www.ovdim.org.il

אי מתן תלוש שכר לעובד, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

על פי דיני העבודה, כל מעסיק מחויב למסור לעובדיו מדי חודש תלוש שכר עם פרטי התשלום עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם משכורת. אי הנפקת תלושי שכר או מתן תלושים לא מפורטים מהווים עבירה פלילית, ועשויים לזכות את העובדים בפיצויים ללא הוכחת נזק של עד 5,000 שקלים עבור כל תלוש שלא נמסר.

 

עובד שלא קיבל תלוש שכר במועד או שנמסר לו תלוש ללא כל הפרטים הנדרשים על פי החוק, רשאי להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של דיני העבודה, אשר מוסמכת לנקוט נגד המעסיק הליכים פליליים ולהטיל עליו קנסות כספיים.

 

הגשת תביעה נגד מעסיק שהפר את חובתו

 

בנוסף, עובד שזכויותיו נפגעו רשאי להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה נגד מעסיק שהפר את החובה למסור לו תלוש שכר. בית הדין רשאי לחייב את המעסיק בתשלום פיצויים לעובד, ואם ישתכנע בית הדין כי המעסיק הפר את חובתו ביודעין, הוא רשאי לפסוק פיצויים בסך של עד 5,000 שקלים ללא קשר לגובה הנזק שנגרם, וגם אם לא נגרם לעובד כל נזק.

 

חוק הגנת השכר שחוקק בשנת 1958 הוא אחד החוקים המרכזיים בתחום דיני העבודה אשר מסדיר את נושא השכר ביחסי עובד מעביד. החוק מכיל הוראות שונות המנחות מעסיקים כיצד עליהם לשלם משכורת, הוא קובע את מועד התשלום וסנקציה על הלנת שכר, כדי לממש את המטרה של הרתעת מעבידים מתשלום מאוחר של משכורות והבטחת תשלום מלא ובזמן.

 

ניהול פנקס שכר ומתן תלוש שכר

 

סעיף 24 לחוק הגנת השכר מטיל חובה על המעסיק לנהל פנקס שכר הכולל את שכר העבודה המגיע לעובדיו ופרטי השכר ששולם להם, וכן, חובה למסור לעבוד תלוש משכורת, המפרט את פרטי השכר ששולם. הפרטים הנדרשים להופיע בתלוש מופיעים בתוספת לחוק, הכוללים בין היתר את פרטי המעסיק, פרטי העובד, שכר בסיס, הפרשות, תוספות, היקף העבודה, שעות נוספות וכדומה. בדרך זו, יכול עובד לפקח היטב על משכורתו ולוודא כי המעסיק אינו פוגע בזכויותיו השונות.

 

סעיף 25 לחוק הגנת השכר קובע איסור כללי על ניכויים משכר העבודה, אולם מתיר רשימה מסוימת של ניכויים מותרים, כולל: סכום שחובה לנכותו לפי חוק, תרומות שהעובד הסכים לתרום, דמי חבר בארגון עובדים, קנס משמעתי שהוטל על העובד בהתאם להסכם קיבוצי, תשלומים שוטפים לקופות גמל ועוד. כמו כן, במקרה שהעובד עוזב את מקום העבודה, רשאי המעסיק לנכות יתרת חוב משכרו האחרון, אם קיימת יתרה. הסעיף למעשה מגן על המעסיק מפני תביעת הלנת שכר.

 

סעיף 26א מאפשר לבית הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצויים בסך של 5,000 שקלים שאינם תלויים בנזק עבור כל תלוש שכר שלגביו הפר המעסיק ביודעין את הוראות החוק, גם כאשר המעסיק מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללים בו פרטים שפורטו בתוספת לחוק. אם העובד הוכיח כי המעסיק ביצע הפרה בלפחות חודשיים בתקופה של 24 חודשים, יקבע בית הדין כי המעסיק ביצע את ההפרה ביודעין, אלא אם הוכיח אחרת.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, זכויות בעבודה, זכויות עבודה, זכויות מטפלת, מילואים זכויות, ביטוח לאומי עובדים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.