www.ovdim.org.il

מי זכאי לקבל פיצויי פיטורין?

דרגו את המאמר
  התקבלו 13 דירוגים בציון ממוצע: 4.1 מתוך 5
מי זכאי לקבל פיצויי פיטורין?

באלו מקרים מגיע לך פיצויי פיטורין? מה עושים אם לא קיבלת פיצויים ... פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר.

פיצויי פיטורין, מהם ומי זכאי?


כל עובד שעבד במשך לפחות שנה אחת רצופה ופוטר מעבודתו, זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. שווי הפיצויים הם בגובה המשכורת החודשית, עבור כל שנת עבודה. בעת חישוב פיצויי הפיטורין לא נכללים דמי הבראה, תשלום עבור נסיעות ועבור שעות נוספות.

 

כמו כן, כאשר מחשבים את רצף העבודה לא לוקחים בחשבון: יציאה לשירות המילואים, חופשה בהסכמת המעביד, או חופשה עקב מחלה או תאונה וכן, ימי חג ושבתות. אלא מתייחסים למועד תחילת העבודה עד ליום האחרון.

 

במקרה והעובד פוטר לאחר 11 חודשי עבודה בלבד, והמעסיק לא הצליח להוכיח בבית הדין לעבודה, כי מדובר בפיטורין שנעשו בתום לב ולא על מנת להתחמק מתשלום הפיצויים, זכאי גם הוא לפיצויי פיטורין.

 

חילופי מעסיקים

 

לעיתים קרובות מתרחשים שינויים מנהלתיים במקומות העבודה והמעסיקים מתחלפים, בשל מכירת העסק, או שינויים במבנה הארגוני. עובד שבמקום העבודה שלו התחלפו המעסיקים, בין אם מדובר בעסק פרטי או בגוף ציבורי, זכאי לפיצויי פיטורין ממעסיקו החדש עבור כל תקופת העבודה אצל המעסיק הקודם, והוא נחשב כמפוטר החל מיום חילופי המעסיקים. המעביד הקודם פטור מתשלום פיצויים וחובת התשלום חלה על המעסיק החדש בלבד.

 

אותם תנאים תקפים גם לגבי שינוי במקום העבודה, או שינוי בסוג המשרה, אצל אותו המעסיק. כלומר, אם העובד החל לעבוד בסניף אחר של החברה, או שינה את תפקידו, הוא זכאי לפיצויי פיטורים המחושבים על פי מועד תחילת העסקתו, במקרה והמעסיקים התחלפו.

 

המעסיק פשט את הרגל או נפטר

 

במקרה והמעסיק פשט את הרגל והתאגיד פורק או נמחק, או במקרה והמעסיק נפטר, העובד זכאי לתשלום פיצויים, כאילו פוטר מעבודתו.

 

במידה והעובד נפטר, המעסיק מחויב לשלם לקרוביו של המנוח, פיצויי פיטורין. הקרובים שזכאים לפיצויים הם בני הזוג והילדים. אם לנפטר לא היו בן זוג או ילדים, הפיצויים יופנו להוריו, או לאחים ואחיות שגרו עמו בבית אחד, לפחות שנה אחת לפני שנפטר והוא דאג לפרנסתם. אופן תשלום הפיצויים להורים והאחים, ייקבע על ידי בית הדין לעבודה.


פיצויים לעובד עונתי

עובד עונתי הוא אדם שעבד במהלך שנתיים רצופות במשך שתי עונות, כאשר כל עונה נמשכה לפחות שלושה חודשים רצופים וכללה 60 ימי עבודה, במקום עבודה אחד או אצל מעסיק. עובד עונתי שפוטר לאחר שתי עונות, זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורין.


תשלום על חשבון קופת גמל

מקומות תעסוקה רבים מכירים בתשלום לקופת גמל, כתשלום המכסה את פיצויי הפיטורין. האישור לתשלום הפיצויים באמצעות קופת הגמל נקבע בחוזה העבודה, או בהסכם הקיבוצי והוא אינו הליך אוטומטי. לעיתים אף נדרש אישורו של שר העבודה. כמו כן, עובד שהגיע על פי החוק לגיל הפרישה ופורש לפנסיה, זכאי לפיצויי פיטורין, והפרישה מהעבודה נחשבת לפיטורין.


קיזוז חובות

סעיף 25 לחוק הגנת השכר קובע כי למעסיק אסור לנכות כל סכום ממשכרו של העובד, ללא הסכמתו, מלבד הניכויים אשר נקבעו בחוק, כגון הפרשות לאיגוד מקצועי, או כאשר העובד מסר את הסכמתו המפורשת.


פיצויי הלנת שכר


מעסיק שלא משלם את פיצויי הפיטורין, או מעכב את התשלום, עובר על החוק והדבר נחשב להלנת שכר ובנסיבות אלה, העובד זכאי לתשלום בגין הלנת פיצויי פיטורין.

 

יש לך שאלה? פוטרת? רוצה לדעת מה מגיע לך? פנה אלינו בטופס הכחול התחתון


 


 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חישוב פיצויי פיטורין

איך יחושבו פיצויי פיטורין ? השיטה הבסיסית לחישוב פיצויי פיטורין ... 

הרעת תנאים ופיצויי פיטורין

הרעת תנאים ופיצויי פיטורין

מהי הרעת תנאים וכיצד נדע לזהותה? כיצד לנהוג אם הורעו תנאי עבודתך? ומתי לפנות ולהיעזר בסיוע משפטי מקצועי? 

פיטורים בזמן הריון, האם חוקי ?

חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי המגן שמטרתו להגן על קבוצות מסויימים של עובדים, שלדעת המחוקק לא די בחוקי עבודה רגילים כדי להגן או לתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם, ובמקרה זה המדובר בעובדת בהריון.  

התפטרות בגין מעבר מגורים ופיצויים

עברת דירה ? מושב ? עיר ? בדוק את זכאותך לפיצויי פיטורין... מאמרים, פסקי דין ועצות משפטיות ... 

שלילת פיצויי פיטורים, אימתי?

בית הדין לעבודה רשאי לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע ... 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - משמעותו והכללים לתחולתו

מהי משמעותו של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים? מהו האינטרס של המעסיק מבחינת סעיף זה? מהו אפוא אינטרס העובד? 

התפטרות בגין מצב בריאותי

באלו מקרים או תנאים התפטרות בגין מצב בריאותי מזכה בפיצויי פיטורים? 

התפטרות לרגל טיפול בילד ופיצויים

האם התפטרות לרגל טיפול בילד מזכה בפיצויי פיטורין? אם כן באלו מקרים וזמנים תהא התפטרות זו כפיטורין ... 

הלנת פיצויי פיטורים - מהו המועד לתשלום פיצויי פיטורים?

המועד לתשלום פיצויי פיטורים לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו - המאוחר שבין המועדים האלה... 

כיצד מחשבים פיצויי פיטורים כאשר השכר מורכב גם מבונוסים?

כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורין במקרים בהם שכרו של העובד משולם באופן קבוע או חלקי על ידי בונוסים, טיפים או עמלות? על פי רוב, בית המשפט בוחן את אופן חישוב הפיצויים על בסיס ממוצע יבש של 12 משכורותיו האחרונות של העובד... 

חופשה ללא תשלום, האם פיטורים?

המערערת קיבלה מכתב אישי אשר בתוכנו נאמר כי "עקב ביטול וצמצומים בהזמנות אנו נאלצנו להוציאך לחופשה ללא תשלום... האם פיטורים?  

התפטרות בדין מפוטר - מתי מקבלים פיצויי פיטורים?

במקרים בהם התפטרותו של עובד נובעת מחמת מצב בריאותי שלו או של בן משפחתו, בגלל הרעת תנאים, לצורך טיפול בילד... 

אפלית עובד ופיטורין עקב גיל

מתי פיטורין עקב גיל יחשבו כאפליה בעבודה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות? מאמרים, פסיקה ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מכתב פיטורין, האם קיימת חובה לפיטורים במכתב?

האם חובה לפטר עובד במכתב פיטורים? האם עובד שלא קיבל מכתב פיטורים יכול לטעון כי פוטר? דע את זכויותיך בפורטל העובדים ... 

פיטורין בעקבות הגשת תלונה, האמנם?

בהלכה פסוקה משנת 2006 נקבעו התנאים לצורך קביעת הקשר הסיבתי בין הפיטורין לבין "חשיפת השחיתות"... 

חובת השימוע בפיטורים לאחר מספר ימים

האם המעביד מחויב בעריכת שימוע לעובד אשר פוטר מעבודתו לאחר מספר ימי ניסיון? 

פיטורי צמצום - חובת המעביד לתת נימוקים

השאלה העומדת לבחינה בהליך זה היא שאלת חובתו של מעביד ליתן לעובד המפוטר על ידו, בהליך צמצומים, את הסיבות לכך שדווקא הוא - העובד - נבחר לפיטורים. 

זניחת עבודה - התפטרות או פיצויי פיטורים?

האם עובד יהיה זכאי, בעקבות זניחת עבודה, לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים? האם זניחת עבודה היא התפטרות בדין מפוטר? האם מדובר בפיטורים? 

פיצויי פיטורים לעובד שנפטר, האמנם?

האם בני משפחתו של עובד שנפטר זכאים לקבל את פיצויי הפיטורים שלו, על פי חוק פיצויי פיטורים? 

מטרת הפיצויים

הכלל הוא, שפיטורין מזכים בפיצויים כאשר התפטרות בנסיבות רגילות איננה מזכה בפיצויי פיטורין... 


חיפשת עורך דין? לתאום פגישת יעוץ בעלות מוזלת לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: פיטורים, מילואים וזכויות העובד, פיטורי נשים, פיצויי עבודה, פיצויי פיטורים, זכויות פיצויים, פיטורין מחלה, פיטורין לידה, פיצויי פיטורין סעיף 14,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.