www.ovdim.org.il

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

דרגו את המאמר

התובע הועסק במשך כשבעה חודשים על ידי המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור בתפקיד ממלא מקום מנהל מחלקת פיקוח החל מחודש יוני 2010, ועד לחודש פברואר 2011. בתום תקופת העסקתו הוא עתר לבית דין האזורי לעבודה בחיפה, והגיש תביעה להפרשי שכר, לרבות תשלום בגין שעות נוספות, שעות כוננות, קריאות פתע והלנת שכר.

 

בין הצדדים אין מחלוקת שהתובע עבד במועצה מכוח חוזה לתקופה קצובה של עד שנה, ובעת קבלתו לעבודה הובהר לו שהוא מועסק באופן זמני בלבד. כמו כן הוא נדרש לעבור ועדת בחינה ולהציג תעודה המעידה על השכלה אקדמית מלאה, אולם עד תום יחסי עובד מעביד הוא לא המציא תעודה רלוונטית על אף תזכורות שנשלחו לו.

 

על פי הסכם עבודה שנחתם נקבעו תנאי השכר והוחלט על תקופת עבודה של חצי שנה, בנוסף סוכם כי שעות נוספות יהיו בהתאם לדרישה מפורשת של הממונה, אולם בנוגע לקריאות פתע ושעות כוננות לא היה כל אזכור או התייחסות.

 

לאחר שנחתם חוזה עבודה התובע זומן לפגישה שהסדירה את תנאי העסקתו

 

לטענת התובע, במסגרת פגישה שהתקיימה מיד לאחר קבלתו לעבודה הוסכם על משכורת גבוהה יותר, כולל תשלום בגין קריאות פתע ושעות נוספות, בנוסף סוכם על העמדת רכב לשימושו הפרטי ואושרו לו 60 שעות כוננות בחודש על פי דיווח בפועל. התובע צירף לכתב התביעה מסמך סיכום פגישה וטען כי פגישה זו משקפת את תנאי העבודה אשר סוכמו עימו.

 

התובע הוסיף כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה, על כן דרש תשלום בשיעור של 1,000 שקלים לחודש בגין קריאות פתע, עבור שבעת החודשים שהועסק במועצה. עוד טען שקיבל הודעה לעניין סיום עבודתו בהתראה קצרה לכן דרש פיצוי בגין דמי הודעה מוקדמת.

 

המעסיקה הכחישה את התנאים המפורטים במסמך סיכום הפגישה וטענה כי התובע אינו זכאי לשכר עבור קריאות פתע לאור העובדה שהוא לא ביצע אותן, מאחר ולא קיבל אישור לכך. עוד ציינה כי בנוסף לשכר הבסיס, הוא קיבל תשלום בגין 60 שעות כוננות על פי דיווח, על אף שעניין זה לא נרשם בהסכם ההעסקה.

 

בית הדין קבע כי שעות הכוננות קשורות באופן ישיר לקריאות הפתע

 

לאחר שמיעת טענות הצדדים השתכנע בית הדין כי שעות הכוננות שהתובע נדרש לבצע קשורות לקריאות הפתע, על מנת שניתן יהיה לקרוא לו לקריאת פתע במידת הצורך מתוקף תפקידו כמנהל מחלקת פיקוח, ולכן גם הועמד לשימושו הפרטי רכב מטעם המועצה מחוץ לשעות העבודה.

 

עוד קבע כי אם התובע קיבל הוראה מראש המועצה לבצע קריאת פתע, לא סביר כי יידרש לקבל בנוסף גם אישור מהגזבר או ממזכיר המועצה טרם יבצען, על כן טענת המעסיקה לא היתה סבירה, ובית הדין העדיף את גרסתו של התובע בעניין זה.

 

בסופו של דבר קבע בית הדין כי המעסיקה תשלם לתובע סך של 7,000 שקלים בגין קריאות פתע וכן סך של 3,326 שקלים בגין דמי הודעה מוקדמת ויתר רכיבי התביעה נדחו. בנוסף המעסיקה תישא בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין של התובע בסך של 5,000 שקלים.

 

ס"ע 52610-12-11 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.