www.ovdim.org.il

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע``ב-2011 - הסברים ותקציר

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

מהו החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה?


מדי שבוע, מונחות לפתחם של בתי הדין לעבודה בישראל עשרות ואף מאות תביעות של עובדים כנגד מעסיקיהם. תביעות אלה, אינן מוגשות בחלל הריק. מעסיקים רבים מפרים לא אחת זכויות עובדים ומאלצים את המועסקים למצוא מזור למצוקתם בין כתלי בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ. אחד הגורמים העיקריים לכך הינו העדר אכיפה ראויה בכל הקשור לדיני העבודה בישראל.


ברוח זו, לפני כשלושה חודשים, התקבלה בכנסת הצעת חוק אשר מטרתה להגביר את האכיפה של דיני העבודה במדינה. החוק, אשר הינו פרי של דיונים ארוכים שנמשכו כשנתיים וחצי, כולל שורה ארוכה של סעיפים והוראות אשר מטרתם לסייע באכיפת חוקי העבודה. במסגרתו של החוק הוענקו לרשויות כלים לאכיפת דיני עבודה, לרבות כלים חדשניים כגון הטלת אחריות על מזמין שירות מחברות קבלן לתשלום זכויות העובדים. להלן סקירה (תמציתית בלבד) של הוראות החוק החדש.


עיצום כספי מדורג


חלקו הראשון של החוק קובע כי יהיה ניתן להטיל על מעסיקים עיצומים כספיים מדורגים בגין הפרות חיקוק בתחום העבודה. עיצומים אלה נעים "מהקל אל הכבד" והם יוטלו על ידי "ממונה" אשר ימונה על ידי שר התמ"ת.

 

במדרג הראשון נמצאות הפרות כגון: בקשת הצגת פרופיל צבאי בראיון עבודה, אי ניהול פנקס חופשה, העסקת נער ללא פנקס עבודה, העסקת עובדת בהריון מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות וכדומה. הפרות אלה, המנויות בחלק א' של התוספת השנייה לחוק, עלולות לגרור עיצום כספי בסך של 5,000 שקלים.

 

במדרג השני מדובר בהפרות "חמורות" יותר אשר העיצום הכספי בגינן הועמד על 20,000 שקלים. במדרג זה ניתן למצוא: אי מתן חופשה שנתית, אי תגמול שעות נוספות, העסקת עובדת בחופשת לידה וכדומה.

 

המדרג השלישי הינו הגבוה ביותר והוא מצוי בפרק ג' לתוספת השלישית. כעת מדובר בהפרות כגון - איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, פיטורי אישה בהריון, אי תשלום זכויות מכוח צו הרחבה וכדומה. בגין הפרות אלה, מעסיק עלול לשלם עיצום כספי בסך של 35,000 שקלים. כמו כן, החוק קובע כי במידה וההפרות חוזרות על עצמן, העיצום יגדל בהתאם. כך גם נקבע לגבי הפרה מתמשכת או חוזרת.


אחריות מזמין השירות


ארגונים חברתיים אשר שיתפו פעולה עם ההסתדרות, משרד התמ"ת, והאוצר, בגיבוש החוק המדובר, מתגאים בכלי אשר מאפשר הטלת אחריות על מזמין השירות. הפרות רבות של זכויות עובדים נעשות על גבם של "עובדים מוחלשים" בתחומים כגון ניקיון, שמירה, הסעדה, אבטחה וכדומה. במקומות עבודה אלה, העובדים לפעמים אפילו לא יודעים את זהות מעסיקם וזאת משום שמרבית ההעסקה נעשית על בסיס חברות קבלן וחברות כוח אדם.


על פי רוב, חברה קבלנית מתקשרת עם מזמין שירות למתן שירותי אבטחה, ומציבה בעסקו עובדים מטעמה המועסקים דרכה. עד לאחרונה, כמעט מלוא האחריות בנוגע לזכויות העובדים הוטלה על חברת כוח האדם. מזמין השירות, לעומת זאת, נהנה מעובדים זולים אך ללא דאגה לזכויותיהם.

 

      קראו עוד בתחום:


החוק החדש מבקש אפוא לשנות סוגיה זו. אי לכך, נקבעו בו מספר כלים לשם הטלת האחריות לפקח על זכויות העובדים גם על מזמין השירות. עם זאת, חשוב להדגיש כי האחריות הנ"ל עדיין "אחריות משנית" לאחריות הישירה של הקבלן המעסיק. כמו כן, היא מוגבלת לתחומי הניקיון, השמירה, ההסעדה והאבטחה, ותלויה בהודעה למזמין בנוגע להפרה.


החוק מעניק למזמין השירות מספר הגנות. אחד הכלים להטלת אחריות על מזמין השירות לפי החוק החדש היא על ידי הטלת עיצום כספי על האחרון במידה והוטל על הקבלן עיצום כספי. במקרים אלה, מזמין השירות יוכל להימנע מההתמודדות עם העיצום הכספי, וזאת במידה והוא יתקן בתוך 30 ימים את ההפרה, או יבטל את החוזה עם הקבלן בתום לב ויאפשר את חילוט הערובה שניתנה לו מהקבלן.


יש להדגיש כי הטלת עיצום כספי על מזמין השירות מוגבלת במספר תנאים. החוק מוסיף וקובע כי ניתן יהיה להטיל אחריות אישית על מנכ"ל תאגיד מזמין שירות, אשר לא ביטל חוזה ואיפשר חילוט ערובה, או לא פיקח על ביצוע תיקון ההפרה. יודגש כי אחריות זו עלולה להיות גם אחריות פלילית. במסגרת החוק החדש, עובדים יוכלו להגיש גם תביעה אזרחית כנגד מזמין השירות אשר זכויותיהם נפגעו בתקופת ההעסקה אצלו.


אחריות מנהל כללי ברשות ציבורית


אחת האירוניות הגדולות בהעסקת עובדי קבלן היא כי מרביתם עובדים במוסדות ממשלתיים וציבוריים. דווקא במקומות אלה, מופרות זכויות עובדים חדשות לבקרים. החוק החדש מנסה להתמודד אפוא גם עם סוגיה זו. על פי החוק, יהיה ניתן להעמיד לדין פלילי מנכ"ל של משרד ממשלתי או יחידת סמך אשר אינה תאגיד, בגין הפרת חובת פיקוח על מניעת עבירות והפרות, וזאת כל אימת שלא הוכח כי האחרון עשה למילוי חובתו כל הניתן.


תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים


החוק קובע גם כי יחול על מעסיקים שונים איסור התקשרות עם גופים ציבוריים במידה והם נתפסו כמפרי זכויות שיטתיים. שיטתי לעניין זה הינו עסק אשר במשך שלוש השנים שלפני ההתקשרות הורשע פעמיים לפחות בשל אחת מההוראות שבתוספת השלישית לחוק, או כאשר בשלוש השנים שלפני ההתקשרות הוטלו עליו עיצומים כספיים בגין שש הפרות לפחות.


תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם


במסגרת החוק נקבע גם כי לא יהיה ניתן להתקשר עם קבלני שירות אשר אינם מורשים. סעיף זה לחוק חל כבר מינואר הקרוב, ונוגע גם למדינה (כפי שצוין לעיל, המעסיקה הגדולה ביותר של עובדי קבלן בישראל).
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח


פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה לפיצויים בגין שימוע שנערך למראית עין בלבד

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

הרעה מוחשית בתנאים עקב הפחתת שעות העבודה

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

מאבטח שעבד בשירות המדינה הגיש תביעה בגין הפרשי שכר

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

כתב אישום בגין העסקת נערים בעבודה בפיצרייה בשעות בלילה

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

פיצוי למנהלת חשבונות בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מפעיל באגר שפוטר לאחר ארבעה חודשים דרש פיצויי הלנת שכר

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

האם יש לחייב את משרד החינוך לשבץ את המורה במשרה מלאה?

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  

תביעה נגד עמותה לתשלום שכר עבודה למורה

עמותה שהפעילה בית ספר לבנות בבית שמש, נאלצה להפסיק את פעילותה עקב קשיים כלכליים, ולא שילמה למורה שכר עבור שלושת חודשי העבודה האחרונים.  

עוזר אישי שהתפטר תבע תשלום עבור שעות נוספות

עוזר אישי של מנכ"לית נדרש לעבוד גם בשעות הלילה ובסופי שבוע לכן דרש תשלום עבור שעות נוספות.  

תביעה נגד מעסיק עקב אי תשלום משכורת אחרונה

תביעה של עובדת נגד מעסיק בגין הלנת שכר, עקב אי תשלום משכורת עבור חודש אחרון בעבודתה.  

העובד שהה באילת בזמן חופשת מחלה ופוטר עקב משבר אמון

עובד במפעל לשוקולד שיקר למעסיק בכך שבזמן שהיה אמור לנוח בביתו עקב מצבו הרפואי, יצא לחופשה באילת עם חברים.  

מורה בעל 30 שנות ניסיון דרש הפרשי שכר בהתאם לוותק

מורה שהועסק בבית ספר השייך לזרם החינוך העצמאי במשך כשנה דרש הפרשי שכר על פי הוותק שלו של 30 שנות הוראה  

המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון

המעביד פנה לממונה על חוק עבודת נשים, על מנת לקבל היתר לפיטורי העובדת במהלך ההריון, ולאחר הפסקת ההריון היא סברה כי פוטרה.  

עובד דרש מהמעסיק שכר מלא עבור חופשת מחלה

קצין ביטחון טען כי בעת ששהה בחופשת מחלה הוא נדרש לבצע עבודות שונות ולכן דרש שכר עבודה מלא.  

העובדת שהיתה בשמירת הריון תבעה פיצויים בשל הפרת חוק השוויון

העובדת ששבה לעבודה לאחר שמירת הריון נתקלה בהשפלה מצד המעסיקה ותבעה פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

עובדת מטעם משרד החינוך תבעה פיצויים בגין הלנת שכר

מטפלת באמנות תבעה את משרד החינוך בגין הלנת שכר עקב הפרשי דרגה שלא שולמו במועד.  

העובד פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת ודרש פיצויים

עובד בענף החקלאות פוטר לאחר כחמש שנים מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת, ומבלי שקיבל רכיבי שכר על פי הוראות צו ההרחבה.  

האם העובד פוטר עקב שירות מילואים או בשל אי שביעות רצון מתפקודו?

האם המעסיקה הפרה את הוראת חוק חיילים משוחררים בגין פיטורי העובד עקב שירות המילואים? 

תשלום שעות נוספות לחשב שכר שנדרש לעבוד גם בשבתות וחגים

האם תפקיד של חשב שכר הוא תפקיד ניהולי שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה?  


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות בעבודה, זכויות העובד, מילואים זכויות, זכויות מטפלת, זכויות עבודה, ביטוח לאומי עובדים,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.