www.ovdim.org.il

זכויות עובדים בפירוק שותפות

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 4.5 מתוך 5

פירוק שותפות עסקית מתרחשת בדרך כלל עקב סכסוכים וחילוקי דעות בין הצדדים או בשל הפסדים כספיים של העסק. פירוק שותפות יכולה להתבצע בהסכמה של בעלי העסק, או שלא בהסכמתם על ידי צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות, מבית המשפט המחוזי במחוז שבו השותפות רשומה.

 

פירוק שותפות אינו מעיד בהכרח על סגירת העסק, אשר יכול להמשיך לעבוד כרגיל עם שותף אחד או עם מעסיקים חדשים. במקרה שמקום העבודה נסגר בשל פירוק השותפות, העובדים זכאים לקבל פיצויי פיטורין ואת מלוא זכויות העובדים המנויות בדיני העבודה, כמו במקרה של פיטורין, כאשר מועד הזכות לפיצויי פיטורין הוא מועד פירוק השותפות.


עדיפות ראשונה לתשלום שכר עבודה

 

במקרה שפירוק השותפות התרחש בשל קשיים כלכליים, וכניסת העסק לחובות כבדים, מעמדם של העובדים הוא כנושים בדמי קדימה, כלומר ניתנת להם עדיפות ראשונה לתשלום שכר עבודה שלא שולם ופיצויי פיטורין. אם המעסיק אינו יכול לשלם לעובדים, המוסד לביטוח לאומי נכנס בנעלי העובד כנושה בדין קדימה של המעסיק לצורך שיפוי.

 

חוק ביטוח לאומי מסדיר את ביטוח העובדים בעת פירוק שותפות. בהתקיים התנאים הקבועים בחוק, העובד זכאי לקבל גמלת ביטוח עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין שלא שולמו לו מביטוח לאומי.

 

סעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי קובע רשימת מקרים שבהם יהיה זכאים העובדים לבקש גמלה מביטוח לאומי: כאשר המעביד הוכרז כפושט רגל, המעביד נפטר וניתן צו ניהול העיזבון בפשיטת רגל, ניתן צו לפירוק חברה, ניתן צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות, ניתן צו לפירוק אגודה שיתופית, או ניתן צו לפירוק עמותה.


הגשת תביעה לתשלום חוב

 

במקרה שניתן צו לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות, והמעביד חייב לעובדים שכר עבודה או פיצויי פיטורין, על העובדים לפנות אל כונס הנכסים או הנאמן אשר אמונים על פירוק החברה, ולהגיש תביעה באמצעות טופס "תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד". יש לצרף לטופס התביעה מסמכים רלוונטיים כדי להוכיח את זכאות העובד לחוב מצד המעסיק, כולל: תלושי שכר אחרונים, חוזה עבודה, ומסמך להוכחת סכום פיצויי הפיטורין העומד לזכות העובד בקופת הגמל.

 

הנאמן או המפרק בוחנים את התביעה, ולאחר מתן אישור, היא עוברת לביטוח הלאומי, אשר משלם לעובד גמלה ופיצויי פיטורין. במקרה שהנאמן או המפרק לא אישרו את התביעה, ניתן לערער על החלטתם בפני בית המשפט המחוזי. אם הערעור נדחה, והעובד אינו מוכר כנושה בדין קדימה, יתכן שיוכר כנושה רגיל במעמד זהה ליתר הנושים.


סכום הגמלה מביטוח לאומי

 

הגמלה מביטוח לאומי מורכבת מסכום חוב השכר ופיצויי פיטורין שהמעסיק חייב לעובד, כולל שכר בסיסי, שעות נוספות, עמלות, מענקים ופרמיה. העובד יכול לדרוש גם פדיון חופשה, דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות, וכל מרכיב אחר המופיע בתלוש השכר. אולם סכום הגמלה לא יעלה על 10 פעמים השכר הממוצע במשק.

 

ביטוח לאומי נותן קדימות לשכר העבודה. לאחר ששולם השכר, ישולמו לעובד פיצויי פיטורין מהסכום שנשאר. גם קופת הגמל מבוטחת על ידי ביטוח לאומי במקרה של פירוק שותפות, וקופת הגמל זכאית לתשלומים שלא הועברו אליה על ידי המעסיק. ביטוח לאומי מעביר לקופת הגמל את החוב עבור כל עובד, כאשר הסכום המקסימלי הוא פעמיים השכר הבסיסי הממוצע.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.