www.ovdim.org.il

מהם תפקידיה של המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים במקומות עבודה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה משנת 1988, נועד למגר את תופעת האפליה במקומות עבודה. בשנת 2008 נחקק החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, כדי לשים קץ לתופעה של אפליית נשים עובדות.

 

תפקיד המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים במקומות עבודה הוא לייעץ לשר התמ"ת בנוגע לקביעת אמות המידה להענקת מענקים ואותות ההכרה למעסיקים, אשר פועלים לקידום ולשילוב נשים במקום העבודה.

 

החוק חוקק מתוך ההכרה במציאות שאותה נשים עובדות מכירות היטב של אפליה. מטרתו העיקרית של חוק שילוב וקידום של נשים בעבודה היא להביא לשינוי התרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית, כדי לעודד את שילובן וקידומן של נשים במקומות עבודה רבים ומגוונים, וכן לעודד התאמתם של מקומות עבודה לנשים ולאימהות. 

 

גם כיום, בשוק העבודה ישנן תופעות שונות של אפליית נשים. סקרי שכר מעידים כי תלושי השכר של עובד ועובדת במשרות זהות שונים, כך ששכרה של העובדת נמוך מזה של העובד. נשים רבות אשר שואפות לקדם את הקריירה שלהן מוצאות את עצמן נתקלות בתקרת הזכוכית.

 

מצב זה גורם לכך שבארגונים שונים, ככל שעולים במעלה ההיררכיה הארגונית, שיעור הנשים הולך ויורד באופן ניכר. החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים מנסה לשנות את מצב הדברים הקיים, באמצעות מתן תמריצים למעסיקים המשלבים ומקדמים נשים בעסקיהם.

 

מה משמעות החוק לשילוב וקידום נשים?

 

לפי החוק, שילוב וקידום של נשים במקום העבודה כולל מתן עדיפות לקידום נשים לדרגות בכירות ועמדות ניהול, שילובן וקידומן של נשים מקבוצות אוכלוסיה המתקשות להשתלב במקומות עבודה וכן שיפור תנאי ההעסקה והיקף ההעסקה של נשים. מדובר ברשימה לא סגורה ועל כן כל פעולה של מעביד המשלבת ומקדמת נשים במקום העבודה עשויה להיחשב ככזו לצורך החוק.

 

על פי הוראות החוק, התאמת מקומות עבודה כוללת התאמה לנשים ולאימהות של מקום העבודה, התאמה של דרישות התפקיד, הגמשת שעות העבודה, נהלי עבודה, הכשרות ועוד. דוגמה להתאמת מקום העבודה לאימהות עשויה להיות הקמת חדר הנקה או פעוטון במקום העבודה. הגמשה של שעות העבודה, קביעת ישיבות צוות בשעות הבוקר ולא בשעות הערב המאוחרות, דבר שיאפשר גם לאימהות לקחת חלק בישיבות ועוד.

 

הענקת פרסים למעסיקים שקידמו את מטרות החוק

 

החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים מתמרץ בעלי עסקים ומנהלים לקדם ולשלב נשים במקום העבודה באמצעות הענקת מענקים ואותות הכרה אחת לשנה על פי קריטריונים שיקבע המשרד ולאחר אישור הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. מענקים ואותות הכרה אלו ניתנים למעסיקים במגזר הפרטי, אשר הוכיחו כי שילבו וקידמו בפועל נשים בעבודה וכן כי פעלו לשיפור התאמת מקום העבודה לנשים, בהתאם לאמות המידה שיקבע שר התמ"ת.

 

מעסיק במגזר הפרטי העונה על התנאים, והוכיח כי במהלך שנת עבודה לכל הפחות שילב נשים בעבודה ופעל לשיפור מקום העבודה כדי שיתאים לנשים, רשאי להגיש בקשה למענק או לאות הכרה וכן השר רשאי להמליץ למעסיק להגיש בקשה זו. רשימת המעסיקים שלהם הוענקו מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

 

אמות המידה לבחירת המעסיקים אשר להם יוענקו מענקים ואותות הכרה לפי החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים נקבעות על ידי שר התמ"ת, על פי ייעוץ המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.

 

מהו תפקידה של המועצה הציבורית?

 

משרד התמ"ת מינה מועצה ציבורית שתחול על החוק ותפקידה לייעץ לשר התמ"ת בנוגע לקביעת אמות המידה להענקת מענקים ואותות ההכרה למעסיקים. המועצה מעניקה ייעוץ בעניין פיתוח ועריכת מחקרים ותכניות לבחינת דרכים לשילובן וקידומן של נשים בעבודה וכן מעניקה ייעוץ למעסיקים בנוגע לאותן דרכים. תפקיד נוסף המוטל על המועצה הוא לערוך מחקרים ותכניות ניסוי כדי לבדוק בשטח את שילוב הנשים במקומות העבודה.


הרכב המועצה כולל 11 חברים אשר ימונו על ידי שר התמ"ת באופן הבא:


יושבת ראש המועצה תהיה שופטת בדימוס של בית הדין הארצי לעבודה, של בית משפט מחוזי או של בית המשפט העליון


נציג נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988


נציג הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998

 

נציג משרד האוצר

 

נציג משרד התמ"ת

 

שתי נציגות של ארגונים העוסקים בזכויות נשים או ארבע נציגות אשר יפעלו במועצה לסירוגין

 

נציג ארגון עובדים או שני נציגים אשר יכהנו לסירוגין

 

נציג ארגון מעסיקים או שני נציגים אשר יכהנו לסירוגין

 

שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחום המגדר ובתחום שילוב וקידום נשים בעבודה

 

תקופת הכהונה של חברי המועצה הציבורית עומדת על ארבע שנים, ובנוסף קובע החוק כללים בדבר איסור על ניגוד עניינים, בין אם בכלל לצורך הכהונה במועצה ובין אם בנוגע לניגוד עניינים בנושא מסוים.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.