www.ovdim.org.il

הודעה לעובד על תנאי העבודה - מהם הפרטים שהמעסיק מחויב לכלול בה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) מחייב מעסיק למסור לעובדיו הודעה בכתב שבה יפורטו תנאי העסקתם תוך 30 יום ממועד תחילת העבודה. הניסיון מלמד כי חוק הודעה לעובד משמש בסיס לתביעות רבות המוגשות על ידי עובדים נגד מעסיקיהם. במקרים רבים הסיבה למחדלו של המעסיק היא חוסר מודעות לעניינים שהוא צריך לכלול בהודעה המועברת לעובדים. נוסף על כך, מעסיקים רבים אינם מודעים לחובתם להעביר לעובדים הודעה לאחר שינוי תנאי העסקתם כמתחייב בחוק.


מעסיק רשאי למסור לעובד חוזה העסקה המפרט את תנאי ההעסקה במקום הודעה לעובד


במקום ההודעה לעובד, המעסיק רשאי למסור לעובד חוזה העסקה כתוב אשר מפרט את תנאי העבודה הנדרשים. חובת המעסיק למסור לעובדיו הודעה כאמור, מוטל על המעסיק באופן אוטומטי ואינה מותנית בהצגת דרישה לכך מצד העובד.


אם חל שינוי מסוים בתנאי העבודה המפורטים בהודעה, המעסיק יהיה מחויב למסור הודעה על כך לעובד תוך תקופה של 30 יום. לפי סעיף 2 לחוק, ההודעה לעובד אמורה לכלול פירוט של זהות העובד והמעסיק, תיאור של התפקיד שימלא העובד, תאריך תחילת ההעסקה, שמו או תוארו של הממונה הישיר של העובד, יום המנוחה השבועי של העובד, משך שבוע העבודה או יום העבודה הרגילים של העובד, סך התשלומים שיקבל העובד כשכר ואם נקבע שכרו של העובד לפי דירוג של הסכם קיבוצי או לפיו, המעסיק יציין בהודעה את דירוג העובד.


בהודעה לעובד המעסיק מחויב לציין שהחוזה אינו לתקופה קצובה ואם הוא אכן לתקופה מוגבלת, המעסיק יצטרך לציין את תקופת העבודה. נוסף על כך, בהודעה לעובד המעסיק מחויב לציין את סוגי התשלומים של המעסיק ושל העובד עבור תנאים סוציאליים של העובד ולפרט את הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האלו. אם המעסיק מתחיל להעביר תשלומים אחרי מסירת ההודעה לעובד, הוא ימסור לו הודעה נפרדת על כך.


הודעה על שינוי בתנאי העסקתו של עובד


אם חל שינוי בתנאי ההעסקה של העובד אשר מתייחס לאחת מהסוגיות כאמור, המעסיק יהיה מחויב למסור לעובד הודעה על כך תוך 30 יום. הוראה זו אינה חלה על מקרים שבהם השינוי בתנאי העבודה נובע משינוי בחוק, עקב עדכון מכוח החוק, או מכוח חוזה של תשלומים שמגיעים לעובד כשכר עבודה. כמו כן, שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד אינו מחייב מתן הודעה על כך מצד המעסיק.


חשוב לציין כי מעסיק שהפר את חובתו למסור לעובדיו הודעה על תנאי ההעסקה יהיה נתון לסנקציה פלילית בדמות קנס בסך של 14,400 שקלים. יובהר כי מדובר בעבירה מסוג אחריות קפידה ועל כן גם אם המעסיק ביצע את העבירה בתום לב, הוא לא יהיה פטור מהסנקציה בגינה.


פיצוי בסך 15 אלף שקלים לעובד שלא קיבל הודעה על תנאי העסקתו לאחר ניוד לתפקיד אחר


עובד עירייה שהגיש תביעה נגד מעסיקתו טען שלאחר ניודו מתפקידו לא נמסרה לו הודעה חדשה על תנאי עבודתו בניגוד לחוק. העובד טען כי בניגוד לטענת המעסיקה, התפקיד החדש שקיבל אינו זהה לתפקידו הקודם כמנהל מחלקה, מכיוון שבתפקיד הקודם הוא היה ממונה על עשרות עובדים ואילו בתפקידו החדש הוא ממונה על מספר מקלטים ועל כן לא מדובר בתפקיד בעל אופי ניהולי.


המעסיקה הפרה את חובתה מאחר שלא מסרה לעובד הודעה על שינוי בתנאי עבודתו


בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בחן את מכלול העדויות והראיות וקבע כי העובד הוכיח שמעסיקתו הפרה את חובתה כלפיו מכוח חוק הודעה לעובד מכיוון שלא מסרה לו הודעה על השינוי בתנאי עבודתו בעת החלפת התפקיד ממנהל מחלקה לרכז ביטחון.


בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע כי מעסיק שהוא רשות מקומית המעסיקה מאות עובדים ונעזרת במנגנון משאבי אנוש ושכר רחבי היקף ובמנגנון ייעוץ משפטי צמוד, אינה יכולה להתגונן בטענה כי לא מסרה הודעה לעובד לפי החוק שלא ביודעין, כאשר היא לא תיקנה את הפגם בהתנהלותה ולא השיבה לפניית העובד שביקש לקבל לידיו את הגדרת תפקידו החדש.


בית הדין האזורי לעבודה פסק לעובד פיצוי כולל בסך של 25 אלף שקלים


על כן, בית הדין פסק לעבוד פיצויים לדוגמה ללא הוכחת נזק בסך של 15 אלף שקלים בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו בעת העברתו מתפקידו כמנהל מחלקה, בתוספת הוצאות משפט בסך של 10,000 שקלים.


פ"ה (חיפה) 53702-11-14

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.