www.ovdim.org.il

חוק הודעת פיטורים והתפטרות

דרגו את המאמר
  התקבלו 13 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5


חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א 2001
 

 

הבוס פיטר אתכם? נשבר לכם ממקום העבודה?

חשוב שתדעו שאם פיטרו אתכם מהעבודה, הבוס לא יכול לזרוק לכם מילים באוויר. ואם אתם חושבים להתפטר ומיד לקום וללכת, חכו רגע, זה יעלה לכם כסף!

 

משמעות החוק

 

חובה לתת הודעה מוקדמת גם לפיטורים וגם להתפטרות. מעביד המעוניין לפטר את העובד שלו מחויב למסור לו הודעת פיטורים מוקדמת, ועובד המבקש להתפטר ממקום עבודתו, חייב למסור למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי החוק.

ההודעה על הפיטורים או ההתפטרות חייבת להיות כתובה ולהכיל את תאריך מסירת ההודעה, ומתי נכנסים לתוקף הפיטורים או ההתפטרות.

 

הודעת פיטורים לעובד במשכורת

 

לעובד במשכורת שעבד במשך ששה חודשים, הודעת הפיטורים תימסר בהתראה של יום אחד, על כל חודש שעבד. כלומר, אם הוא עבד שלושה חודשים, הוא יקבל את ההודעה שלושה ימים לפני הפיטורים.

אם הוא עבד שבעה חודשים ומעלה, הוא מחויב לקבל התראה בת 6 ימים ותוספת של יומיים וחצי, על כל חודש שעבד.
לאחר שנת עבודה ראשונה, המעביד נדרש לתת לו התראה של חודש ימים.

אם העובד במשכורת החליט להתפטר, הוא חייב למסור הודעה מוקדמת לפי אותן ההוראות.

 

הודעת פיטורים לעובד בשכר

 

במהלך השנה הראשונה לעבודה מחויב העובד בשכר לקבל הודעה מוקדמת על פיטורים, יום אחד על כל חודש שהוא עבד. כלומר, אם עבד שבעה חודשים, המעסיק צריך לתת לו הודעה על פיטורים שבעה ימים לפני יום הפיטורים.
עובד בשכר שעבד שנתיים ברציפות, מחויב לקבל הודעה 14 ימים לפני מועד הפיטורים, ועוד יום אחד על כל שני חודשי עבודה.

לאחר שלוש שנות עבודה, ההודעה המוקדמת תבוא חודש ימים לפני הפיטורים.

במידה והעובד בשכר התפטר, הוא נדרש לעמוד באותם הכללים.

 

ויתור על ימי העבודה מיום ההודעה

 

החוק קובע שהעובד צריך להמשיך לעבוד כרגיל בימים שלאחר מתן ההודעה. במידה והמעביד מחליט להפסיק את היחסים עם העובד החל מיום מסירת העבודה, הוא רשאי לעשות זאת, בתנאי שהוא ממשיך לשלם משכורת רגילה לעובד, על כל התקופה שבין מסירת ההודעה לתוקף הפיטורים.

 

אם העובד מתפטר, והמעביד מחליט שהוא לא זקוק לו יותר, כדי למצוא מחליף, או מכל סיבה אחרת, הוא יכול לוותר על תקופת הביניים, בתנאי שהוא משלם לו משכורת רגילה על הימים האלה.

 

אי מסירת הודעה מוקדמת

 

מצב בו המעביד לא מסר הודעה מוקדמת, הוא ידרש לשלם לעובד פיצויים, בגובה המשכורת, על התקופה בה לא ניתנה ההודעה. כלומר, אם המעסיק פיטר עובד של שנה, ולא הודיע לו על כך מראש, לפי החוק, הוא חייב לשלם לו משכורת על חודש ימים.

 

עובד שלא נתן הודעה מוקדמת להתפטרות, חייב לשלם פיצוי כספי בגובה המשכורת למעסיקו.

 

אישור על סיום תקופת העבודה

 

בתום תקופת העבודה, במידה והסתיימה בעקבות פיטורים, התפטרות או כל סיבה אחרת. המעביד מחויב לתת אישור בכתב המציין את תחילת העבודה ומועד סיומה.

 

היה והמעביד לא מסר הודעה זו, תוך 14 ימים, או תוך שבעה ימים מיום שהעובד הגיש בקשה כתובה להודעה על סיום העבודה, העובד זכאי לקבל פיצויים מהמעביד.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חוק גיל פרישה

מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל.  

חוק דמי מחלה

תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ90- יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה.  

חוק הגנת השכר

שכר-עבודה ישולם במזומנים, אך מותר שישולם בשיק או בהמחאת-דואר, אם דרך תשלום זאת נקבעה בהסכם קיבוצי או בחוזה-עבודה או שהעובד הסכים לה בדרך אחרת, ובלבד שהעובד יכול לקבל מהנמשך פרעון השיק או המחאת-הדואר במועדים הקבועים ... 

חוק הודעה לעובד

מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד ... 

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון-מעבידים לבין ארגון-עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בעניני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי-עבודה, יחסי-עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מענינים אלה. 

חוק הודעת פיטורים והתפטרות

מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק זה. עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק זה... 

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט-1949

יש לראות קבלת חייל משוחרר לעבודה או העסקתו כדבר שהוא בגדר אפשרות מעשית, אף אם קבלת החייל המשוחרר או העסקתו לא תיתכן אלא אם עובד שהתחיל לעבוד במפעל אחרי התגייסותו של החייל המשוחרר יפנה את מקומו לחייל המשוחרר. 

קראו את חוק בית הדין לעבודה!

בית דין אזורי, או בית הדין הארצי כשאינו דן בערעור, מוסמכים ליתן כל סעד שבית משפט מחוזי מוסמך לתיתו, ובתחום סמכותם כוחם ככוחו של בית המשפט המחוזי. 

חוק שעות עבודה ומנוחה

יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה. בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה.  


חיפשת עורך דין? לתאום פגישת יעוץ בעלות מוזלת לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.