www.ovdim.org.il

פורום זכויות עובדים והרעת תנאים בעבודה - עו"ד אריק שלו

מנהל הפורום:
עו``ד אריק שלו  053-9377919
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • קבלת ימי מחלה לקראת סיום עבודה
  יעקוב פרדו
  אישתי התפטרה
  הבמעסיק שלה אמר לה בטלפון שייתן לה את ימי המחלה, 57 במספר, ןבנוסף כתב לה בוואטס אפ שתרשום מכתב לרואה חשבון והוא יחתום עך המסמך
  לאחר יום המעסיק חזר בו ואמר שלא ייתן לה את ימי המחלה.
  יש לציין שאין לה חוזה מולו.
  האם היא יכולה לדרוש את שהבטיח בתחילה בשתי דרכים שונות, גם הקלטה וגם כתיבה?
  הוספת תגובה
  סגור
1