www.ovdim.org.il

פורום חוזה עבודה - הסכמים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • מה הזכויות המגיעות לפרילנסר?
  דליה פלוטקין
  שלום!
  שאלה ? אני אחד מאנשי ועד הבית .אנחנו מעסיקים מנקה X2 בשובע הבחור מעוסק אצלנו מ 2002 עד 2016 כעובד שלנו שילמנו את כל הנדרש עד שנה 2016
  בשלוש שנים האחרונות הוא מביא לנו קבלה. תחת הסכם. שעשינו אתו שהוא פרי לנסר
  לציין שהאיש איש מבוגר (75) וכבר אינו עומד במטלות. הנדרשות.
  ולכן רצינו להחליפו.
  רציתי לדעת מה הזכויות המגיעות לו מחוק אם אנחנו מפטרים אותו. לאחר ששילמנו לו על כל השנים בהם עבד אצלנו עד 2016. (הוא רוצה להמשיך לעבוד)


  הוספת תגובה
  סגור
1