www.ovdim.org.il

תביעת קיזוז בסיום יחסי עבודה, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סעיף 53 לחוק החוזים עוסק בזכות הקיזוז במשפט האזרחי, וקובע כי חיובים כספיים שהצדדים חייבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד לשני והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים קצובים. סעיף 53ב' קובע כי לא ניתן לקזז חיוב שהזכות לקיומו אינה ניתנת לעיקול.

 

על פי סעיף זה, זכות הקיזוז רלוונטית למצבים שבהם מתקיימים חיובים הדדיים בין הצדדים. כאשר צד אחד חב לצד השני סכום כסף קצוב וגם צד השני חייב לצד הראשון סכום קצוב, ניתן לקזז את יתרת הסכום מחוב. מצב זה של חיובים הדדיים עשוי לקרות במסגרת יחסי עובד מעביד.

 

ברוב המקרים המעסיק הוא זה שחייב לעובד חובות כספיים כמו: שכר עבודה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, הטבות ותשלומים עבור זכויות סוציאליות שונות. עם זאת, לעתים, בסיום יחסי העבודה, העובד חייב כספים למעסיק, כמו במקרים שבהם העובד לא מסר הודעה מוקדמת על התפטרותו, עליו לשלם למעסיק פיצויים בשווי השכר של תקופת ההודעה.

 

באילו מקרים ניתן לקזז חובות בין העובד למעסיק?

 

במקרים מסוימים, המעסיק יכול לטעון כי העובד גרם לו נזק בגין הפרת אמונים, או גילוי סודות מסחריים. לפיכך, אם במסגרת גמר חשבון בסיום יחסי העבודה, נותרו חובות של המעסיק כלפי העובד, כגון משכורת אחרונה, פיצויי פיטורין, פדיון דמי חופשה ועוד, נוצר מצב של חיובים הדדיים, שבהם רשאי המעסיק לטעון לקיזוז החוב לעובד עם החוב הנטען שאותו עובד חב.

 

סעיף 25 לחוק הגנת השכר מונה שורה של מקרים שבהם מותר למעסיק לנכות כספים משכרו של העובד. הרשימה כוללת: סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי החוק, תרומות שהעובד הסכים כי ינוכו, ודמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מהשכר על פי הוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים כי ינוכו משכרו.

 

בנוגע לחובות, החוק קובע כי מותר למעסיק לנכות מהשכר חוב לפי התחייבות בכתב של העובד, כל עוד הניכוי אינו עולה על רבע משכר העבודה, כאשר מדובר בשכר האחרון לאחר הודעה על פיטורין או התפטרות, רשאי המעסיק לנכות כל יתרת חוב מהשכר האחרון. עם זאת, החוב צריך להיות בסכום קצוב שאין עליו מחלוקת.

 

לדוגמה: אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות העובד מזכה את המעסיק בסכום קצוב של פיצויים בגובה שכר של תקופת ההודעה. אולם, העובד יכול לטעון מנגד כי מדובר במקרה שבו לא חלה עליו החובה למסור הודעה מוקדמת, לכן לא ניתן לקזז את הסכום כל עוד הוא שנוי במחלוקת. במקרה של מחלוקת בין הצדדים, יכריע בית הדין לעבודה אם הקיזוז בוצע או לא בוצע כדין בטענה כי החוב בפועל נמוך יותר מטענת המעסיק או אינו קיים. במצב זה יאלץ המעסיק לשלם לעובד פיצויים בגין קיזוז שלא כדין. על כן, עדיף למעסיק לקזז את חוב רק אם הוא בטוח בקיומו ושאין עליו מחלוקת.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - יחסי עובד מעביד

השוחט זומן לשיחה עם המנהל ובסופה נמסר לו מכתב פיטורין, אולם מנגד טען המעסיק כי התובע בחר להתפטר מרצונו החופשי.  

עובדת זרה ממולדובה שהועסקה כמטפלת סיעודית לנכה בעלת שיתוק מוחין, הגישה תביעת פיצויים נגד המעסיקה.  

המעסיקים תבעו את העובדים בגין עוולת לשות הרע, בעקבות פרסומים פוגעניים בדף הפייסבוק שלהם.  

התובעת עבדה ברשת למוצרים לעיצוב הבית ומתנות, במשך שבע שנים. בתחילה כמוכרת שכירה ובהמשך כמעצבת עצמאית. מהן זכויותיה לאחר הפסקת היחסים? 

מנהל העבודה פוטר לאחר חודש וחצי, ללא שימוע ובניגוד לתנאי החוזה, לכן הגיש תביעה כנגד המעסיק.  

מורה ליוגה שפוטרה בשל הרעה בתנאים, הגישה תביעה על מנת שתקופת עבודתה כעצמאית תוכר כתקופה של יחסי עובד ומעביד. 

רופאת השיניים טענה כי היא עבדה כשכירה במרפאת שיניים, מנגד טענה המרפאה כי היא הועסקה כעצמאית. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.