www.ovdim.org.il

ניכויים מותרים מהשכר, מה מותר למעסיק לנכות מהמשכורת?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סעיף 25 לחוק הגנת השכר קובע איסור כללי על ניכויים משכרו של העובד, אך מתיר רשימה מסוימת של ניכויים מותרים: סכום שחובה לנכותו לפי חוק, תרומות שהעובד הסכים להן, דמי חבר בארגון עובדים, קנס משמעתי בהתאם להסכם קיבוצי, תשלומים שוטפים לקופות גמל ועוד. כמו כן, במקרה שהעובד הודיע על התפטרותו, רשאי המעסיק לנכות את יתרת החוב משכרו האחרון בגמר חשבון.

 

חוק הגנת השכר שנחקק בשנת 1958 הוא אחד מהחוקים המרכזיים בתחום דיני העבודה ומטרתו להסדיר את נושא השכר ביחסי עובד מעביד, כדי להרתיע מעסיקים מתשלום מאוחר של המשכורת, ולהבטיח תשלום מלא ובזמן של השכר לעובד. החוק מכיל הוראות שונות המנחות מעסיקים כיצד עליהם לשלם שכר, מהו מועד תשלום השכר, מה נחשב להלנת שכר, הזכות לפיצויים בגין הלנת שכר, ניכויים מותרים ואסורים ועוד.

 

מהם ניכויים מותרים על פי החוק?

 

למעסיק אסור לנכות מהשכר ניכויים שלא הותרו במפורש בדין, אולם לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, עליו לנכות ניכויי חובה כגון: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. המעסיק רשאי לנכות תרומות שהעובד הסכים שינוכו מהשכר. וכן, תשלומים לקופת גמל, הפרשות לקרן פנסיה ותשלומים לארגון עובדים כגון: דמי חבר או דמי טיפול.

 

המעסיק רשאי לנכות מקדמות ששולמו לעובד על חשבון שכרו וחובות שהעובד חב למעסיק, בתנאי שהסכום המנוכה לא יהווה יותר מרבע מהשכר, וקנסות שהוטל על העובד בהתאם להסכם קיבוצי או לפי חיקוק, כמו למשל קנסות בגין עבירת חנייה לרכב מטעם מקום העבודה. בנוסף רשאי המעסיק לשלם על חשבון המשכורת מזון, שתייה ודיור, בתנאי שהעובד הסכים לכך ובתנאי שמחירי המוצרים והדיור על פי המקובל בשוק. כל הניכויים שנוכו צריכים להופיע בתלוש השכר של העובד.

 

מה נחשב לניכויים אסורים מהשכר?

 

החוק קובע כי למעסיק אסור לנכות מהשכר ניכויים שלא הותרו מפורשת, כמו: מס הכנסה וביטוח לאומי, וניכויים אחרים שהעובד לא נתן את הסכמתו בכתב, כגון: מתן תרומה חודשית קבועה, ניכוי קבוע של ארוחות במקום העבודה, וניכויים לביטוחי רשות שונים כמו ביטוח חיים ועוד.

 

למעסיק אסור לנכות מהשכר קנס על עבירת משמעת שביצע העובד, כאשר אין הסכם קיבוצי שחל על הצדדים ומתיר זאת. על מעסיק שהטיל קנס עקב עבירת משמעת, להוכיח כי קיים הסכם קיבוצי המאפשר לו הטלת קנסות מסוג זה, וכי עמד בתנאים המפורטים בהסכם להטלת הקנס. כמו כן, למעסיק אסור לנכות חוב שנוי במחלוקת. למעט חוב הנובע מהלוואה או מקדמה שקיבל העובד מהמעסיק.

 

על פי צו הרחבה בענף השמירה, לקבלן המעסיק עובדי שמירה ואבטחה אסור או לנכות משכרם תשלומים עבור בגדי עבודה, השתלמויות מקצועיות, אגרות נשק, ביטוח נשק, וכל ציוד נוסף שהמעסיק העמיד לרשותם לצורך ביצוע תפקידם, ואף במקרים מסוימים אסור למעסיק לנכות את עלות ההכשרה לעבודה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחהמידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.