www.ovdim.org.il

האם מזמין שירות מחויב לערוך לעובד קבלן שימוע לפני פיטורים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, לא ניתן לפטר אדם מעבודתו לפני שניתנה לו הזדמנות נאותה, סבירה והוגנת להשמיע את טענותיו נגד הכוונה לפטרו מהעבודה. כדי ששימוע ייחשב להוגן ויעמוד בדרישות הדין עליו לעמוד במספר דרישות בסיסיות. המעסיק מחויב לתת לעובד הודעה בכתב זמן סביר לפני הליך השימוע ולאפשר לו להתכונן אליו.


נוסף על כך, המעסיק נדרש למסור לעובד את הנימוקים המלאים שהביאו לבחינת האפשרות להפסיק את העסקתו כאשר עליו לאפשר לעובד לעיין במסמכים ובמידע שהמעסיק מסתמך עליהם. לצורך העניין אין די בטענות כלליות בדבר הפרות משמעת שהעובד ביצע, ויש להצביע על אירועים נקודתיים ועל המועדים שבהם הם אירעו כדי שהעובד יוכל להתייחס אליהם.


המעסיק מחויב לשמוע את טיעוני העובד ולשקול אותם בלב פתוח ובנפש חפצה


במסגרת השימוע, המעסיק מחויב להקשיב לטיעוני העובד ולשקול אותם בלב פתוח ובנפש חפצה. תוך כך המעסיק צריך לתת לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו, תוך הקשבה לטענות בפתיחות ושקילתן ברצינות. יש לציין כי מינוי מחליף לעובד לפני השימוע או מתן הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או מיד אחריו, עלולים להצביע על כך שהמעסיק לא בדק את טענות העובד ולא שקל אותן בפתיחות.


חובה נוספת אשר מוטלת על המעסיק היא לתעד את שיחת השימוע באמצעות פרוטוקול ולכלול בו את התייחסות העובד לטענותיו. אחרי שהעובד עיין בפרוטוקול ואישר את נכונותו המעסיק נדרש להחתים את העובד על הפרוטוקול תוך ציון התאריך שבו התקיים השימוע ומסירת עותק ממנו לעובד.


לפי פסיקת בית הדין לעבודה, במקרה של העסקת עובד קבלן על ידי מזמין, גם המעסיק של העובד וגם מזמין העבודה מחויבים לערוך לו שימוע לפני קבלת החלטה ביחס לסיום הצבתו של העובד אצל מזמין העבודה.


מזמין העבודה מחויב לערוך שימוע לעובד קבלן לפני קבלת החלטה שמשפיעה על זכויותיו


לעובד מוקנית זכות טיעון לפני שהמעסיק מקבל החלטה בעניינו, ולכן זכותו הראשונית של העובד היא לדעת מהן הטענות שמועלות נגדו ולמסור את תגובתו ביחס אליהן. לפיכך, נוסף על המעסיק של העובד גם מזמין העבודה מחויב לערוך לו שימוע בכל מקרה של קבלת החלטה בעלת משמעות מהותית על זכויותיו דוגמת סיום הצבתו בחצריו.


מאחר שגם המעסיק וגם מזמין העבודה מחויבים לערוך לעובד שימוע, הדרך הנכונה לעריכת השימוע במקרים של העסקת עובד קבלן על ידי מזמין היא באמצעות שימוע משותף שנערך על ידי מזמין העבודה והקבלן.


יובהר כי במקרים שבהם הופרה זכותו של העובד לשימוע, הוא רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק ו/או נגד מזמין העבודה בבית הדין לעבודה ולבקש לבטל את הפיטורים או לתבוע פיצויים בגין הליך פיטורים בלתי תקין.


קבלן ניקיון ומזמין שירות ישלמו פיצויים בסך של 30 אלף שקלים לעובד שפוטר ללא שימוע


בית הדין הארצי לעבודה דחה לאחרונה ערעור שהגישה חברת קבלן על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי למרות היעדר קיומם של יחסי עבודה בין מזמין העבודה ובין עובד הקבלן, קבלן הניקיון ומזמין העבודה מחויבים לפצות את העובד מכיוון שלא ערכו לו שימוע לפני סיום הצבתו אצל המזמין.


שופטי בית הדין הארצי לעבודה קבעו כי מזמין העבודה וקבלן הניקיון היו מחויבים לערוך לעובד שימוע לפני קבלת החלטה מהותית בעניינו כולל החלטה על סיום הצבתו אצל מזמין העבודה.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, העובד הועסק על ידי קבלן ניקיון בחצריו של מזמין העבודה משנת 1990 ועד לשנת 2013. בשיחה שהתקיימה בין העובד ובין מנהלה של חברת הניקיון נמסר לעובד כי המזמין מעוניין לסיים את הצבתו בחצריו בשל חשד להתנהגות בלתי הולמת. בעוד העובד הכחיש את טענות מזמין העבודה, קבלן הניקיון מסר לו כי לא יוכל להמשיך לעבוד באתר של המזמין ולכן עליו לשבצו במקום עבודה אחר.


בית הדין האזורי חייב את קבלן הניקיון ואת מזמין העבודה לשלם לעובד פיצויים


העובד הגיש לבית הדין האזורי לעבודה תביעה נגד חברת הניקיון ונגד מזמין העבודה עקב סיום הצבתו אצל מזמין העבודה. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי בין מזמין העבודה ובין העובד לא התקיימו יחסי עובד - מעסיק וכי אלו התקיימו בין העובד ובין קבלן הניקיון בלבד. עם זאת, בית הדין האזורי לעבודה חייב את חברת הניקיון ואת חברת החשמל לשלם לעובד פיצויים בסך של 30 אלף שקלים מאחר שלא נערך לו שימוע לפני סיום הצבתו אצל מזמין העבודה.


בערעור שהגיש קבלן הניקיון לבית הדין הארצי לעבודה עלתה השאלה האם מזמין השירות מחויב לערוך שימוע לעובד קבלן לפני קבלת החלטה ביחס לסיום הצבתו בחצריו. שופטי בית הדין הארצי קבעו כי לכל עובד מוקנית זכות טיעון לפני שמעסיקו יקבל החלטה בעניינו, בין אם מדובר בהחלטה על סיום קשר העבודה ובין אם מדובר בהחלטה מהותית אחרת הנוגעת לעבודתו.


סיום הצבתו של עובד קבלן אצל המזמין משפיע באופן מהותי על זכויותיו


השופטים קבעו כי סיום הצבתו של עובד קבלן בחצריו של מזמין העבודה מלווה בהשלכה מהותית על זכויותיו ולכן מזמין העבודה מחויב לערוך לעובד שימוע לפני קבלת החלטה כזו לגביו. היקף חובת השימוע שחלה על המזמין תלויה בתפקידו של העובד, תקופת הצבתו אצל מזמין העבודה, הסיבות לסיום הצבתו אצל מזמין העבודה והאפשרות כי לנוכח סיום עבודתו אצל המזמין, העובד יסיים את עבודתו גם אצל המעסיק.


עוד צוין כי החובה לערוך לעובד שימוע אינה מוטלת אך ורק על מזמין העבודה אלא מחייבת גם את הקבלן שמעסיק את העובד, ולכן הדרך הנכונה במקרה זה הייתה באמצעות עריכת שימוע משותף לעובד על ידי קבלן הניקיון ומזמין העבודה.


מאחר שהקבלן ומזמין העבודה הפרו את חובתם לערוך לעובד שימוע לפני סיום הצבתו אצל המזמין, הערעור נדחה ונקבע כי שניהם מחויבים לפצות את העובד בסך של 30 אלף שקלים.


ע"ע 47271-06-18

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.