www.ovdim.org.il

שכר מינימום, כמה מגיע לך?

דרגו את המאמר
  התקבלו 39 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5

מי זכאי לשכר מינימום?

אחת הזכויות הבסיסיות ביותר של העובד הינה הזכות להשתכר בכבוד. החוק בישראל איננו מגביל את משכורתו של העובד אך קובע עבורה רף מינימאלי. רף זה ידוע בשמו - שכר מינימום. דהיינו, גבול מינימאלי לתשלום בגין עבודה. סעיף 2 לחוק שכר מינימום קובע כי עובד בגיר, בן 18 ומעלה, אשר מועסק משרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל שכר עבודה ממעבידו אשר לא יפחת משכר המינימום החודשי, היומי או השעתי. במקרים בהם עסקינן בעובד במשרה חלקית, שכר המינימום של האחרון יחושב ביחס למשרתו.

 

נכון לשנת 2019, שכר מינימום הוא 5,300 שקלים לחודש למשרה מלאה ו- 29.12 שקלים לשעה. החוק קובע כאמור את הרף המינימאלי לתשלום שכר מינימום. עם זאת, במידה ועובד מסוים זכאי לשכר אחר, גבוה יותר, מכוח חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה וכדומה, יש לפעול לפי ההוראות המטיבות עם העובד. יצוין כי הוראות הסדר או הסכם אינן יכולות לפגוע בזכותו של העובד לפי חוק. דהיינו, לא ניתן לקבוע בחוזה עבודה שכר הנמוך משכר המינימום.  

 

שכר מינימום מורכב משכר יסוד או שכר משולב. בשכר המשולב לא נכללות תוספות יוקר או תוספות קבועות אשר משתלמות לעבוד בעקבות עבודתו. כמו כן, לא מובאות בחישוב השכר המשולב תוספות בגין ותק, משפחה, עבודה במשמרות, פרמיה מוסכמת, פרמיה מדודה, פרמיה קבוצית, משכורת 13, מענקים על בסיס שנתי, הוצאות כגון (כלכלה, נסיעות ואש"ל) וכדומה.


היכן תוגש תביעה לתשלום שכר מינימום?

עובד אשר הופרה זכותו לשכר מינימום רשאי להגיש תביעה בעניין לבית הדין לעבודה, אם באופן אישי ואם באמצעות ארגון העובדים היציג במקום העבודה. במידה ואין ארגון יציג במקום העבודה, העובד ראשי להגיש את התביעה באמצעות ארגון העובדים בו הוא חבר. עובדים רבים חוששים להגיש תביעה בגין אי תשלום שכר מינימום, וזאת בשל חששם למקום העבודה. יודגש כי תביעה בגין הפרשי שכר מינימום יכולה להיות מוגשת כנגד המעסיק גם לאחר תום יחסי העבודה.

 

יתרה מכך, הפסיקה הכירה בכך כי עובד רשאי להתפטר מעבודתו בגין אי תשלום שכר מינימום, ולקבל פיצויי פיטורים. דהיינו, אי תשלום שכר מינימום עולה כדי הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה אשר בהתקיימה אין לדרוש מהעובד להמשיך ולעבוד במקום העבודה הנ"ל.

 

אי תשלום שכר מינימום - עבירת פלילית

 

שכר מינימום איננו רק זכות בסיסית. מדובר בחובה המוטלת על המעביד וכאשר האחרון איננו עומד בה, עסקינן בעבירה פלילית. לדוגמא, באוקטובר 2010, בית הדין לעבודה הטיל על מנהל חברת אבטחה וניקיון, מאסר בפועל בגין אי תשלום שכר מינימום ואי העברה של ניכויים משכר העובדים לייעדם.

 

היועץ המשפטי של משרד התמ"ת אמר בעקבות גזר הדין כי על נושאי משרה בחברה מוטלת חובה אקטיבית, מכוח חוקי המגן הסוציאליים, לעשות ככל הניתן ולפקח על עמידה בכלל החובות המוטלות על המעביד. הפרה של חובה זו עלולה להביא לקנסות כבדים, ואף לענישה פלילית כגון מאסר מאחורי סורג ובריח.


מהו השכר המעודכן נכון להיום?

 

שכר מינימום למבוגר: החל מיולי 2011

 

חודש

(עד 43 שעות שבועיות)

 

שעה

 

 

יומי                (6 ימים בשבוע)

יומי                (5 ימים בשבוע)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

4100 ₪

 22.04 ₪

189.23 

164

 

    שכר מינימום נוער

  

גיל

אחוז משכר מינימום

חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

2,870 ₪

16.59 ₪

עד 17

75%

3075 ₪

17.77 ₪

עד 18

83%

3,403 ₪

19.67 ₪

חניך

60%

2,460 ₪

14.22 ₪

 

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת

 (בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)

יכולת עבודה מופחתת

אחוז משכר מינימום

חודש

עד 25% אך לא יותר מ 50%

75%

3075 ₪ 

יותר מ 50% אך לא יותר מ 70%

50%

2050 ₪ 

    מ 70% ומעלה

1/3 משכר מינימום

1366.66 ₪ 

 

 

עדכון - 2.1.11

יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, ונשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, הודיעו במסיבת עיתונאים בתחילת שנת 2011 על העלאה צפויה של שכר המינימום עד לכ-4,300 שקלים בחודש. העלייה אמורה להיכנס לתוקפה בסוף 2012. כמו כן, בענפים נוספים כגון אבטחה יועלה שכר המינימום בשיעור של 12% נוספים. מדובר בהעלאה אשר אמורה להתבצע בשתי פעימות. ראשית, שכר המינימום יעלה ב-250 שקלים בתחילת חודש יולי השנה, ושכר המינימום השעתי יעמוד על 22 שקלים. לאחר מכן, באוקטובר 2012 יעלה השכר השעתי ל-22.15 שקלים לשעה ובעוד 200 שקלים נוספים.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: מילואים זכויות, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים, זכויות בעבודה, זכויות העובד, זכויות מטפלת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.