www.ovdim.org.il

באילו מקרים זכאי האב לקבל דמי לידה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כאשר עובדת יוצאת לחופשת לידה, פטור המעסיק מלשלם לה משכורת. במקום זאת, זכאית העובדת לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, כדי לפצות אותה על אובדן ההכנסה במהלך חופשת הלידה. בתקופה זו המעסיק ממשיך להפקיד כספים לקופות הגמל, לקרנות השתלמות ולקרנות הפנסיה של העובדת. בהתקיים תנאים מסוימים, זכאי האב להחליף בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה. הזכאות רלוונטית גם לבני זוג מאותו מין.

 

מהם תנאי זכאות לדמי לידה?

 

תקופת אכשרה היא פרק הזמן, בין שהוא רצוף ובין שאינו רצוף, שבו חייב העובד להיות מבוטח כדי להיות זכאי לקבל גמלה על פי החוק. כדי להיות זכאית לדמי לידה, עובדת שכירה צריכה להיות מבוטחת בביטוח לאומי, ולוודא כי שולמו דמי ביטוח משכרה, ואם היא עצמאית, עליה לשלם דמי ביטוח מהכנסתה כעצמאית.

 

גם אם העובדת אכן שילמה או המעסיק שילם עבורה דמי ביטוח לביטוח לאומי לתקופה מסוימת, יש פרק זמן מינימלי שלפיו היא חייבת לשלם דמי ביטוח כדי להיות מבוטחת ולקבל דמי לידה:

 

אם שולמו דמי ביטוח עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה או ששולמו 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, העובדת זכאית לדמי לידה למשך 14 שבועות. אם שולמו דמי ביטוח עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, היא זכאית לדמי לידה למשך 7 שבועות.

 

דמי לידה עבור בן הזוג

 

האב זכאי להחליף את בת הזוג בחלק מחופשת הלידה, החל מהשבוע השביעי, ולקבל דמי לידה אם עמד בתנאים הבאים: בן הזוג החולק את חופשת הלידה במקום היולדת, החל מהשבוע השביעי לחופשת הלידה, יכול לקבל דמי לידה בתנאי ששילם או שילמו עבורו דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום שיצא לחופשת לידה.

 

במקרה שהלידה התרחשה לפני 20.4.2017, בן הזוג זכאי לקבל דמי לידה רק בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות 21 ימים. אם הלידה התרחשה במועד מאוחר יותר, בן הזוג זכאי לדמי לידה בתנאי שהחופשה שלקח נמשכה לפחות שבעה ימים.

 

בן הזוג של אישה שילדה ביום 20.4.2017 או מאוחר יותר, ויצא לחופשת לידה בת שבוע במקביל לחופשת הלידה של בת הזוג, בתנאי שהיא הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה, זכאי לדמי לידה, אם שילם או שילמו עבורו דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום שיצא לחופשת לידה.

 

מהו שיעור דמי הלידה?

 

שיעור דמי הלידה מחושב בהתאם לגובה המשכורת של העובדת או בן זוגה, ועד לסכום המקסימלי של 1,459.5 שקלים ליום, נכון לשנת 2017. דמי הלידה הם כ-100% משכר התובעת או התובע לדמי הלידה, בניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, וביטוח בריאות עד למקסימום. השכר לצורך חישוב דמי הלידה מחושב על פי ממוצע שלושת המשכורת האחרונות שלפני חודש הלידה.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.