www.ovdim.org.il

הליך משמעתי נגד עובד, מהן ההשלכות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 7 דירוגים בציון ממוצע: 3.5 מתוך 5

במסגרת הליך משמעתי נדונה אשמתו של אדם השייך לארגון מסוים שאינו המדינה בבית הדין המשמעתי. ההליך דן בהפרת תקנות, כללים או חוקים הנהוגים באותו ארגון, ותוצאותיו הן בדרך כלל זיכוי או ענישה. עובד שהורשע בדין משמעתי במקום העבודה, חשוף לעונשים כמו נזיפה, העברה לתפקיד אחר, השעיה מהעבודה ובמקרים חמורים גם פיטורין תוך שלילת פיצויים.

 

מתי ניתן עובד להעמיד לדין משמעתי?

 

ניתן להעמיד לדין משמעתי כל עובד, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, שעבר עבירת משמעת חמורה במקום העבודה ולא פעל לפי התקנות והכללים המקובלים, בין אם בפן האתי או ההתנהגותי, או אם העובד פעל שלא בהתאם לסדרי העבודה, או אם נהג בדרך שיש בה לפגוע בעסק או בשמו הטוב של המעסיק.

 

עבירות המשמעת הנפוצות שבגינן צפוי עובד לעמוד לדין משמעתי הן: קבלת דבר במרמה, דיווחים כוזבים, שימוש במאגר מידע שלא כדין, כניסה למחשב שלא לצורכי עבודה ועוד. עילה נוספת לדין משמעתי היא הרשעה של עובד בעבירה פלילית, שבוצעה במסגרת זמנו הפנוי מחוץ למקום ושעות העבודה.

 

מהי עבירת משמעת?

 

סעיף 17 לחוק שירות המדינה מגדיר מהי עבירת משמעת וקובע כי ניתן להעמיד לדין משמעתי עובד מדינה שעשה בארץ או בחו"ל מעשה, או התנהג, באופן שפגע במשמעת שירות המדינה, לא קיים את המוטל עליו כעובד המדינה על פי נוהג, חוק או תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו, התנהג באופן שלא הולם את תפקידו כעובד המדינה או התנהג בדרך העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה.

 

כמו כן, ניתן להעמיד לדין משמעתי עובד שהתנהג באופן לא הוגן במילוי תפקידו או בנוגע אליו, או השיג את מינויו בשירות המדינה במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין, או תוך שימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, או הורשע על עבירה שיש עמה קלון.

 

מהם אמצעי משמעת של בית הדין?

 

העונש הצפוי לעובד המורשע בדין המשמעתי נע בין התראה, נזיפה, השעיה, העברה לתפקיד אחר הורדה בדרגה וקנס כספי. אחת התוצאות הקיצוניות של ההליך המשמעתי נגד עובד היא פיטורין, תוך שלילת פיצויי פיטורין במלואם או חלקם.

 

סעיף 68 קובע כי לא ניתן לפטר עובד מדינה שביצע עבירת משמעת, אלא על פי פסק דין של בית הדין לעבודה. עם זאת, הוראה זו לא חלה על פיטורין בתקופת ניסיון הנהוגה לגבי המשרה הנדונה ולא על פיטורין מחמת הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, ופיטורין בשתי נסיבות אלה לא ייראו כאמצעי משמעת, ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכות לפטר את עובד מדינה או להפסיק את עבודתו לפי סעיף 46א לחוק המינויים, מקום שעילת הפיטורין או הפסקת העבודה היא אי התאמתו למלא את תפקידו.

 

מהי המשמעות של השעיה מעבודה?

 

בנוגע להשעיית עובד, קובע סעיף 47 לחוק שירות המדינה כי עובד שהוגשה עליו קובלנה, רשאי נציב השירות להשעותו ממשרתו בשירות המדינה, כאשר נפתחה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד בעבירה שלדעת נציב השירות יש עמה קלון, רשאי נציב השירות להשעותו ממשרתו בשירות המדינה לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

 

השעיה ממקום העבודה היא מצב ביניים בין עבודה לפיטורין. כאשר עובד מושעה, הוא עדיין נחשב לעובד ומתקיימים יחסי עובד מעביד, אולם העובד אינו מורשה להגיע לעבודה ולקבל שכר. מאחר שמדובר בסנקציה חמורה, מעסיק אינו רשאי להשעות עובד אם לא קיימת הסמכה לכך בדיני העבודה, כלומר אם לא קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי בינו לבין העובד המסמיך אותו לעשות כן. המעסיק רשאי להשעות עובד, בהתאם לחוק, להסכם הקיבוצי או להסכם העבודה האישי בין הצדדים, אולם הוא חייב לאפשר לעובד לממש את זכותו לשימוע טרם ההשעיה.

 

כיצד רשאי מעסיק לפעול נגד עבירת משמעת?

 

במקרה של עבירת משמעת עומדות למעסיק שתי אופציות, האחת, לפטר את העובד תוך שלילת פיצויים. והשנייה, להוציאו לחופשה בתשלום כאשר אין הסמכה מפורשת להשעייתו. המעסיק רשאי להפעיל את הסמכות הניהולית שלו המאפשרת לו לשכור ולפטר עובדים בהתאם שיקול דעתו. יכולת הפיטורין אמנם מוגבלת וכפופה לעקרונות תום הלב וההגינות וכן לחובת השימוע. אולם כאשר עובד מבצע עבירת משמעת, אין כל מניעה כי המעסיק יפטר את העובד תוך שלילת פיצויי פיטורין.

 

בפני המעסיק עומדת אפשרות נוספת והיא להוציא את העובד לחופשה בתשלום, על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו, עד אשר יתברר האירוע המשמעתי. אולם ללא הסמכה מפורשת, בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אישי לא ניתן להשעות עובד, כפי שלא ניתן להוציאו בכפייה לחופשה ללא תשלום. כאשר קיימת הסמכה להשעיית עובד, יש לאפשר לעובד לממש את זכותו לשימוע טרם ההחלטה על השעייתו. במקרה שעובד הושעה שלא כדין, או פוטר שלא כדין, צומחת עילת תביעה נגד המעסיק, שבגינה עשוי בית הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצויים.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - פיצויי פיטורין

רצף שהתפטר מחמת מצבו הבריאותי, טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין. מנגד טענה המעסיקה כי ההתפטרות אינה מצדיקה תשלום פיצויים.  

פיזיותרפיסטית שהתפטרה עקב הפחתת היקף משרתה, בשל אי שיבוצה לביקורי הבית, דרשה לקבל השלמת פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים 

עובד בחנות פרחים שפוטר לאחר חופשת מחלה בת שלושה שבועות הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורין ולדמי מחלה.  

מנהלת מכירות שהתפטרה לאחר 13.5 שנים מחמת הרעת תנאים מוחשית עקב שינוי תנאי שכר והפחתת עמלות, דרשה לקבל פיצויי פיטורין.  

לאחר שאובחן כי מנהלת חשבונות סובלת מגידול סרטני במוח, היא התפטרה בדין מפוטרת ודרשה לקבל פיצויי פיטורין. 

נהג הובלות פוטר בשיחת טלפון בתקופה שבה שהה בחופשת מחלה, ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. 

לאחר שש שנים וחצי של עבודה בחברת שירותי חשמל ותקשורת, פוטר התובע לאלתר עקב התנהגות לא נאותה וגרימת נזק לחברה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.