www.ovdim.org.il

עבודה בשחור ללא תלוש שכר – מה ההשלכות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 10 דירוגים בציון ממוצע: 3.4 מתוך 5

עבודה בשחור ללא תלוש שכר עשויה להיות מפתה. העובד מבצע עבודה ותמורתה הוא מקבל סכום כסף במזומן, שנכנס ישר לכיסו, ללא תשלום מס וללא ניכויים אחרים. לכאורה מדובר ברווח נקי, אולם למעשה מדובר בעבירה פלילית של העלמת מס, ואף המעסיק פוגע בזכויות העובד, בכך שהוא לא משלם עליו דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות, הפרשי שכר ותוספות אחרות הקבועות בחוק.

 

על פי דיני העבודה, המעסיק מחויב למסור לכל עובדיו תלוש שכר מפורט במועד הקבוע בחוק. מעסיק שלא מוסר לעובד תלוש שכר, או מוסר תלוש ללא כל הפרטים המנויים בחוק, מבצע עבירה פלילית וצפוי לקנס של עד 13,500 שקלים לכל עובד שלגביו נעשתה העבירה. כמו כן, עובד שלא קיבל תלוש שכר ממעסיקו, או קיבל תלושים לא מפורטים עשוי לזכות בפיצויים ללא הוכחת נזק של עד 5,000 שקלים לכל תלוש.

 

מדוע תלוש שכר חשוב לעובד?

 

חובת תשלום ביטוח לאומי, תשלומי המס והוצאת התלוש מוטלת על המעסיק. על פי סעיף 24 לחוק הגנת השכר, המעסיק חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לעובד את תלוש השכר, עד התשיעי בכל חודש שלאחר התאריך שבו עליו לשלם את המשכורת.

 

התלוש חשוב לצורך בירור יחסי עובד - מעביד. התלוש חייב לשקף את התשלום המלא המתבצע בפועל, כולל התנאים הנלווים וסכום שכר הנטו המופיע בתלוש צריך להיות זהה לתשלום ששולם לעובד בפועל. תלוש שכר מאפשר לעובד לדעת מה מצבו ואם שולמו לו מלוא זכויותיו. התלוש נחוץ למימוש זכויות עובדים מביטוח לאומי, כמו בעת תאונת עבודה, לידה, או קבלת דמי אבטלה לאחר פיטורין.

 

אילו פרטים צריכים להופיע בתלוש?

 

הפרטים שצריכים להופיע בתלוש המשכורת כוללים את פרטי המעביד, פרטי העובד, שכר הבסיס, פרטי התשלומים לעובד, הפרשות, תוספות, היקף העבודה, שעות נוספות, ותק העובד, מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו באותו חודש ומספר הימים שנותרו, פירוט החזר הוצאות נסיעה, ניכויים מהשכר כמו: מס הכנסה, ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכוי לביטוח פנסיוני או לקופת גמל וכדומה.

 

במצב שבו מעסיק הפר את חובתו למסור תלוש שכר במועד הקבוע או שמסר תלוש שכר ללא כל הפרטים הנדרשים לפי החוק, רשאי העובד להגיש תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה, המוסמכת לנקוט נגד המעסיק הליכים פליליים ולהטיל עליו קנסות כספיים.

 

הגשת תביעה נגד המעסיק בגין הפרת חובה

 

העובד רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה בגין הפרת החובה למסור לו תלוש שכר כדין. לאחר שמיעת טענות הצדדים והצגת הראיות השונות, רשאי בית הדין לחייב את המעסיק לשלם לעובד פיצויים. במידה ובית הדין סבר כי המעסיק הפר את חובתו ביודעין, הוא יכול לפסוק לעובד פיצויים בסך של עד 5,000 שקלים, ללא קשר לגובה הנזק שנגרם, וגם אם לעובד לא נגרם כל נזק.

 

כאשר עובד מגיש תביעה בבית דין לעבודה לתשלום שעות נוספות, העסקה בזמן מנוחה השבועית או בחג, או תביעה לתשלום דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעה, והמעסיק לא מסר תלוש שכר, או מסר תלוש שכר לא מפורט, נטל ההוכחה עובר אל המעסיק. כך שברוב המקרים אם אין תלוש שכר, מניח בית הדין, שהשכר ששולם לא כולל תשלום עבור רכיבים אלה, ועל כן הוא עשוי לחייב את המעסיק לשלם אותם לעובד.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלחהמידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.