www.ovdim.org.il

שינוי חוזה עבודה

דרגו את המאמר
  התקבלו 16 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5
שינוי חוזה העבודה: 

השאלה היא האם המעביד יכול לבצע בחוזה העבודה שינוי באופן חד צדדי או שעליו לקבל את הסכמת העובד לשינוי. 

מהם הכללים: 

1. תנאי מוסכם ניתן לשינוי רק בהסכמה של העובד ושל המעביד גם יחד – לשם כך אין זה משנה אם התנאי סוכם בשלב הראשוני כאשר החוזה נוסח או שהוא תוצאה של הסכמה מאוחרת יותר שנתקבלה במהלך העבודה, גם לא משנה אם התנאי סוכם בעל פה, בכתב, במפורש או במשתמע. 

הלכה זו נקבע בבג"צ מילפרדר נ’ בית הדין הארצי לעבודה: בית המשפט הבחין בין מצב שבו המעביד רוצה לסיים את החוזה כולו ואז הוא יכול לעשות זאת באופן חד צדדי אם ייתן הודעה כדין וזמן סביר ויפעל בתום לב, לבין מצב שהוא רוצה לשנות הוראה ספציפית בהסכם ואז הוא צריך את הסכמת העובד. 

2. תנאי לא מוסכם ניתן לשינוי באופן חד צדדי – תנאי לא מוסכם הוא תנאי שהמעביד קבע במסגרת זכות היתר הניהולית שלו, הזכות שלו לנהל את העסק (נתון לשיקול דעתו של בעל העסק). תנאים כאלו המעביד מוסמך לשנות באופן חד צדדי אולם, עליו לפעול בתום לב ולא בשרירות. 

יש סייג – אם בחוזה העבודה נקבע במפורש (בהסכמת הצדדים) כי העובד נשכר לתפקיד מסוים, המעביד מנוע מלשנות אותו באופן חד צדדי. 

בית הדין קבע קביעה מעט בעייתית – "הכלל הוא כי עיכוב של מספר חודשים בין ההפרה היסודית של חוזה העבודה לבין הגשת תביעה אינו מנתק את הקשר שביניהם משום שטרם הגשת תביעה יש לצפות מהעובד לבדוק את זכויותיו ולשוחח 
עם הממונים עליו. 

על כן עיכוב סביר בהגשת התביעה אינו מהווה ויצור של העובד על זכויותיו או כריתת חוזה חדש. יחד עם זאת, עיכוב בלתי סביר מצביע על השלמת העובד עם תנאי השכר החדשים, במקרה הנדון, בית הדין הגיע למסקנה כי העובד הסכים 
לשינוי החד צדדי בתנאי שכרו מהסיבות הבאות: ראשית, העובד ידע מיד על הפרת החוזה, מדובר בעובד בעל השכלה. שנית, הגשת התביעה היא תגובה על פיטוריו ולארק על מנת לקבל הפרשי שכר. שלישית, עברו שמונה חודשים והדבר מצביע על השלמת המערער עם תנאי החוזה החדש. 

דרך נוספת לשנות תנאי מוסכם באופן חד צדדי היא באמצעות פטורי העובד והעסקתו מחדש באמצעות עריכת חוזה עבודה חדש, למשל בפס"ד עיריית תל אביב נ’ רות מוטס: העובדת הייתה מורה בבית ספר והיא קבילה שכר של שעתיים עבור כל שעת עבודה וזאת על פי הסכמה בלתי כתובה של הצדדים. 

העירייה לא הייתה מעוניינת להמשיך בתשלום, היא פיטרה את העובדת בסמוך לסוף שנת הלימודים ובסוף שנת הקיץ הציעה להעסיק אותה מחדש בהתאם לחוזה עבודה חדש שלא כלל את התנאי של כפל תשלום לשעה. העובדת החלה לעבוד לפי הצעת העבודה של העירייה ולא קיבלה תשלום כפול לחודש והגישה תביעה על כך לבית הדין. בית הדין קבע כי בהסכמתה של העובדת לעבוד והתחלת עבודתה לפי הצעת העבודה של המעביד ללא תשלום כפול, נכרת למעשה חוזה עבודה חדש.
לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - חוזה עבודה

האם נערך לעובד שימוע כדין טרם פיטוריו?

התובע פוטר לפני החגים מבלי שנערך לו שימוע, על כן פנה לבית הדין ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

מדריך הוקי שהתפטר נתבע בגין גזל סודות מסחריים של החברה

הנהלת בית הספר להוקי רולר הגישה תביעה נגד מדריך לשעבר לתשלום פיצויים בגין הפרה יסודית של חוזה העבודה עקב גזל סודות מסחריים. 

איש מכירות שפוטר דרש הפרשי עמלות על מכירות שביצע

איש מכירות דרש לקבל מהמעסיקה עמלות על מכירות שביצע ופיצוי בגין עגמת נפש על רקע נסיבות סיום יחסי עובד מעביד. 

התובע דרש תשלום נוסף עבור קריאות פתע שנדרש לבצע מעבר לשעות העבודה

מנהל מחלקת פיקוח טען כי נקרא לבצע קריאות פתע על ידי המוקד של העירייה ולא קיבל תשלום עבורן.  

הפסקת עבודה של מאמן כדורסל באמצע העונה והפרת חוזה לתקופה קצובה

בית הדין לעבודה קבע כי קבוצת כדורסל לא הפסיקה את עבודתו של מאמנה בגין העדר תעודת אימון. נקבע כי מדובר בפיטורים והפרת חוזה לתקופה קצובה... 

התארגנות עובדים - מחסני חשמל הינה יחידת מיקוח נפרדת

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובדי מחסני חשמל יכולים להתארגן ללא קשר לעובדי שקם אלקטריק וביג סנסור, וזאת בשל היותם יחידת מיקוח נפרדת... 

פניה ישירה לעובדים למרות הסכם קיבוצי הינה הפרת חוזה עבודה

האם יחסי עבודה המוסדרים במסגרת הסכם קיבוצי מונעים פנייה ישירה לעובדים מצד המעסיק? 

תמיכה של בית הדין הארצי לעבודה בהתאגדות העובדים בפלאפון

האם חברת פלאפון תוכל להתערב בהתאגדות העובדים? בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה... 

האם מכירת מעריב בסכנה בגין מחלוקות בין שלמה בן צבי לעובדים?

האם מכירת מעריב בסכנה? האם מחלוקות בין שלמה בן צבי, רוכש העיתון, לעובדים, יביאו לביטול מכירת כלי התקשורת? 

רופאה אולצה לפרוש בגיל פרישה - המטופלים יצאו למאבק עבורה

האם מטופלים יצליחו למנוע מקופת חולים להכריח רופא מוערכת לפרוש כאשר היא תגיע לגיל 75? 

האם קיים למרצה באקדמיה חופש עיסוק בשתי עבודות במקביל

האם חופש עיסוק באקדמיה כולל גם אפשרות לעבוד במקביל בשני מוסדות לימוד להשכלה גבוהה? 

הגדרת תפקיד בשירות המדינה במסגרת תביעה להטבת שכר

פעמים רבות, זכאותו של עובד מדינה להטבת שכר נובעת מהגדרת תפקידו. מה קורה כאשר יש מחלוקת בין המדינה לעובד? 

בית הדין השיב עובד אשר הושעה מעבודתו בעקבות חשד ללקיחת שוחד

חברת החשמל הגישה כנגד עובד תלונה במשטרה בגין שוחד. האם היא הייתה רשאית גם להשעות את העובד באופן אוטומטי? 

ביקורת חריפה כנגד ההטבות ותנאי הפרישה בחברת החשמל

האם חברת החשמל התנהלה באופן בזבזני וחסר אחריות בעת העברת כספי פנסיה והטבות לעובדיה? 

משקלו של סעיף בחוזה עבודה המבטל יחסי עובד מעביד

מהו סעיף יחסי עובד מעביד בחוזה עבודה? האם סעיף זה קביל ללא קשר למערכת היחסים בין הצדדים בפועל? 

חוזה עבודה ובו סעיף הגבלת עיסוק אשר הוכר בבית הדין לעבודה

האם סעיף הגבלת עיסוק בחוזה עבודה סותר למעשה את עיקרון חופש העיסוק? האם ניתן להכיר בסעיף כגון דא בחוזה עבודה? 

עובד המועסק בשירות המדינה ללא משרה פנויה בתקן איננו עובד מדינה

במסגרת הסעיפים הנ"ל, קיימת חובה להתקבל לעבודה באמצעות מכרז, לקבל כתב מינוי ועוד. כמו כן, על העובד להיות מועסק על בסיס משרה פנויה בתקן... 

פסיקת הוצאות משפט לתובעת בבית הדין לעבודה, למרות דחיית תביעתה

בית הדין לעבודה דחה תביעה של שתי גמלאיות כנגד המדינה, אך פסק לטובתן הוצאות משפט בשל חוסר תום לב מצד המדינה... 

הסכם קיבוצי בתור בסיס לזכויות סוציאליות למרות קיומו של חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה מסוימים, זכויות העובדים מוגדרות גם על בסיס הסכמים קיבוציים מיטביים... 

זכויות בחוזה עבודה שונו ללא הסכמת העובד, האם קביל?

האם מעביד אשר העניק זכויות מעבר בחוזה עבודה רשאי לחזור בו מהסכמתו ללא אישור העובד? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.