www.ovdim.org.il

זכויות עובדי כוח אדם - מהן זכויות עובד קבלן?

דרגו את המאמר
  התקבלו 18 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5
זכויות עובדי כוח אדם - מהן זכויות עובד קבלן?

במידה והינכם מועסקים בחברות הקבלן השונות, בידקו היטב מהי זהות המעסיק, האם משולם לכם שכרכם על פי חוק (לרבות דמי חופשה, שעות נוספות, דמי חגים, דמי הבראה וכו'). קראו היטב את תלוש המשכורת ואף התייעצו עם עורך דין במידה ואתם חשים כי מופרות זכויותיכם הבסיסיות... קראו עוד בפורטל העובדים...

עובדי כוח אדם, זכויות עובדים והפרתן

 

חוק העסקת עובדי קבלני כוח-אדם-התשנ"ו-1996, מגדיר את הסדרתם של תנאי העסקת עובדי קבלן וכוח אדם. קבלנים אלו מוגדרים בחוק כ"מי שעיסוקו במתן שירותי כ"א של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו". דהיינו, קבלני כוח אדם הינם "חברות כוח אדם" על פי התפיסה המשפטית.

עד התיקון האחרון בחוק, סעיף 13 בו קבע כי זכויותיו של עובד המועסק על ידי חברת כוח אדם קבלנית, נקבעות כאשר אין הסכם קיבוצי בין העובד למעביד, על בסיס חוקי המגן הבסיסיים. במידה והקבלן הינו צד בהסכם קיבוצי עם ארגון העובדים אליו משתייך העובד (או עובדים העוסקים במלאכה זהה בארגון), יחולו על האחרון חוקי ההסכם הקיבוצי.

 
בשנת 1999, בעקבות דיון ציבורי אשר הובל על ידי יו"ר ההסתדרות דאז, עמיר פרץ, נכנס לתוקפו תיקון המשנה את החוק באופן בו מוגבל משך זמן ההעסקה לתשעה חודשים (והארכה ל-15 באישור משרד התמ"ת), מוגדרת זהותו של המעסיק (בתשעת החודשים הראשונים – חברת כוח האדם, לאחר מכן – יהיה העובד מועסק ישיר של מעבידו), ונקבעו תשלומי השכר והזכויות הסוציאליות.

היזהרו מחברות ללא רישיון

בישראל פועלות כיום כ-350 חברות כוח אדם אשר מחזיקות ברישיון מטעם משרד התמ"ת. חברות רבות פועלות ללא רישיון, על פי הערכותיהם של גורמים בהסתדרות. חברות אלו, הפועלות ללא רישיון, ידועות פעמים רבות ככאלה אשר מנצלות את מעמדם של העובדים ומפרות זכויותיהם חדשות לבקרים.


הפרות נפוצות של זכויות עובדים


השוואת תנאי השכר של עובדי חברות הקבלן לשכירים ישירים במשק נעשית בהשוואה לזכויות להם זכאים העובדים על פי חוקי המגן (חופשות, דמי מחלה, נסיעות). סקרים שנערכו על ידי הרשות לתכנון כוח אדם העלו ממצאים מדאיגים לגבי תנאי ההעסקה של עובדי חברות הקבלן. מן הסקרים עולה כי 20% מהעובדים לא זכו להחזרי נסיעות. כמו כן, 40% מהם לא פוצו בעבור ימי מחלה שהוחמצו או לחופשות בשכר.

 

אפליה וחוסר שוויון בעבודה


מהו שכר ממוצע של עובד חברת כוח אדם?

בסקר שערכה הרשות לתכנון כוח אדם בשנת 2002 נמצא כי מספר מקבלי שכר המינימום בקרב עובדי חברות כוח אדם, כפול ממספר מקבלים שכר זה בקרב העובדים השכירים. זאת ועוד, מספר מקבלי השכר הגבוה (25 ₪ לשעה ומעלה) בקרב עובדי חברות כוח האדם נמוך בשיעור של 90% ממקבלי שכר זהה בקרב שכירים.

הסקר מעלה כי שכרם של העובדים בחברות הקבלן, מתייצב ביחס ישיר להשכלתו של העובד.

לסיכום,

קיפוח שכרו של העובד, היעדר זכויות סוציאליות על פי חוק, הפרת זכויות מגן, אי-מתן של זכויות פנסיות מהוות פעמים רבות את מנת חלקם של עובדי חברות כוח אדם. מרבית העובדים בחברות אלו הינן נשים (בשיעור של כ-65%), אשר שייכות למגזר שזכויותיו מופרות בשכיחות גבוהה בלאו הכי.

 

במידה והינכם מועסקים בחברות הקבלן השונות, בידקו היטב מהי זהות המעסיק, האם משולם לכם שכרכם על פי חוק (לרבות דמי חופשה, שעות נוספות, דמי חגים, דמי הבראה וכו’). קראו היטב את תלוש המשכורת ואף התייעצו עם עורך דין במידה ואתם חשים כי מופרות זכויותיכם הבסיסיות.  

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדי קבלן

דיון בהשוואת תנאי עבודה של עובדי קבלן לתנאי עבודתם של עובדי המעסיק בפועל... 

הנהלת ועד ראשי האוניברסיטאות הודיעה כי היא מקימה ועדה אשר מטרתה הינה לגבש קריטריונים אחידים בנוגע להעסקתם של עובדי קבלן ברחבי הקמפוסים... 

בית הדין הארצי דחה את ערעור חברות כוח אדם בענפי השמירה והניקיון לקבלת רישיון. בית הדין קבע כי הרישיון לא ניתן כדין, וזאת בשל הפרת זכויות עובדים... 

עם תחלופת קבלני כוח אדם, ייתכן והעובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים. האם פיצויים אלו מגיעים לעובדי קבלן אשר הפכו לעובדי המעסיק בפועל? 

פיטורים של עובד כוח אדם לאחר תשעה חודשים הינם פיטורים קבילים מבחינה הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק... 

האם חברת קבלן אשר הפסיקה עבודתו של מאבטח משום שלא זכתה במכרז, תשלם לו פיצויי פיטורים? 

עיריית באר שבע תישא באחריות בעקבות הפרת זכויות עובדי ניקיון בשטחים תחת פיקוח העירייה למרות שהעובדים הועסקו על ידי חברת קבלן חיצונית... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.