www.ovdim.org.il

איך מגישים תלונה על הטרדה מינית בעבודה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עובדת או עובד שחשו כי נפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה יכולים להגיש תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. המעסיק נדרש לברר כל מקרה של הטרדה אשר הגיע לידיעתו גם אם לא הוגשה תלונה על ידי הנפגעים, ולפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת.


החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה מגדיר את הגבולות שבין התנהגות ראויה להטרדה מינית. החוק נועד להגן על הכבוד והפרטיות של העובדים ומטרתו לשמור על החירות במקום העבודה וליצור שוויון בין המינים.


התנכלות והטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי במקרים שבהם קיימת סחיטה באיומים והמעשה שהאדם נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני. וכן כאשר מתבצעים מעשים מגונים, כאשר מתקבלות הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות מיניות חוזרות, למרות שהנפגע הבהיר למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות מסוג זה.


התנכלות והטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי גם כאשר מתקבלת התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם בנוגע למינו או לנטייתו המינית. ואף במקרים שבהם הפגיעה נגרמה תוך ניצול יחסי מרות, יחשבו התנהגויות להטרדה מינית גם אם העובד לא הביע את התנגדותו למעשים.


הגשת תלונה במסגרת מקום העבודה


עובד שחש כי הוטרד מינית במקום העבודה, רשאי להגיש תלונה במקום העבודה, להגיש תלונה במשטרה וכן להגיש תביעה אזרחית בבית משפט.


לפי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה, המעסיק מחויב לנקוט באמצעים שונים כדי למנוע התנכלות או הטרדה מינית במקום העבודה. עליו לקבוע נוהל יעיל להגשת תלונה ולבירור המקרה, לטפל בכל אירוע שבו נודע לו על הטרדה ולפתוח בהליכים משמעתיים. במידת הצורך, נדרש המעסיק להרחיק את המטריד מהמתלונן ולעשות כל אשר ביכולתו כדי למנוע את חזרתם של המעשים.


בכל מקום עבודה שבו מועסקים 25 עובדים ומעלה, המעסיק מחויב לעגן בתקנון את עיקרי הוראות החוק. במסגרת התקנון נדרש המעסיק לפרט כיצד ניתן להגיש תלונה על הטרדה מינית ולקבוע מי האדם האחראי לטפל בתלונות מסוג זה. את התקנון יש לפרסם בין העובדים ומעסיק שלא פועל על פי הוראות החוק, יהיה אחראי לכל פגיעה שנעשתה עקב הטרדה מינית במקום העבודה וצפוי לקנס כספי.


מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה


אחראי למניעת הטרדה מינית הוא אדם הממונה על ידי המעסיק, אשר תפקידו לקבל תלונות בנושאי הטרדה מינית, לקיים בירור במקרה שהתקבלה תלונה, לתת המלצות למעסיק לגבי הטיפול במקרה וכן לייעץ ולספק ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו בנושא זה.


תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה ניתן להגיש בכתב או בעל פה, לידי האחראי למניעת הטרדה מינית, הנפגעים עצמם או כל אדם אחר מטעמם. במקרה שהאדם שהטריד הוא עובד קבלן המועסק במקום העבודה, ניתן להגיש את התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם המעסיק.


במסגרת התלונה יש לפרט את זהות המעורבים ועדים לאירוע אם ישנם כאלה. יש לציין היכן התרחש האירוע וכן להסביר האם המתלונן הבהיר למטריד שהתנהגותו מפריעה לו. אם התלונה הוגשה בעל פה, האחראי נדרש לרשום את הדברים, להחתים את המתלונן על הרישום ולמסור לידיו העתק ממנו. כמו כן, האחראי נדרש ליידע את המתלונן לגבי דרכי הטיפול בהטרדה מינית ועל זכותו להגיש במקביל תלונה במשטרה ותביעה אזרחית.


בירור תלונה על הטרדה מינית


המעסיק מחויב לברר כל מקרה של הטרדה מינית אשר הגיע לידיעתו, גם אם הנפגע לא הגיש תלונה, כולל תלונות של עובדי כוח אדם המועסקים על ידי קבלן חיצוני. המעסיק מחויב לטפל בבירור התלונה בהקדם האפשרי, תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של כל המעורבים בדבר.


החוק אינו מאפשר למעסיק להימנע מקיום הליכי הבירור, גם אם הוגשה תלונה למשטרה או תביעה אזרחית אלא אם הוא קיבל צו מפורש בעניין. המעסיק חייב לנקוט באמצעים סבירים, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות, ועליו לקבוע דרך יעילה לברר את התלונה, ללא דיחוי ותוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המעורבים.


בסיום בירור התלונה במקום העבודה, המעסיק חייב לנקוט בטיפול יעיל במקרים שידע עליהם, עליו לעשות את מרב המאמצים כדי למנוע את חזרתן של ההטרדות ולמצוא דרך לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלוננים עקב הטרדה או התנכלות, באמצעות הרחקת המטריד מהמתלונן ופתיחת הליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת.


לבית הדין לעבודה קיימת הסמכות לדון בהליך אזרחי במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שביצע המעסיק או ממונה מטעמו לעובדים שלו, או בין עובד אחד לאחר במסגרת יחסי העבודה. העונש הצפוי לעובד שהטריד עובד או עובדת הוא בין שנתיים עד ארבע שנות מאסר. ובנוסף רשאי בית המשפט לפסוק לנפגע הטרדה מינית פיצויים של עד 120,000 שקלים גם ללא הוכחת נזק.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.