www.ovdim.org.il

הלנת שכר לבני נוער, מה ניתן לעשות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הלנת שכר היא כל איחור בתשלום שכר עבודה. האיחור מתגבש כאשר השכר עבור חודש מסוים אינו משולם עד התשיעי לחודש שבא אחריו. כאשר מדובר בהעסקת בני נוער, המעסיק מחויב לשלם שכר מינימום לפי החוק או שכר גבוה יותר, במועד הקבוע בדיני העבודה, כמו שמגיע לכלל העובדים במשק.

 

לפי חוק עבודת נוער, אי תשלום שכר מינימום לבני נוער עובדים או איחור במועד תשלום השכר מהווה עבירה פלילית. אם השכר לא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, העובד זכאי לפיצויים בגין הלנת שכר, ואף ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.


מתי שכר של בני נוער נחשב למולן?

 

הלנת שכר מתרחשת כאשר קיים איחור בתשלום המשכורת. חוק הגנת השכר קובע כי השכר כולל תשלומים עבור חגים, נסיעות, שעות נוספות וכן תשלומים אחרים המגיעים לעובד במסגרת יחסי עובד מעבידעקב עבודתו ובמשך עבודתו, לפיכך כל איחור בתשלום תשלומים אלה מהווה הלנת שכר.

 

שכר מולן הוא שכר עבודה אשר לא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד התשלום והשכר עבור חודש מסוים ישולם עם תום חודש העבודה. משמעות הדבר היא כי מעבידים יכולים לשלם שכר עבודה עבור חודש מסוים עד לתשיעי לחודש שלאחר מכן מבלי שהדבר ייחשב להלנת שכר. כך למשל, יכול מעביד לשלם לעובד שכר עבור חודש ינואר עד התשיעי בפברואר ותשלום שכר במועד מאוחר יותר ייחשב להלנת שכר.

 

פיצויים לבני נוער עובדים בגין הלנת שכר

 

כל העובדים אשר שכרם הולן, כולל בני נוער זכאי לקבל פיצויים. הרעיון מאחורי קביעת הפיצויים הוא להרתיע מעבידים מהלנת שכר. חוק הגנת השכר קובע כי פיצוי הלנת שכר יכול שיהיה הסכום הגבוה מבין האפשרויות הבאות: או 5% מהשכר המולן עבור השבוע הראשון לאיחור בתשלום שכר העבודה. עבור כל שבוע איחור נוסף, 10% נוספים מהשכר המולן, או הפרשי הצמדה עבור התקופה שבין מועד התשלום המקורי ועד ליום התשלום בפועל, בנוסף 20% מהשכר המולן והפרשי הצמדה עבור כל חודש של הלנת שכר.

 

ואולם, בסמכות בית הדין האזורי לעבודה להפחית או לבטל את פיצויי הלנת השכר, אם נוכח לגלות כי העיכוב נעשה מתוך טעות כנה, עקב סיבה אשר למעביד לא הייתה כל יכולת לשלוט עליה או כאשר קיימים חילוקי דעות שיש בהם ממש בנוגע להתגבשות החוב לעובד, כל עוד הסכום אשר לא היה שנוי במחלוקת שולם בזמן.

 

התיישנות תביעת פיצויים בשל הלנת שכר

 

חוק הגנת השכר מבחין בין שכר העבודה לפיצוי בגין הלנת שכר, וקובע מועד התיישנות לתביעת פיצויי הלנת שכר, אולם אינו קובע התיישנות לגבי תביעת שכר העבודה עצמו. הזכות לפיצויים בשל הלנת שכר תתיישן אם לא תוגש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה תוך תקופת זמן מסוימת, הקצרה מבין האפשרויות הבאות:

 

בתוך שנה מהיום בו נחשב שכר העבודה למולן – כלומר, יש להגיש את התביעה במהלך שנה החל מהעשירי בחודש שאחרי החודש ששכר העבודה עבורו לא שולם. או תוך 60 ימים מהיום בו קיבל את העובד את השכר המולן. לבית הדין האזורי לעבודה אפשרות להאריך תקופה זו ל-90 ימים.

 

כאשר המעביד הוא מלין שכר סדרתי, אשר הלין את שכרו של העובד במשך שלוש פעמים במהלך שנה רצופה, במהלך שלוש השנים שלאחר מועד תשלום השכר בו קשור הפיצוי, תקופת ההתיישנות היא בת שלוש שנים. חריג זה לא יחול לגבי פיצויי הלנת שכר אשר חלפה לגביהם תקופת התיישנות של שנה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות העובד, זכויות בעבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות עבודה, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.