה חלופי.

 

      קראו עוד בתחום:

 

היות והעובד זכאי ל-36 שעות מנוחה לפחות, אלא אם נקבע אחרת בתקנות, אזי כל אימת שלא קדמה הפסקה רצופה בת 36 שעות לעבודה בשבת, העבודה במוצאי שבת תיחשב מבחינת העובד כעבודה בגמול ביתר שכן מדובר לפי החוק בעבודה במנוחה שבועית. יצוין כי ישנם מגזרים בהם המנוחה השבועית קצרה יותר כגון בתי חולים, בתי קולנוע, תחבורה ציבורי ועוד.


ההבדל בין יהודים ללא יהודים


כ-25% מאזרחי ישראל והעובדים במשק הישראלי אינם יהודים. דהיינו, אחד מכל ארבע עובדים בישראל איננו מגדיר את יום השבת כיום מנוחתו השבועי. אי לכך, החוק קובע כי כאשר מדובר בעובד יהודי, המנוחה השבועית תכלול את השבת, ואילו כאשר עסקינן בעובד לא יהודי, חופשתו השבועית תיקבע לפי דתו. עם זאת, עובד לא יהודי רשאי לבקש לקבוע את יום החופשה השבועית שלו בשבת, כמו חבריו לעבודה.


איסור אפליה


חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי מעביד אינו רשאי להפלות בין עובדיו מחמת אמונתם לגבי החופשה השבועית. על פי החוק, נאסר על המעסיק לסרב לקבל עובד משום שהאחרון הודיע לו כי הוא איננו מוכן לעבוד ביום המנוחה השבועית, וזאת מחמת איסור במצוות דתו. כמו כן, המעביד אינו רשאי לבקש מהעובד התחייבות לעבוד ביום המנוחה השבועית עם קבלתו לעבודה. בנוסף, נקבע כי אין להכריח עובד יהודי לאכול בעבודה אוכל לא כשר או לנסוע בשבת, ומקל וחומר אין לפטר או להימנע מהעסקתו של עובד זה, בגין אמונותיו הדתיות.


דרישה לעבודה במנוחה השבועית


החוק קובע כי עובד אשר התבקש לעבוד ביום המנוחה השבועית רשאי להודיע למעביד כי הוא איננו מסכים לעבוד בימי זה על פי איסור במצוות דתו אותן הוא מקיים. במידה והמעביד מעוניין בעבודת העובד במנוחה השבועית, עליו להודיע לעובד על כוונתו, והלה יכול להתנגד לכך עד שלושה ימים ממתן ההודעה. המעביד רשאי לדרוש מהעובד להציג בפניו את ההתנגדות בכתב בתוך שבעה ימים.

 

הוכחת עבודה במנוחה שבועית


במקרים בהם ישנה מחלוקת בין המעביד לעובד בנוגע לזכאותו של האחרון לגמול בגין עבודה במנוחה שבועית, ייתכן והצדדים ייאלצו להגיע לערכאות המשפטיות. כיצד אפוא ניתן להוכיח מהו הסכום אשר אותו דורש התובע ממעסיקו? בדומה לתביעה עבור גמול בגין שעות נוספות, תביעה לגמול בגין עבודה במנוחה שבועית הינה תביעת ממון.


אי לכך, בתי הדין לעבודה אינם נוטים לפסוק במקרים אלה על דרך האומדנה אלא על בסיס סכום מוגדר. דהיינו, העובד צריך להוכיח לא רק כי הוא עבד במנוחה השבועית, אלא גם להוכיח מהו מספר השעות אשר הוא עבד בפועל. עם זאת, בתי הדין והמחוקק הקלו מעט בשנים האחרונות את המשימה הנ"ל.


ראשית, נקבע כי ניתן להוכיח "מתכונת עבודה קבועה" על מנת לפסוק עבור העובד הפרשי שכר בגין עבודה במנוחה שבועית. שנית, חוק הגנת השכר קובע כי המעסיק צריך לנהל פנקס מסודר של שעות העבודה של העובד, לרבות עבודתו במנוחה שבועית. במידה והמעסיק איננו עומד בחובתו הנ"ל, ייתכן ויהיה ניתן להעביר לפתחו של נטל ההוכחה בעניין השעות המדוברות.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות בעבודה, מילואים זכויות, זכויות עבודה, זכויות מטפלת, זכויות העובד, ביטוח לאומי עובדים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.