זכויות נשים עובדות בהריון או לידה


זכויות נשים עובדות במהלך הריון ולידה:


מערכת החוקים הישראלית קובעת מספר הגנות על זכויות נשים בעבודה. ההגנות "המפורסמות" בעניין זה נמצאות בחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. מיותר אפוא לציין כי בתי הדין לעבודה בפרט, ומערכת המשפט בכלל, רואים בחומרה רבה אפליה על רקע מגדרי. אפליה זו באה, לא אחת, לידי ביטוי בסוגיות הקשורות להריון ולידה.

 

לאחרונה, נושא זכויותיהן של נשים בהריון בעבודה עלה פעם נוספת על סדר יומה של הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. "אנו רוצים להגיע לכך שנשים בהריון לא תפוטרנה", אמרה ח"כ ציפי חוטובלי, יו"ר הוועדה. חוטובלי הוסיפה כי "במסגרת דיון אשר התקיים בנוגע לפיטורי נשים בהריון, ואשר במהלכו הוצגו בפני הוועדה נתונים מדו"ח שנתי של משרד התמ"ת העוסק ביישום החוקים האוסרים על פיטורי אישה בהריון, ניתן לראות כי מעסיקים רבים לא הפנימו את חובותיהם מכוח החוק". 

 

      קראו עוד בתחום:

 

ח"כ חוטובלי התייחסה גם לזכויותיהן של נשים בטיפולי פוריות אשר לא אחת סובלות מאפליה בעבודה וזאת משום שהן נאלצות להעדר מעבודתן אך מתביישות לספר בדבר הטיפולים למעסיק. "משרד התמ"ת חייב לעסוק יותר בהסברה על מנת שכל אישה בהריון תדע למי לפנות וכן למסור לוועדה מידע על פרופיל המעסיקים המפרים את החוק", אמרה חוטובלי, "פיטורי אישה בהריון הם תקלה ולמרות זאת מעסיקים רבים ממשיכים לראות בנשים צעירות כפצצת זמן מתקתקת אשר עלולה לכאורה להרות וללדת".

 

חופשת לידה

 

חוק עבודת נשים מחייב כיום נשים עובדות בישראל לצאת לחופשת לידה. חופשה זו הוארכה במרוצת השנים וכיום היא עומדת על 26 שבועות כאשר 14 מהם בתשלום. כמו כן, עובדות בישראל רשאיות להתחיל את חופשת הלידה עוד בטרם הלידה, וזאת עד שישה שבועות לפני המועד המשוער של הלידה. העובדות זכאיות גם להעביר את הזכות לחופשת הלידה לבן זוגן, וזאת לאחר ששת השבועות הראשונים.

 

חופשת לידה לגבר תעבור בכפוף לחזרתה של האישה לעבודה. ישנם מקרים (כגון תאומים) אשר מאפשרים את הארכת חופשת הלידה. אב רשאי לקבל חופשת לידה גם כאשר האישה נמצאת במצב של נכות או מחלה אשר איננו מאפשר לה לשוב לעבודתה ו/או לטפל ברך הנולד. עובדות מוגנות במהלך תקופת חופשת הלידה מפיטורים. כמו כן, המעסיק איננו רשאי לפטר את העובדת גם לאחר חזרה מחופשת הלידה, וזאת למשך 60 ימים.

 

דמי לידה

 

נשים זכאיות לדמי לידה אשר מהווים עבורן שכר בזמן חופשת הלידה. המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי הלידה וזאת בכפוף לתנאים:

  • ב-14 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדת עבדה עשרה חודשים לפחות.
  • ב-22 החודשים אשר קדמו ללידה, העובדים עבדה 15 חודשים לפחות.

 

כמו כן, נשים זכאיות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק לידה חד פעמי, ללא קשר לסוגיית עבודתן לפני הלידה. המעסיק אמנם איננו מחויב לשלם את שכרה של העובדת במהלך חופשת הלידה, אך זכויותיה בעבודה ממשיכות להצטבר (לדוגמא, הזכות לוותק לשם תשלום דמי הבראה, הזכות לפיצויי פיטורים, הפרשות לקופות גמל וכדומה).

 

גם הורים מיועדים (אשר בוחרים להביא לעולם ילד בהליך של פונדקאות) זכאים לחופשת לידה. כמו כן, גם הורים מאמצים זכאים לחופשת לידה. המוסד לביטוח לאומי שילם בשנת 2009, לראשונה, דמי לידה לאב אשר הביא לעולם ילד עם בן זוגו ההומוסקסואל, באמצעות הליך פונדקאות בהודו. כמו כן, בשנת 2010 הביטוח הלאומי אישר לבני זוג חד מיניים להתחלף בחופשת הלידה ביניהם.

 

איסור פגיעה בהיקף משרה 

כפי שצוין לעיל, החוק (עבודת נשים ושוויון הזדמנויות) קובע שורה של הגנות העומדות לעובדות בהריון, בלידה ולאחר הלידה. לדוגמא, החוק אוסר על המעסיקים לפגוע בתנאי העסקתן של העובדות, הן במהלך ההריון והן לאחריו. פגיעה כאמור עלולה להתגלגל חזרה לפתחו של המעסיק בכפוף לתשלום פיצויים משמעותיים. קל וחומר הדברים אמורים כאשר עסקינן בפיטורים שלא כדין.

 

פיטורי אישה בהריון מוגבלים על ידי החוק בכך שיש לקבל אישור להם מהממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה לא תאשר פיטורים כאמור במידה ולא הוכח בפניה שאין קשר בין המהלך לבין ההריון (או הלידה). יצוין כי מעביד אשר פיטר עובדת בהריון יאלץ להשיבה לעבודה או לשלם לה פיצויים, בהתאם לנסיבות המקרה, וזאת גם כאשר הוא לא ידע על ההריון. עם זאת, מוטל על העובדת להודיע למעסיק עם פיטוריה כי היא בהריון ועל כן פיטוריה אסורים לפי חוק.

 

זכויות בנוגע למנוחה שבועית ושעות נוספות

 

חוק עבודת נשים קובע כי נשים בהריון, החל מהחודש החמישי ואילך, חייבות להודיע למעסיק על ההריון. לאחר הודעה כאמור, או במידה והמעסיק גילה כי העובדת בהריון "בדרך אחרת", עליו להימנע מהעסקת האחרונה בשעות נוספות, החל מהחודש החמישי להריון. איסור זה חל על המעסיק גם אם האחרון היה רשאי להעסיק את העובדת בשעות נוספות במסגרת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. דין זהה הוא הדין בנוגע לעבודת לילה ונשים בהריון (וזאת כאשר העובדת מסרבת לעבוד עבודת לילה). יצוין כי העובדת יכולה לאשר עבודה בשעות נוספות בכתב ובכפוף לאישור רפואי.


לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

מאמרים נוספים בתחום
זכויות נשים עובדות בהריון או לידה

זכויות נשים לרבות חופשת לידה, הפרשות לגמל, הגבלת פיטורים, שעות נוספות, הארכת חופשת לידה ועוד ... מה הזכויות שלך ? 

פיטורים בזמן הריון, האם חוקי ?

חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי המגן שמטרתו להגן על קבוצות מסויימים של עובדים, שלדעת המחוקק לא די בחוקי עבודה רגילים כדי להגן או לתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם, ובמקרה זה המדובר בעובדת בהריון.  

אפליה בעבודה אפליה בעבודה

אפליה ואי שוויון בעבודה? לא קיבלו אותך לעבודה בגלל שאת אישה? פיטרו אותך כי אתה מבוגר מדי? פורטל העובדים עומד לרשותך! 

חוק עבודת נשים

עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בתוך חופשת הלידה. חופשת הלידה שהיא ארבעה עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.  

האם פיטורי עובדת לאחר תום חופשת הלידה הינם פיטורים שלא כדין?

המבוססת בעיקרה על הפרת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין ובחוסר תום לב על רקע הריון, יציאה לחופשת לידה והיותה אם לילדים רכים. כן טענה אורלי להפרת הוראות חוק עבודת נשים... 

מהי חופשת לידה?

חופשת הלידה היא פרק זמן בן 12 שבועות לפחות סמוך ללידה (עד ששה שבועות ממנו יכולים להילקח לפני הלידה), שבו אסור למעביד להעביד את העובדת... 

זכויות עובדים: חופשת לידה לגבר

סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, קובע כי עובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, בתנאים מסויימים ... 

חוק שכר שווה - מהי קבוצת שיוויון?

כיצד נקבעת קבוצת שיוויון במסגרת חוק שכר שווה ומהי עבודה שוות ערך? קראו עוד באתר על זכויות נשים בעבודה... 

פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות לאחר לידה

זכויות נשים - האם אם צעירה, אשר נאלצה להתפטר לאחר לידה בשביל לטפל ברך הנולד, מוותרת עקב כך על פיצויי הפיטורים?  

האם קיימת חובה לגלות על הריון בראיון עבודה?

נשים רבות נתקלות בבעיה כאשר הן מנסות להתקבל לעבודה לאחר שנכנסו להיריון. בעיה זו הוכרה גם בחקיקה וגם בפסיקה, ומטריית הגנה חוסה על הנשים ההרות, הן במסגרת חוק עבודת נשים, והן במסגרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה... 


חיפשת עורך דין? לתאום פגישת יעוץ בעלות מוזלת לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות בהריון, דמי לידה, עובדת, זכויות לאחר לידה, פיטורי אישה, נשים עבודה, זכויות נשים, זכויות היולדת,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.
היצטרפו אלינו בפייסבוק