www.ovdim.org.il

שלילת פיצויי פיטורין בגין עבירות משמעת

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פיצויי הפיטורין של עובד ישללו עקב עבירות משמעת


האם ישללו פיצויי הפיטורין של עובד בגין הפרות משמעת חמורות לכאורה? התביעה שלפנינו הינה ערעור של חברה כנגד תשלום פיצויי פיטורין לעובד בטענה שהאחרון הפר באופן בוטה את חובת האמון האישי כלפיה. בית הדין הארצי לעבודה נדרש לדון בשאלה - האם בנסיבות המקרה כפי שהוכחו בבית הדין האזורי, יש לשלול מן העובד פיצויי פיטורין והאם יחויב הוא לשלם למעסיקה פיצוי חוזי מוסכם.


החברה הינה חברה העוסקת בחיתוך מתכות בלייזר ואילו העובד היה בעליה של חברה העוסקת באותו התחום בדיוק. החברה רכשה מחברתו של העובד מכונת חיתוך לייזר וציוד אחר. לאחר מכן, העסיקה אותו בחוזה עבודה אישי, בו נקבעו תנאי העסקתו של בחברה בתפקיד "מכירות, תפעול הייצור וכל פעולה נדרשת נוספת בתחום חיתוך הלייזר".


בחוזה צוין בנוסף כי "עבודתו [של העובד] ותפקידו דורשים מידה מיוחדת של אמון אישי" ולטענת של החברה הוא התחייב "להקדיש את מירב זמנו ואת כל מרצו, כושרו, ידיעותיו, וניסיונו לעבודתו בחברה, לעבוד בה בנאמנות ולעשות כמיטב יכולתו לקידום עסקי החברה וענייניה" ו"להודיע לחברה מייד על כל עניין או נושא, אשר יש לו בו עניין אישי והעלול ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו עם עבודתו בחברה".

 

התפטר עקב מצב בריאותי ויזכה לפיצויי פיטורין

התפטר בגין הרעת תנאים ולא יזכה לפיצויים - מדוע?

האם נוהג פיצויי פיטורין מוגדלים יחייב את החברה לגבי כלל העובדים?


בחוזה העבודה האישי נוסח גם סעיף איסור עבודה בתחום הלייזר:

 

  • במשך תקופת עבודתו בחברה, לא יעסוק, במישרין או בעקיפין, בכל עבודה או עיסוק אחרים או נוספים, בין בשעות העבודה ובין לאחריהן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל לכך את הסכמתה ואישורה של החברה מראש ובכתב.
  • לא יעבוד או ייטול חלק, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל עסק... המתחרה בחברה או בעסקיה... לרבות עיסוק כבעלים עצמאי, בעל מניות, שותף, מנהל, סוכן, עובד, פקיד או יועץ.

 

במידה ויפר העובד את ההסכם, נחתם בהסכם העבודה אישי סעיף נוסף:


"בנסיבות המתירות על פי הדין בישראל שלילת פיצויי פיטורין ו/או פיטורין לאלתר ו/או נסיבות המהוות הפרת חובות האמון ו/או הסודיות כלפי החברה הפסקת עבודתו... יחויב העובד בתשלום פיצוי מוסכם ומוערך מראש לחברה בגובה 10,000 דולר ארה"ב, אשר ישולם על ידו לא יאוחר מ- 14 יום ממועד פיטוריו בגין העילה האמורה".  

 

העובד פוטר לאחר שנה עקב הפרות משמעת


לאחר שנה וחודשיים פוטר העובד לאלתר על ידי מנהל החברה והוגש לידו מכתב פיטורין. בעקבות פיטוריו אלו, תבע העובד את החברה בגין זכויות עובדים אשר הופרו בעניינו, כגון פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת.

 

לחצו כאן לנוסח מכתב פיטורין

לקה בליבו ופוטר - יקבל פיצויים על סך 22 אלף שקלים

האם 300 עובדי חברת ההיי טק יפוטרו מבלי לקבל הודעה מוקדמת?

העובדת פוטרה על ידי מנהלת זוטרה - האם הפיטורין תקפים?


בבית הדין הציגה החברה תמונה קשה של עבירות משמעת אשר נקט בהם העובד והגיעו לשיאן בכך שסמוך לתקופת הפיטורין, המליץ העובד ללקוח פוטנציאלי של החברה, לפנות לחברה המתחרה (אשר נמצאת בבעלות חבר פרטי שלו) ולהימנע מלעבוד עם החברה. אי לכך, ובהצטברות הנסיבות, טענה החברה כי מוצדקת החלטתה לפטר את העובד לאלתר ללא פיצויי פיטורים וללא תמורת הודעה מוקדמת.

 

העובד לא חלק על כך שבמהלך תקופת עבודתו נתן ייעוץ ללקוחות החברה, ללא ידיעתה אך לטענתו עשה זאת על מנת לשמור על קשרים ומתום לב. העובד אף לא הכחיש כי יעץ ללקוחות לפנות למקומות אחרים ולא חלק על כך שהפנה לקוחות של החברה לביצוע עבודות מתכת. לטענתו עשה כן לתומו בשל קשרי הידידות שנוצרו בינו ובין אותם לקוחות כאשר מדובר בעבודות שהחברה לא הייתה יכולה לבצע.


בית הדין לעבודה קבע כי טענת החברה שפיטוריו לאלתר נבעו מהתערערות האמון בו הינה טענה לגיטימית. זאת ועוד, בהפרת האמון מצידו, אף הפר העובד את הסכם העבודה ולכן נדחתה תביעתו לתמורת הודעה מוקדמת. למרות כל האמור לעיל, קבע בית הדין האזורי כי התנהלותו של העובד איננה מצדיקה שלילת פיצויי פיטורין וקבע כי על החברה לשאת בתשלום זה למענו.


החברה הגישה את ערעורה לבית הדין הארצי לעבודה, ובו תביעה שכנגד להפעלת סעיף הפיצוי המוסכם בחוזה העבודה.

 

בית הדין הארצי הופך את ההחלטה ושולל את הפיצויים


בית הדין הארצי לעבודה קבע כי יש לקבל את ערעורה של החברה בנוגע לתשלום הפיצויים שכן העובד הפר באופן חמור וביודעין את חובת האמון המוגברת החלה עליו, מתוקף יחסי העבודה בכללותם והתחייבותו בחוזה העבודה בפרט. שלילת זו נבעה מהתחייבותו בחוזה בו הוגדרו תפקידו ועבודתו כ"דורשים מידה מיוחדת של אמון אישי".

 

עורך דין יעמוד בפני ועדת משמעת בלשכת עורכי הדין בשל תלונות שופטים

פוטרת בשל עבירת משמעת חמורה? לא תקבל פיצויים

ערעור על גזר דינו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה


השופטים קבעו כי מסקנת הדברים היא שהעובד פעל ביודעין ובהסתר ממנהל החברה, פעל בחוסר תום לב בביצוע חוזה העבודה ובניגוד עניינים ממשי לתפקידו ולאינטרסים של החברה. ההפרה הבוטה של התחייבויות המשיב על פי חוזה העבודה, והפרת חובת האמון שלו כלפי מעסיקתו – החברה, הינן בגבול העליון של חומרה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים.

 

לא ישלם פיצויי לחברה - הסעיף לא הוגדר באופן מדויק


עם זאת בית הדין קבע כי לא קמה העילה לחייב את העובד בסעיף בחוזה העבודה להעניק פיצוי לחברה בגין הפגיעה בה. התנאי לפיצוי המוסכם בסך 10,000 דולר, הטיל על העובד באופן גורף פיצוי אחיד ושווה ב"נסיבות המתירות על פי הדין בישראל שלילת פיצויי פיטורין ו/או פיטורין לאלתר ו/או נסיבות המהוות הפרת חובות האמון ו/או הסודיות כלפי החברה".

 

עם זאת הסעיף נוסח ללא הבחנה בין הפרה סתם, ולוּ גם קלה, לבין הפרה יסודית של תנאי מהתנאים העיקריים לחוזה.


אי לכך, קבע בית הדין כי אין מנוס מן המסקנה כי תנית הפיצוי המוסכם אינה סבירה. על אחת כמה וכמה בנסיבות המקרה דנן, בו מדובר בתקופת עבודה בת כשנה אחת בלבד, ומשסכום הפיצוי המוסכם אינו עומד ביחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו מראש.

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.