www.ovdim.org.il

חישוב מספר ימי חופשה שנתית, איך מחשבים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כל עובד זכאי לימי חופשה שנתית הנקבעים בהתאם לוותק שצבר והיקף המשרה. עובד בשכר שעתי זכאי לצאת לחופשה שנתית, בתנאי שעבד לפחות 75 ימים רצופים באותו מקום עבודה, או אם קיים בינו לבין המעסיק הסכם עבודה לתקופה של מעל 74 ימי עבודה רצופים.

 

חוק חופשה שנתית קובע כמה ימי חופשה צובר כל עובד בכל שנה קלנדרית, שהיא שנה המתחילה בינואר ומסתיימת בסוף דצמבר. מספר ימי החופשה משתנה בהתאם לוותק של העובד, מספר הימים שעבד במהלך אותה שנה ורצף העבודה. כמו כן, מספר ימי החופשה מושפע מצו הרחבה המתייחס למעבר לשבוע עבודה מקוצר.

 

בכל שנת עבודה נצברים ימי חופשה בהתאם לקריטריונים הבאים: אורך שבוע העבודה במקום העבודה, משך יחסי עובד מעביד במהלך השנה, מספר הימים בפועל שבהם הועסק העובד במהלך השנה והוותק במקום העבודה לפי השנים הקלנדריות שבהן הועסק.

 

המספר המינימלי של ימי חופשה, לפי חוק חופשה שנתית נע בין 14 עד 28 ימים. בארבע השנים הראשונות, זכאי העובד ל-14 יום לכל שנה. בשנה החמישית מספר ימי החופשה עולה ל-16 ימים, בשנה השישית עולה המספר ל-18 ובשנה השביעית עולה מספר ימי החופשה ל-21. החל מהשנה השמינית מתווסף יום חופש עבור כל שנה, כאשר מספר ימי החופש המרבי עומד על 28 ימים.

 

סעיף 1 לחוק חופשה שנתית מגדיר שנת עבודה כפרק זמן של 12 חודשים, החל מאחד בינואר של כל שנה. לצורך חישוב ימי החופשה השנתית, הוותק אינו משך הזמן שהעובד עובד, אלא כמות השנים הקלנדריות שהוא מועסק, כך שעובד שהועסק רק בחלק מהשנה, זכאי לחלק היחסי של ימי החופשה שנקבעו לגבי הוותק.

 

חישוב ימי חופשה לפי אורך שבוע העבודה

 

עובד שבמקום עבודתו מונהג שבוע עבודה בן ששה ימים, זכאי לששה ימי היעדרות על כל שבעה ימי חופשה שצבר על פי החוק. במסגרת שבעה ימי חופשה נכלל גם יום שבת, שהוא יום המנוחה השבועית במקומות עבודה שבהם עובדים ששה ימים בשבוע. עובד שעבד אצל המעסיק לאורך כל השנה, לפחות 200 ימים זכאי לצבור במהלך שנת עבודה את מספר ימי החופשה הבאים:

 

עד סוף יוני 2016: לעובד בעל ותק בין שנה לארבע שנים 14 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית. החל מיולי 2016: עובד שהועסק לאורך כל שנת 2016 יצבור 14.5 ימים ברוטו או 12.5 ימים נטו. החל מינואר 2017: 16 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 14 ימי היעדרות נטו, לפי ימי העבודה בפועל.

 

ימי חופשה בשבוע עבודה בן חמישה ימים:

 

עד סוף יוני 2016: 14 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 10 ימים נטו, לפי ימי העבודה בפועל. החל מיולי 2016: 15 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 11 ימים נטו, לפי ימי העבודה בפועל. החל מינואר 2017: 16 ימים ברוטו כולל ימי המנוחה השבועית או 12 ימים נטו, לפי ימי העבודה בפועל.

 

חישוב ימי חופשה לעובד במשרה חלקית

 

עובד במשרה חלקית זכאי למספר ימי חופשה שלהם זכאי עובד במשרה מלאה, אולם ערכו של יום חופשה נמוך יותר בהתאם לחלקיות המשרה. עם זאת ישנם מקומות עבודה שבהם מספר ימי החופשה שצובר העובד יחסיים להיקף המשרה. במצב זה, גם מספר ימי החופשה שינוכה ממכסת הימים הצבורים כאשר ינצל את החופשה, הוא יחסי להיקף משרתו.

 

חישוב ימי חופשה לעובד בשכר שעתי

 

עובד שעתי הוא עובד ששכרו משולם על בסיס שעת עבודה או על בסיס יום עבודה בפועל, והוא זכאי לחופשה שנתית רק לאחר שהשלים לפחות 75 ימים רצופים או אם חתם על הסכם עבודה לתקופה של מעל 74 ימי עבודה רצופים.

 

דמי חופשה לעובד שעתי מחושבים לפי מספר ימי החופשה כפול השכר היומי הממוצע. שכר יומי ממוצע מחושב לפי חלוקת שכר שלושת החודשים הקודמים טרם היציאה לחופשה. אם שלושת החודשים האחרונים לא היו מלאים, כלומר שהעובד עבד רק בחלק מהימים, מחושב השכר היומי הממוצע לפי שלושת החודשים בשנה האחרונה שבהם העבודה הייתה המלאה ביותר.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.