www.ovdim.org.il

הגבלות על עובדים

דרגו את המאמר
  התקבלו 8 דירוגים בציון ממוצע: 4.2 מתוך 5
התחייבויות שכיחות של עובדים כלפי מעבידיהם: 


לא להתחרות במעביד למשך X שנים מיום סיום העבודה (מכל סיבה שהיא) – "סעיף אי תחרות" ("תקופת צינון"). 

לשמור כל מידע בסודיות – "סעיף סודיות". 

לא לקיים כל קשר עסקי עם לקוחות וספקים – "גזל לקוחות וספקים". 

סודות מסחריים מול הגבלת העיסוק  - מדובר בקניין רוחני שרוצים להגן עליו. יש אבחנה בפסיקה בין "גזל לקוחות" לבין "סוד מסחרי". 

הוכחת אינטרס לגיטימי של המעביד ואופיה של המגבלה על חופש העיסוק על המעביד להוכיח קיומו של אינטרס לגיטימי שלו (לדוגמה: סוד מסחרי). אם הוכח קיומו של אינטרס כזה, בית המשפט יבחן את סבירות התניה באמצעות 
עקרון המידתיות. 

מה תקפות חוזה עבודה בין עובד ומעביד כאשר יש תניה בדבר אי-תחרות? 

מדובר כמובן בפרק הזמן לאחר סיום העבודה. במהלך העבודה חלים על העובד "חובות האמונים". על-ידי הגבלה של העובד לעסוק בתחום מסוים, 

במיוחד כשזהו התחום בו התמחה,
נוצרות שתי בעיות: 

לעובד עצמו – מבחינת התמחותו; 

לחברה בכללה – על-ידי מניעת תחרות 

הכלל: כנקודת מוצא תניית אי תחרות "עירומה" בטלה, מאחר שהיא נוגדת את תקנת הציבור (סעיף 30 לחוק החוזים), ולכן לא יינתן צו המגביל את העובד.

מתי ינתן תוקף לתניה? 

הנשיא ברק בפס"ד AES: במקרים בהם המעביד יוכיח אינטרס לגיטימי ולכאורה הרשימה אינה סגורה. אם האינטרס לגיטימי עושים איזון אינטרסים בין זה של העובד- המעביד – והציבור (בפועל למרות הסמנטיקה – הרשימה ממצה).

תנאים לבדיקת ההגבלה: 

משך ההגבלה;
היקף גיאוגרפי;
היקף מקצועי – הקשר תעשייתי (האם כל התחום או חלק מסוים ממנו). 

מהו אינטרס לגיטימי? 

סוד מסחרי (דוגמה: הנוסחה של קוקה קולה). דוגמה מפס"ד אירוקה – ספקים ספציפיים מהמזרח הרחוק שהיו ידועים רק למנהל ספציפי – ולכן עונים על ההגדרה של סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות. 

משמש יתרון עסקי. 

אינו נחלת הכלל – כי אין ציון המקור והמותג הוא פנימי. מוצפן כלפי עובדי החברה. גם העובדים לא ידעו מיהם הספקים.
במקרה זה, ההגבלה על הקשר עם הספקים צומצמה מ-3 שנים (לפי החוזה) לתקופה קצרה יותר שהיא מידתית. 

תמורה מיוחדת – אם המעביד מוכיח שהוא משלם לעובד תמורת אי התחרות, תוכר התניה – אם כי שוב באופן מידתי. בפסקי דין מציין בית הדין שיש צורך ב"תמורה ממשית".

בפרשת צ’ק פוינט נקבע

חו"י חופש העיסוק – הזכות של כל עובד לעסוק בכל עיסוק כזכות חוקתית שניתן למנעה בחוק ולא בחוזה חזקת אי השוויון בין עובד למעביד – לעובד אין ברירה – אלא לחתום על החוזה, שכן אי-חתימה על החוזה משמעה: אין עבודה. אין מפגש אמיתי של רצונות הצדדים. מקום העבודה כמקור עיקרי לסיפוק והגשמה עצמית; 

אינטרס ציבורי - יש לעודד את התחרות החופשית. 

אינטרס ציבורי - יש לעודד את מעבר הידע. 
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.