www.ovdim.org.il

ימי מחלה לעובדי מדינה, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק דמי מחלה מעגן את זכות העובדים לקבל תשלום עקב היעדרות מעבודתם כתוצאה ממחלה. מחלה לצורך מימוש הזכות, מוגדרת בדיני העבודה כאי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע ממצב רפואי לקוי בכפוף לאישור רופא. כדי לאזן את זכות העובד אל מול הפגיעה הצפויה במעסיק עקב היעדרות עובדיו בעת מחלה, הזכות לתשלום דמי מחלה מוגבלת הן בהיקף התשלום והן במספר ימי המחלה שעבורם זכאים העובדים לקבל תשלום.

 

החל מחודש אפריל 2011, שיעור דמי המחלה עלה ל- 50% מהשכר הרגיל עבור היום השני והיום השלישי, במקום 37.5%, ושיעור של 100% משכר העבודה הרגיל מהיום הרביעי ואילך, במקום 75% ששולמו קודם לכן. לפיכך, כל עובד צובר זכאות ל- 18 ימי מחלה בשנה, אשר ניתנים לחישוב גם כיום וחצי עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק.

 

כל עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה זכאי לקבל דמי מחלה מהמעסיק החל מהיום השני להיעדרותו. עם זאת, לעתים הסכמי עבודה או הסדרים אחרים מאפשרים צבירה של מספר רב יותר של ימי מחלה. נוסף על כך, העובד רשאי לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה בשל טיפול בבן משפחה.


ימי מחלה לעובד מדינה עקב מחלת הילד

 

עובדים בשירות המדינה זכאים ל- 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16, בהתאם להוראות תקנון שירות עובדי המדינה. הזכאות נקבעת בהתאם למספר הילדים של העובד, כך שהורה לילד אחד זכאי לקבל עד 8 ימי מחלה בשנה, עד 10 ימים בשנה עבור שני ילדים, ועד 12 ימים בשנה עבור שלושה ילדים ומעלה, אך שני בני הזוג לא יכולים לנצל זכאות זו עבור אותו יום לגבי אותו ילד.

 

עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות העובד לא זכאי לקבל שכר או תשלום כלשהו, גם אם הוא נעדר ליום אחד לצורך טיפול בילד. ביום השני והשלישי זכאי העובד למחצית משכרו היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך הוא זכאי לתשלום בגובה שכר רגיל. אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המאפשר לעובד לקבל שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרותו, על המעסיק לנהוג לפי החוזה ולא על פי החוק.

 

היעדרות עקב מחלה ממארת של הילד

 

עובד מדינה, אשר הועסק לפחות שנה אחת מלאה בשירות המדינה, זכאי לקבל עד 90 ימי היעדרות בשנה עקב מחלה ממארת של ילד מתחת לגיל 18. זאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, על פי בחירתו.

 

כמו כן, עובד מדינה שהוא הורה לילד עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות בשירות המדינה, זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה, לצורך מתן סיוע אישי לילד שמחייב היעדרות מהעבודה. ובנוסף רשאי העובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע לילד עם מוגבלות אשר מחייב היעדרות, מבלי שהיעדרותו תנוכה משכרו. 

 

היעדרות עובד מדינה בשל מחלת בן זוג

 

חוק דמי מחלה מאפשר לכל עובד להיעדר מעבודתו עקב מחלת בן או בת זוגו, כדי לסייע לו בעת מחלתו ולטפל בו. העובד רשאי לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים, ואולם מספר ימי ההיעדרות שניתן לזקוף על חשבון ימי מחלה צבורים עומד על ששה ימים בשנה בלבד.

 

עם זאת, לא כל מחלה של בן או בת הזוג מאפשרת לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי מחלה. החוק קובע כי הזכאות קמה רק במקרים שבהם בן הזוג זקוק לעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום כתוצאתה מחלתו, כגון: סיוע בלבישה, אכילה, שליטה בצרכים, רחצה וניידות עצמית בבית.

 

היעדרות עקב מחלה ממארת של בן זוג

 

כאשר בן או בת הזוג של העובד חולה במחלה ממארת, רשאי העובד להיעדר עד 60 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, או על חשבון ימי חופשה שצבר, על פי בחירתו. כדי לממש את הזכות להיעדרות עקב מחלה ממארת של בן זוג, העובד נדרש להציג למעסיק אישורים רפואיים המעידים על מצבו של בן זוגו.

 

על כן, כאשר מדובר בבן זוג חולה, אשר זקוק לעזרה בביצוע פעולות בסיסיות, רשאי בן הזוג לזקוף עד ששה ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו. לעומת זאת, מחלה ממארת של בן הזוג מאפשרת לעובד להיעדר עד 60 יום על חשבון ימי מחלה או ימי חופשה צבורים, בתנאי שהעובד עבד במשך שנה ומעלה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, מילואים זכויות, זכויות בעבודה, זכויות מטפלת, זכויות העובד,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.