www.ovdim.org.il

חוזה קבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד, אך למרות זאת הוגשה תביעה לפיצויי פיטורים

דרגו את המאמר

יחסי עבודה בין מעסיק ועובד על בסיס מסמך בין הצדדים


מערכת יחסי העבודה בין המעסיק והעובד היא מערכת יחסים מורכבת ורגישה, כשלעיתים הצדדים נאלצים "ללכת בין הטיפות" בכדי שלא לפגוע בה. עם זאת, לעיתים מערכת יחסים זו היא מעורפלת ואין זה ברור האם מתקיימת בין שני צדדים.


אדם אשר שימש כמנהל חוזים והתקשרויות בחברה מסוימת חתם עמה על מסמך שהסדיר את היחסים בין הצדדים ולפיו הסכום שקיבל לשעת עבודה כלל פיצויים, חופשה שנתית ודמי הבראה. עוד נקבע בהסכם מפורשות כי בין הצדדים לא יתקיימו יחסי עובד מעביד, ואם יקבע שהקבלן הוא עובד - שכרו יחושב בהתאם לשכר ממעמד דומה (אשר דרגתו נקבעה אף היא בהסכם).

 

במהלך שנות העסקתו של העובד הוא קיבל את התמורה שנקבעה והמציא לחברה חשבוניות מס. בתום החוזה, הגיש העובד תביעה נגד החברה בטענה, כי היו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד, הוא פוטר על ידי החברה, וזכאי לפיצויי פיטורים בצירוף תשלום זכויותיו הסוציאליות. הנתבעת טענה, כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד כיוון שהתובע היה קבלן עצמאי. בנוסף טענה, כי היחסים הסתיימו ביוזמת העובד ולכן אינה חייבת לפצותו. בנוסף הציגה את המסמך המוכר כ"מסמך גדרון" וטענה, כי יש לתת תוקף להסכמת הצדדים ואם ייקבע שהתקיימו יחסי עובד מעביד, זכויות התובע יחושבו כשל עובד שכיר בחברה.

 

האם המסמך אשר נערך בין הצדדים תקף ומעיד על יחסי עובד מעביד?


לאור זאת, בחן בית המשפט את מסמך גדרון אשר נחתם בין הצדדים כדי לחשב את זכויות התובע. התובע טען, כי המסמך אינו תקף כי אולץ לחתום עליו כשהחלופה הייתה הפסקת עבודתו. בית המשפט דחה טענה זו, כי מהראיות עולה שמהות המסמך הוסברה היטב לתובע והוא הבין על מה חתם.

 

בית המשפט לא האמין לטענות התובע כי "אולץ" לחתום על המסמך שכן עדותו הייתה מתחמקת, חסרה ולא קוהרנטית, ומהראיות עלה, כי הוא עמד על זכויותיו ולא היה בעמדת נחיתות למול החברה. לכן נקבע, כי התובע ידע והסכים לעבוד כעצמאי וחתם על המסמך בהסכמה. ההסכם הצביע על רצונם של הצדדים שהיחסים ביניהם יהיו כשל ספק עצמאי וחברה ולא מעביד ועובד.


בית המשפט עמד על כך שבמקרה שהייתה הסכמה שתהיה מערכת יחסים של קבלן וחברה מקבלת השירות ועם הזמן נוצרה מערכת יחסי עובד ומעביד, כללי הצדק מחייבים השבת המצב לקדמותו וקביעת זכויותיו של ה"קבלן" לפי מעמדו החדש כעובד, ובחינת השאלה אם קיבל "העובד" את כל הזכויות המגיעות לו.

 

זכויות התובע חושבו על בסיס שכרו של עובד ולא על בסיס השכר שקיבל כעצמאי בפועל. בית המשפט נתן תוקף להסכמה בין הצדדים על גובה השכר המגיע לתובע כעובד, וקבע כי שולמו זכויותיו הסוציאליות (ימי חופשה, דמי הבראה, קרנות השתלמות, והפרשות פנסיה). זאת לאור העובדה, כי שולמה לעובד תמורה הגבוהה בהרבה מזו שהייתה משולמת לו אם היה עובד מן המניין. כמו כן, בית המשפט דחה את טענת העובד כי פוטר לאור הראיות ולכן נקבע, כי אינו זכאי לפיצויי פיטורים.


לסיכום, בעת בחינת יחסי עובד ומעביד יבחן בית המשפט את הסכמות הצדדים ואת המצב כפי שהיה בפועל, ויקבע אם לאור נסיבות המקרה העומד לדיון בפניו ראוי להתייחס ליחסים בצורה אחרת ממה שהגדירו הצדדים ובהתאם לכך לחייב את מי מהצדדים בתשלומים שונים.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.