www.ovdim.org.il

דמי לידה משרד החינוך - כל מה שצריך לדעת

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 3.5 מתוך 5

כאשר עובדת נמצאת בחופשת לידה, המעביד פטור מלשלם לה משכורת. במקום זאת, האישה זכאית לקבל דמי לידה מביטוח לאומי, כדי לפצות אותה על אובדן ההכנסה במהלך חופשת הלידה. במהלך תקופה זו המעביד ממשיך להפקיד לקופות הגמל, לקרנות השתלמות ולקרנות הפנסיה.

 

עובדת משרד החינוך, המועסקת בתקן קבוע, לא צריכה להגיש תביעה לדמי לידה או תביעה להפרשים, אלא המוסד לביטוח לאומי מקבל את התביעות ממשרד החינוך באופן אוטומטי. עם זאת, על העובדת לוודא עם מזכירות בית הספר שאכן דיווחו על הלידה למחוז המשרד במקום המגורים.


חופשה לרגל הריון ולידה

 

עובדת בחודש החמישי להריון נדרשת להודיע על כך למעבידה. מורות ומדריכות מחויבות למסור הודעה, למנהלי בתי הספר שבהם הן מועסקות, אשר ידווחו על כך לפיקוח וללשכת המחוז, וגננות נדרשות למסור הודעה ישירות לפיקוח וללשכת המחוז. חופשת הלידה נמשכת 14 שבועות, שמתוכם 7 שבועות או פחות, כרצון העובדת, לפני מועד הלידה והשאר לאחריה. במידת הצורך, העובדת רשאית להיעדר מעבודתה כשישה חודשים מתום חופשת הלידה באישור רופא.

 

מורה או גננת המועסקת על ידי משרד החינוך, אשר נמצאת בחופשת לידה בתקופת פגרת הקיץ זכאית, בנוסף על משכורתה הרגילה, לקבל השלמת סכום דמי לידה שהיא מקבלת מביטוח לאומי עד לסכום השווה למשכורתה בשני חודשי עבודה. תקופת חופשת לידה שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה, תיחשב לצורך חישוב שכרה בחופשת הקיץ כתקופת עבודה.

 

תנאי זכאות לדמי לידה למורות

 

על פי חוק עבודת נשים, כדי להיות זכאית לדמי לידה, העובדת צריכה להיות מבוטחת בביטוח לאומי, ולשלם דמי ביטוח משכרה. תקופת אכשרה היא פרק הזמן שבו חייב אדם להיות מבוטח כדי להיות זכאי לקבל גמלה על פי החוק. המשמעות היא כי גם אם העובדת אכן שילמה דמי ביטוח במשך תקופה מסוימת, יש פרק זמן מינימלי שלפיו היא חייבת לשלם דמי ביטוח כדי להיות מבוטחת ולקבל דמי לידה.

 

במידה ושולמו דמי ביטוח עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה או ששולמו 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה - זכאית לדמי לידה למשך 14 שבועות. במידה ושולמו דמי ביטוח עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה - זכאית לדמי לידה למשך 7 שבועות.

 

שיעור דמי לידה לעובדת הוראה

 

שיעור דמי לידה הם 100% משכר התובעת, בניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, וביטוח בריאות עד למקסימום דמי לידה. שכר העובדת לצורך חישוב דמי הלידה מחושב על פי ממוצע שלושת המשכורת האחרונות שלפני חודש הלידה. האב זכאי להחליף את האם בחופשת לידה לגבר ולקבל דמי לידה במידה ועמדו בתנאים הבאים:


1. ההורים צברו תקופת עבודה המזכה ב-84 ימי דמי לידה. החישוב למספר דמי הלידה שלהם זכאים בני הזוג נעשה על פי תקופת האכשרה.


2. האם שהתה בחופשת לידה 6 שבועות לפחות מיום הלידה.


3. האב קיבל חופשת לידה ממעבידו.


4. האם הסכימה בכתב לחופשת הלידה של האב.


5. האב ניצל לפחות 21 ימים רצופים.


התפטרות בדין מפוטר לאחר לידה

 

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי כאשר עובדת מתפטרת במהלך תשעת החודשים מהיום שבו ילדה, מדובר במצב של התפטרות בדין מפוטר ועל כן תהיה היא זכאית לפיצויי פיטורין. עוד קובע החוק, כי גם האב עשוי להיות זכאי לפיצויים, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 

אם בת זוגו הועסקה בששת החודשים הסמוכים להתפטרותו, או אם הייתה מצויה בחופשה ללא תשלום - חל"ת, אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של האב עקב נכות או מחלה של בת הזוג או אם הייתה בת הזוג עצמאית בשנה הסמוכה להתפטרות העובד ולא הפסיקה עיסוקה לצורך טיפול בילד.

 

בכל מקרה קובע הסעיף כי תחולתו אפשרית רק לגבי אחד מבני הזוג – כלומר, אם עובדת מתפטרת ומקבלת פיצויי פיטורין בשל מועד הפיטורין במהלך תשעת החודשים שלאחר הלידה – בן זוגה לא יקבל פיצויים אם יתפטר באופן דומה ולהיפך.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחפסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

בתום חופשת הלידה הודיעה מרפאה בעיסוק על רצונה לשוב לעבודתה במעון השיקומי, אך היא קיבלה מכתב פיטורין, בטענה כי העסיקו עובדת אחרת במקומה.  

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

אחרי חודשיים בלבד בתפקיד מנהלת כספים, התובעת הודיעה על התפטרותה, ודרשה פיצויים בגין אובדן השתכרות, מאחר ולא בוצע לה הליך חפיפה והיא נזרקה למים.  

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

פקידה שפוטרה במהלך הריון הגישה תביעה לפיצויים, בטענה כי פיטוריה בוצעו שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים 

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

יום לאחר שהעובדת הודיעה על הריונה. היא קיבלה מכתב פיטורין.היא טענה שמדובר בפיטורין שלא כדין והגישה תביעה לפיצויים.  

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים איננו מגן על נשים בטיפולי פוריות כאשר הן לא מציגות למעסיק אישור רפואי על טיפולי פוריות... 

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מורה דתייה אשר עבדה באולפנה פוטרה לאחר שנכנסה להריון ללא נישואין. האם היא תזכה בפיצויים בגין הפרת זכויות נשים בעבודה? 

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם הטרדה מינית בעבודה יכולה להוביל לכתב אישום אשר בסופו ממתין מאסר בפועל? 

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

לאחר חופשת לידה, המעסיק החל לפקח על העובדת באופן מוגבר. האם מדובר בהפרת זכויות נשים בעבודה? 

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת תוך כדי שהוא קובע כי היא ניצלה את חוק עבודת נשים בחוסר תום לב... 

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

עובדות רבות אשר חוזרות לעבודה לאחר חופשת לידה נאלצות להתמודד עם שינויים במשרה. האם מדובר בעניין חוקי? 

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

האם עובדת תהיה זכאית לפיצויים מיוחדים בגין הטרדה מינית בעבודה? כיצד מוכיחים הטרדה בעבודה? 

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

טיפולי פוריות אינם יכולים להיות אפילו שיקול קטן במסגרת החלטה לפטר עובדת. להלן דוגמא למקרה כאמור... 

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

אישה נתקלה בסירוב מצד מעסיק להאריך את חופשת הלידה לאחר חצי שנה. האם היא הייתה זכאית להתפטר בדין מפוטר? 


חיפשת עורך דין? לשאלות בנושא לחץ/י: עורך דין דיני עבודה

 

מס הכנסה מחזיר כספים, מה איתך? לחץ/י החזרי מס

חשבת על תואר ראשון? לימודי תעודה? לחץ/י לימודים


תגיות: זכויות יולדת, זכויות היולדת, עובדות, זכויות עובדת, עובדת, זכויות אישה בהריון, אישה עובדת, נשים בעבודה,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.