www.ovdim.org.il

מתי רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

בעידן שבו המידע זורם בקלות כה רבה, הסכנה בזליגת רשימת לקוחות לבעל עסק מתחרה קרובה מתמיד. דיני העבודה ערים לבעיה העשויה להתעורר במצב מסוג זה ומעניקים הגנה וסעדים במצבים שבהם נעשה שימוש ברשימת הלקוחות על ידי מתחרה. רשימת לקוחות מהווה "סוד מסחרי", כאשר היא עומדת בתנאים מסוימים.

 

מהו סוד מסחרי?

 

חוק עוולות מסחריות משנת 1999 קובע כי סוד מסחרי הוא מידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים. מידע אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו. כמו כן דורש החוק כי הטוען לסוד מסחרי ינקוט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו. הפסיקה הוסיפה על כך וקבעה כי כדי להוכיח קיומו של סוד מסחרי, על המעביד להוכיח את היקף הסוד ואת פרק הזמן שיש להגן על הסוד המסחרי.

 

לפיכך, גם רשימת לקוחות יכולה להיות סוד מסחרי – כל עוד אין היא נחלת הרבים, לא קל לגלות את תוכנה וכל עוד בעלי רשימת הלקוחות נוקטים באמצעים סבירים לשמירת סודיות הרשימה. אכן, הפסקה קבעה מבחנים מעין אלה כדי שיסייעו בהכרעה בכל מקרה לגופו, האם רשימת לקוחות במקרה מסוים מהווה סוד מסחרי.

 

מתי רשימת לקוחות תהווה סוד מסחרי?

 

בית המשפט בפסיקה חוזר ואומר כי לא כל רשימת לקוחות מהווה סוד מסחרי. ישנן שתי דרישות עיקריות מרשימת לקוחות כדי שתיחשב לסוד מסחרי:


• נדרש מאמץ מיוחד בהשגת הרשימה ופרטי הלקוחות ולפיכך יש ערך מוסף לקבלת הרשימה "מן המוכן". כך למשל, אם בעל עסק טרח בהכנת רשימה שיש בה מידע ספציפי לגבי צרכיו האישיים והשונים של כל לקוח, מדובר ברשימה שנדרש בהכנתה מאמץ מיוחד וכן יש בה ערך מוסף, בניגוד לרשימת שמות לקוחות בלבד. על הרשימה להכיל פרטים שאי אפשר לאתר בנקל.


• כפי שדורש חוק עוולות מסחריות, יש לנקוט באמצעים סבירים לשמירת סודיות רשימת הלקוחות. אמצעים שנית לנקוט כדי לשמור על סודיות יכולים להיות סימון הרשימה כ"סודית", חשיפתה רק למספר אנשי מפתח בארגון והחתמתם על טופס סודיות, לעומת מידע אשר נגיש לכל עובד, הגנה על רשימת הלקוחות באמצעות סיסמא או בכספת וכדומה.


מהי המשמעות של הגדרת רשימת הלקוחות כסוד מסחרי?


כאשר מכירים ברשימת לקוחות כסוד מסחרי, "גזל" של אותה הרשימה יהווה עוולה מסחרית – גזל סוד מסחרי. גזל סוד מסחרי מהווה עוולה נזיקית בת פיצוי.

 

במקרה של רשימת לקוחות, העוולה יכולה להתקיים באחד מאלה:


• נטילת הרשימה ללא הסכמת בעליה באמצעים פסולים או שימוש ברשימת הלקוחות על ידי הנוטל.


• שימוש ברשימת הלקוחות ללא הסכמת בעלי הרשימה בניגוד לחיוב או חוזי או בניגוד לחובת אמון שהמוטלת על המשתמש ברשימה.


• קבלת הרשימה או שימוש בה ללא הסכמת בעליה כאשר המקבל או המשתמש יודע, או שזה ברור מאליו, כי הרשימה הועברה באופן אסור כאמור.


כך, אם עובד לשעבר יעביר למעבידו החדש את רשימת הלקוחות של המעביד הקודם שלו – הבעלים המקורי של רשימת הלקוחות יוכל לתבוע בנזיקין גם את העובד, אולם גם את המעביד החדש של העובד – במידה ואותו מעביד ידע על כך שמדובר סוד מסחרי של המעביד הקודם.

 

סעדים בגין גזל סוד מסחרי

 

במקרה של גזל רשימת לקוחות המוגדרת כסוד מסחרי לפי מבחני הפסיקה, מדובר בעוולה נזיקית. מלבד האפשרות לתבוע פיצוי בגין הנזק, חוק עוולות מסחריות מאפשר קבלת פיצוי ללא הוכחת נזק לכל עוולה בסכום של עד 100,000 שקלים. בנוסף, מעניק חוק עוולות מסחריות סעדים שונים לתובע כדי להוכיח עילתו ונזקו - החוק מאפשר לתובע לדרוש מהנתבע דין וחשבון וכן מאפשר לתובע בקשת סעד של חיפוש ותפיסה. סמכות נוספת של בית המשפט היא הטלת צו איסור פרסום על סודות מסחריים.

 

רשימת הלקוחות יכולה שתיגזל מבעליה באמצעות פריצה למחשבי בית העסק או פריצה פיזית למשרד, אולם ברבים מהמקרים המגיעים לפסיקה – מדובר בעובד לשעבר אשר העביר את רשימת הלקוחות של מעסיקו הקודם למעבידו החדש. במקרים כאלה, ישנה סמכות ייחודית לבית הדין לענייני עבודה לדון בעניין.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחהמידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.