www.ovdim.org.il

האם למעסיק מותר לדרוש מידע גנטי מעובד או מועמד לעבודה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

על פי דיני העבודה, למעסיק אסור לדרוש מעובדיו או ממועמדים לעבודה, כולל עובדי קבלן, למסור מידע גנטי או לעבור בדיקות DNA לצורך בירור מצבם הבריאותי. כמו כן, אסור להפלות עובד או מועמד לעבודה בשל סירוב למסור מידע גנטי או לעבור בדיקות מסוג זה, לצורך קבלה למשרה, קידום בתפקיד, שינוי תנאי עבודה או פיטורין

 

דרישה של מעסיק מעובד לעבור בדיקה רפואית מכל סוג שהוא מחייבת התייחסות בחוק או הוראה מפורשת בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אישי. עם זאת, במקומות עבודה שלגביהם קבע שר הבריאות כי מטעמי הגנה על בריאות, כאשר מצב בריאותו של העובד נוגע למילוי תפקידו, יש לעבור בדיקה גנטית, רשאי המעסיק לחייב את העובדים והמועמדים למסור מידע או לבצע את הבדיקה, במטרה לשמור על בריאותם.

 

במקרה שהעובד מסר למעסיק מידע גנטי על עצמו או שמידע הגיע לידיו בדרך אחרת, אסור למעסיק לעשות שימוש במידע זה לצורך קבלה, קידום, שינוי תנאים בחוזה עבודה ופיטורין.

 

במקרה של הפרה זכויות עובדים בעניין מידע גנטי, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ואף במקרה שהעובד נפגע כתוצאה מהפרת זכותו הבסיסית, ניתן לפנות את בית הדין לעבודה ולהגיש תביעה נגד המעסיק בגין פגיעה בפרטיות, או בגין אפליה במקום העבודה, זאת כאשר המועמד לא התקבל לעבודה, או העובד לא קודם או פוטר עקב סירובו למסור מידע גנטי או לעבור בדיקה גנטית.

 

איסור אפליה בעבודה לפי חוק מידע גנטי

 

חוק מידע גנטי אשר נחקק בשנת 2000 קובע כי לא תילקח דגימת DNA מזוהה מאדם, לא תיערך בדיקה גנטית ולא יינתן ייעוץ גנטי על פי תוצאות הבדיקה אלא בהתאם להוראות החוק. סעיף 29 לחוק קובע כי אסור למעסיק לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה מידע גנטי, או לדרוש מעובד או ממועמד לעבור בדיקה גנטית.

 

סעיף 29(ב) קובע כי במקרה שהמעסיק דרש מעובד מידע גנטי או לעבור בדיקה גנטית, בניגוד להוראות החוק, חל עליו איסור לפגוע בעובד מחמת סירובו למסור מידע או לערוך בדיקה לעניין קבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה או פיטורין. כמו כן, למעסיק אסור לעשות שימוש במידע גנטי או בתוצאה של בדיקת DNA. 

 

בדיקה לצורך הגנה על בריאות העובדים

 

סעיף 29(ד) מאפשר למעסיק לדרוש מעובדיו או מהמועמדים לעבודה, לעבור בדיקה גנטית לשם שמירה על בריאותם, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת המדע, במקומות עבודה שבהם לצורך סוגי עבודה מסוימים נחוצה בדיקה זו להגנה על בריאות העובדים.

 

לאחר מתן אישור מהשר, רשאי המעסיק, על אף הוראות החוק לדרוש ממועמד לעבודה, לאחר שהודיע לו שהתקבל למשרה וטרם תחילת העסקתו, לעבור בדיקת DNA שתיערך תוך שמירה מרבית על פרטיותו. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה, על המעסיק מוטלת חובה לנקוט ככל הניתן, בכל האמצעים הדרושים כדי לאפשר למועמד לעבוד באותו מקום עבודה, תוך הגנה על בריאותו.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - אפליה בעבודה

ערבי ישראלי שלא התקבל לעבודה במלצרות במסעדה כשרה בנמל תל אביב, דרש לקבל פיצויים בגין אפליה אסורה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

העובד שלקה במהלך עבודתו במחלה נפשית, פוטר לאחר שנערך לו שימוע שלישי וטען כי מדובר בפיטורין שלא כדין עקב מצבו הרפואי.  

העובד טען כי פוטר עקב פציעתו בתאונת עבודה ודרש פיצויים בגין פיטורין שלא כדין. 

פקיד בסוכנות ביטוח טען כי הוא הופלה לרעה בשל כוונתו לממש זכויותיו כהורה, לכן ביקש פיצויים.  

האם העירייה הפלתה את פקיד השומה הסובל מלקות שמיעה, והאם פיטוריו בוצעו כדין. 

כלכלנית בחברת חשמל טענה כי היא פוטרה בשל הריונה, מנגד טענה הנתבעת כי העובדת התפטרה מיוזמתה. 

האם פיטוריו של חתם ראשי בן 65 מוצדקים, או קיימת בהם אפליה מחמת גילו המבוגר? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.