מאמרים אחרונים - אפליה בעבודהאפליית עובדים עם מוגבלות: מהן האפשרויות להתמודדות עם התופעה?

פיטורי עובד מבוגר במסגרת צמצומים במקום העבודה, האם ניתן לתבוע את המעסיק?

הפליה מחמת גיל בפיטורים מעבודה, מתי ניתן לקבל פיצויים?

אפליה בהעסקת בעלי מוגבלויות, מתי ניתן לקבל פיצויים?

שכר שווה לעובדת ולעובד, מה קובע החוק?

האם למעסיק מותר לדרוש מידע גנטי מעובד או מועמד לעבודה?

אפליה על רקע נטייה מינית, מתי ניתן לקבל פיצויים?

העדפת עובדים צעירים על פני מבוגרים, האם מדובר באפליה?

איסור אפליה בעבודה מחמת הורות

עבודה בגיל השלישי – מהן זכויות גמלאים ועובדים מבוגרים?

תביעה בגין אי שוויון הזדמנויות בעבודה, באילו מקרים?

העסקה רב גונית במשק הישראלי - סקר של משרד התמ"ת

שכר זהה לעובד ועובדת המבצעים אותה עבודה

האם הסדרי פרישה מוקדמת המפלים בין נשים לגברים תקפים?

ביזיון בית דין לעבודה על ידי רשות מקומית - תשלום פיצויים לעובדת

האם עובדת מתנ"ס בצפון הארץ איבדה עבודתה בגין שיקולים פוליטיים?

האם עובדת בהריון אשר פוטרה לאחר כישלון עסקי, תוך השארת עובדים ותיקים, זכאית לפיצויים?

האם העברת עובד חולה סרטן מתפקידו היא אפליה בעבודה?

תביעה - אפליה על רקע הורות או פרישה מרצון

אפליה מחמת גיל בניסיון קבלה לקורס הכשרה מקצועי, האמנם?

פיצויים בעקבות פיטורים מפלים מחמת השתייכות לכת

פיטורי צמצום - חובת המעביד לתת נימוקים

אפלייה מחמת גיל בקבלה לעבודה

1 
היצטרפו אלינו בפייסבוק