פסקי דין אחרונים - זכויות נשים - זכויות אישהעובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות תבעה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

פיטורי עובדת בהריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

התובעת טענה כי פוטרה מעבודתה רק בשל היותה אם חד הורית

התובעת לא התקבלה לעבודה בשל היותה בהיריון

מדריכת פילאטיס פוטרה במהלך הריונה עקב סגירת הסטודיו

הקופאית טענה כי נערך לה שימוע במהלך ההריון ודרשה פיצויים

קוסמטיקאית עצמאית דרשה פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות

העובדת פוטרה בתום חופשת הלידה ודרשה פיצויים

האם נפלו ליקויים בהליך קליטתה של מנהלת כספים בחברה?

האם התובעת פוטרה מחמת הריונה בניגוד לחוק עבודת נשים?

עובדת פוטרה במהלך הריונה ולמרות שעבדה רק חודשיים הגישה תביעה לפיצויים

ללא אישור רפואי על טיפולי פוריות, האישה איננה זכאית להגנת חוק עבודת נשים

האם אולפנה פיטרה כדין מורה רווקה אשר נכנסה להריון?

מאסר בפועל בגין הטרדה מינית בעבודה, האמנם?

האם פיקוח מוגבר מצד המעסיק לאחר חופשת לידה הוא הרעת תנאים?

האם ניתן לפטר עובדת אשר מנצלת לרעה את חוק עבודת נשים?

פיצוי לעובדת אשר תנאי העבודה שלה הורעו לאחר חופשת לידה

הטרדה מינית בעבודה והתפטרות העובדת בגינה

עובדת פוטרה, בין השאר בגין טיפולי פוריות - האם ישולמו לה פיצויים מיוחדים?

מעסיק סירב להארכת חופשת לידה והעובדת התפטרה - האם פיצויי פיטורים?

האם ניתן לערוך דיון בדלתיים סגורות בערעור?

האם עובדת העוברת טיפולי פוריות מחוץ לשעות העבודה מוגנת מפיטורים?

פיצויים לעובדת אשר המעסיק הפחית את שעות העבודה שלה לאחר חופשת לידה

התפטרות לשם טיפול בילד וטענה בנוגע לעילה לשלילת פיצויי פיטורים

האם פיצויים לעובדת בעקבות פיטוריה אשר היו לכאורה בשל היעדרויות בזמן הריון?

שימוע בטלפון ופיטורי אישה בהריון, האם הפרה של חוק עבודת נשים?

האם התמחות באדריכלות תוקפא במהלך חופשת לידה או מילואים?

התפטרות בהריון בחודש חמישי וטענה כי מדובר בהתפטרות לשם טיפול בילד

מנהלת חנות פוקס פוטרה מחמת הריון לאחר חודש בלבד

עברה הצעה לתיקון חוק שכר שווה - ניתן לתבוע עד חמש שנים לאחור

פיצויים לאישה בהריון אשר פוטרה מעבודתה בעת חילופי מעסיקים

פיטורי אם חד הורית ופיצויים בעקבות אפליה

אפליית נשים בהריון בעת קבלה לעבודה - תביעה ייצוגית והסכם פשרה

האם סירוב לניוד בעבודה לאחר חופשת לידה הינו כהתפטרות בדין מפוטר?

האם הפרת חוק שכר שווה הינה בהכרח הפרת חוק שוויון הזדמנויות?

1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא  >>
היצטרפו אלינו בפייסבוק