www.ovdim.org.il

פורום חוזה עבודה - הסכמים בעבודה

מנהל הפורום:
 
ייעוץ אישי
 
הוספת הודעה חדשה
 • הפרת חוזה עבודה תרם תחילת עבודה
  עוז
  שלום,
  חתמתי חוזה הכולל בתוכו התחייבות לשנתיים (כנס כספי) עבודה בחברה עקב ההכשרה שאעבור שם בחצי שנה הראשונה, שלושה חודשים ראשונים נחשבים לחודשי נסיון.
  אני מעוניין לבטל את החוזה לפני תאריך תחילת העסקתי, האם אני חייב בפיצוי כלשהו או זכאי מבחינת דיני עבודה?
  הוספת תגובה
  סגור
1