www.ovdim.org.il

אי עמידה בתנאי נוהל שמיים סגורים

דרגו את המאמר

עובדת סיעודית אשר נתפסה על ידי משטרת ההגירה לא תוכל להמשיך לעבוד

 

העותרת הינה אזרחית רומניה אשר הגיעה לישראל במאי 2001 על מנת לעסוק כאן בטיפול סיעודי. התובעת עבדה אצל גב' ג', בעלת ההיתר, אשר לטענתה אילצה אותה לעבוד אצל קרובי משפחה נוספים. כמו כן, התובעת טענה כי מעסיקתה, גב' ג', קיצצה את שכרה, עיכבה את תשלומו ופגעה פעם אחר פעם בזכויות עובדים המגיעות לה.

בעקבות תנאי העבודה הקשים אצל גב' ג', התובעת ביקשה למצוא מעסיק חלופי ופנתה בעניין זה למספר חברות כוח אדם. לדאבונה, מאמציה העלו חרס.

 

בסופו של היום איתרה התובעת את גב' ב', אשר הייתה אף היא בעלת היתר, והייתה מוכנה להעסיק את התובעת. חודש לפני תחילת העסקתה המתוכננת של התובעת אצל גב' ב', נתפסה היא על ידי משטרת ההגירה בגין שהיה שלא כדין בישראל. בשימוע אשר נערך לעותרת במשטרת הגבולות, טענה האחרונה כי היא הייתה מעוניינת לעבור בין מעסיקיה בגין פערי שכר.

 

      קראו עוד על זכויות עובדים סיעודיים:

 

העותרת עתרה לאפשר לה להתנייד על מנת שתוכל להתפרנס מעבודת סיעוד אצל גברת ב'. לטענתה, משרד הפנים מסרב לנייד אותה לעבודה וזאת למרות שגב' ב' "זקוקה לה" וחרף כך ש"נותרו לה עוד שנים בהן תוכל לעבוד בארץ". העותרת הוסיפה כי שהייתה בישראל שלא כדין הייתה בשל אי קיום הבטחות כלפיה מצד חברות כוח האדם. ב"כ העותרת טען כי סירובו של משרד הפנים לאפשר למרשתו להתנייד למטופל סוטה מהמדיניות עליה הוצהר בוועדת הכנסת במאי 2004.

 

לא עמדה בדרישות נוהל שמיים סגורים

 

משרד הפנים ציין כי העותרת לא עומדת בסעיף 20(ה) לנוהל שמיים סגורים – תיקון, וזאת מאחר והיא נמצאה בארץ מעל שנה, וחלפו 60 מהמועד בו עזבה את מעסיקתה בעלת ההיתר. משרד הפנים הוסיף כי הטענות בדבר "רשלנותן של חברות הביטוח" עלו על ידי התובעת רק לאחר מעצרה.

 

בית המשפט קבע ראשית כי אין מחלוקת שהתובעת איננה עומדת בדרישות סעיף 20(ה), כפי שטען משרד הפנים. בעתירה טענה התובעת כי היא נאלצה לעזוב את גב' ג', בשל יחסה אליה ופגיעה בזכויותיה. לעומת זאת, מול הממונה טענה טענות אחרות בדבר פערי שכר בין העבודה אצל גב' ב' לבין העבודה אצל גב ג'. גם בפני בית הדין לביקורת משמורת, העותרת טענה כי עזבה את גב' ג' משום שהאחרונה לא שילמה לה מספיק.

 

 

בית הדין קבע כי דין התביעה להידחות. לא מדובר במקרה בו העותרת עברה תלאות על מנת למצוא תעסוקה בתחום הסיעוד, תוך שהיא נתקלת בקשיים בשל אינטרסים כלכליים מצד חברות כוח אדם.

 

כמו כן, אין עסקינן בסיטואציה בה העותרת עזבה את המעביד בשל קשיים כלכליים אשר אינם תלויים בה ונאלצה לעבוד שלא כדין עד אשר הוסדר מעמדה. עסקינן בעובדת סיעודית אשר ביקשה לעבור ממקום למקום בשל פערי שכר, ובניגוד להיתר שניתן לה לשהייה בישראל. אי לכך, לא היה מקום ללכת לקראתה, קבע בית הדין.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות מטפלת, ביטוח לאומי עובדים, זכויות העובד, זכויות עבודה, זכויות בעבודה, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.