www.ovdim.org.il

תקופת ניסיון בעבודה, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תקופת ניסיון היא פרק זמן קצוב שבמהלכו נבחנת התאמתו של העובד למשרה החדשה, והמעסיק בודק, לאחר ראיון העבודה, אם העובד עונה על דרישותיו וציפיותיו מהבחינה המעשית. במקרים רבים העובד לא זכאי למלוא זכויות העובדים הקבועות בדיני העבודה, שלהן זכאים עובדים קבועים אצל אותו מעסיק, כמו דמי הבראה, ימי חופשה שנתית, ותשלום עבור חגים, אולם הוא זכאי לתשלום שכר שאינו פחות משכר מינימום.

 

תקופת ההכשרה או ההתלמדות של העובד החדש מתקיימת מכוח חוזה עבודה או מכוח הסכם קיבוצי, והיא מחייבת את המעסיק לשלם לעובד שכר מינימום ומעלה. במהלך תקופה זו רשאי המעסיק לפטר את העובד בתום לב בעילת אי התאמה לתפקיד, אם הוא סבר בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך שהעובד אינו מתאים לעבודה המסוימת או לתפקיד שבגינו נשכר.

 

פיטורין והתפטרות ללא הודעה מוקדמת

 

תקופת ההתלמדות נועדה לאפשר למעסיק לבחון את כישוריו והתאמתו של עובד לתפקיד מסוים, ואף לתת לעובד הזדמנות להעריך את תפקידו. במהלכה או בסיומה רשאי כל צד לסיים את יחסי עובד מעביד ללא ההשלכות הנובעות מפיטורין או התפטרות, כמו מתן הודעה מוקדמת, עריכת שימוע כדין ותשלום פיצויי פיטורין.

 

בתקופה זו העובד אינו זכאי לכל התנאים אשר המעסיק מעניק לעובדיו קבועים, אולם ברוב המקרים הוא יהיה זכאי לקבל תנאים מסוימים באופן רטרואקטיבי, בעת קבלה לעבודה קבועה. תקופת ניסיון עשויה להתקיים גם כאשר העובד עובר לתפקיד חדש אצל אותו מעסיק, אולם אז אם יחליט המעסיק כי הוא אינו מתאים, יחולו עליו המגבלות הרגילות, ואף ניתן יהיה להשיב את העובד לתפקידו הקודם, ללא מגבלות מכבידות.

 

מתי מסתיימת ההתלמדות ומתחילה העבודה?

 

תקופת הניסיון משתנה ממקום עבודה אחד למשנהו, ויכולה להימשך שבועות ספורים ולעתים אף עד שנתיים. המעסיק רשאי להאריך את התקופה על פי ראות עיניו, גם כאשר החוזה אינו מציין זאת במפורש.

 

תקופת ניסיון יכולה להסתיים בפעולה כלשהי מצד המעסיק, כמו כתב מינוי, החלטה וכדומה. אם לא נעשתה כל פעולה מצדו, הדבר ייחשב כהארכה אוטומטית ולא למעבר אוטומטי למשרה קבועה. אלא אם בחוזה עבודה או הסכם קיבוצי נקבע אחרת, כמו למשל שבתום תקופת הניסיון יהפוך העובד לקבוע באופן אוטומטי.

 

פיטורין עקב אי התאמה לתפקיד

 

המעסיק רשאי לפטר עובד במהלך ההתלמדות ביתר קלות מאשר עובד קבוע עקב אי התאמה לתפקיד אשר לשם ביצועו נשכר. אולם מוטלת עליו חובה לפטר את העובד בתום לב, ואף נדרש ספק סביר ביכולתו לבצע את התפקיד כראוי. כאשר מדובר בתקופת ניסיון של עובד ותיק בתפקיד חדש, ניתן יהיה להעבירו לתפקיד הקודם בשל חוסר התאמה לתפקיד חדש.

 

אם תקופת הניסיון נמשכת פחות משנה, העובד שפוטר לא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורין, אולם אם היא הוגדרה לשנתיים והמעסיק מחליט לפטרו לאחר שנה אחת או יותר, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות העובד, זכויות מטפלת, זכויות בעבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, מילואים זכויות,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.