www.ovdim.org.il

זכויות הורים במשפחת אומנה, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

משפחת אומנה מהווה תחליף זמני למשפחה שבה ההורים הביולוגיים מתקשים לטפל בילדים. האומנה עשויה להימשך מספר חודשים עד מספר שנים, בהתאם לנסיבות המקרה. עובדים אשר מחליטים לקבל לביתם ילד למטרת אומנה זכאים לזכויות סוציאליות מיוחדות על פי דיני העבודה, בדומה לזכויות הורים בעבודה.

 

פגיעה בהיקף משרה של עובד

 

למעסיק אסור לפטר עובד שעתיד לקבל לביתו ילד למטרת אומנה, מהמועד שבו נמסרה ההודעה ועד למועד שבו קיבל העובד את הילד לביתו, או עד תום תשעה חודשים מהמועד שנמסרה לעובד הודעה ממשרד התמ"ת כי הוא אמור לקבל לביתו ילד לתקופה של חצי שנה ומעלה.

 

עובד שהודיע למעסיק על כוונתו לקבל לביתו ילד למטרת אומנה, לתקופה של 6 חודשים ומעלה, מוגן מפני פיטורין, וכן מפני שינוי תנאי העסקה ופגיעה בהיקף משרה או בהכנסה. כלומר, למעסיק אסור לפטר את העובד מהמועד שהעובד הודיע לו על כוונתו לקבל לביתו ילד למטרת אומנה, ואף אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה ובשכר אם הוא עבד אצלו או באותו מקום עבודה לפחות חצי שנה רצופה.

 

במקרה שמעסיק פיטר או פגע בשכרו של העובד שעתיד לקבל לביתו ילד למטרת אומנה ללא היתר, העובד רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה לתבוע ממנו פיצויים בגובה השכר שנפגע.

 

חופשה בתשלום להורים במשפחת אומנה

 

עובד שקיבל לביתו ילד שגילו עד עשר שנים, לתקופה של חצי שנה ומעלה, זכאי לחופשת אומנה ללא שכר אך בתשלום דמי אומנה בשיעור זהה לדמי לידה, מיום קבלת הילד לאומנה למשך 4 עד 15 שבועות, בהתאם לגיל הילד ולתנאים נוספים. בתקופת חופשת אומנה העובד ממשיך לצבור זכויות סוציאליות לפי ותק במקום העבודה, ואף במהלכה ובמשך חודשיים מסיומה אסור לפטרו.

 

התפטרות לצורך טיפול בילד במשפחת אומנה

 

עובדת שקיבלה לביתה ילד שגילו עד 10 שנים למטרת אומנה, ותוך תשעה חודשים התפטרה לצורך טיפול בילד, עשויה להיות זכאית לתשלום פיצויי פיטורין. העובדת תהיה זכאית לתשלום פיצויים אם התקיימו יחסי עובד מעביד במשך שנה לפחות, אם תוך 9 חודשים מיום קבלת הילד התפטרה לצורך הטיפול בו, וניתן אישור מטעם משרד התמ"ת כי ההתפטרות נדרשה למען טובת הילד.

 

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורין קובע כי עובדת זכאית לפיצויי פיטורים אם התפטרה לצורך טיפול בילד. כדי להיות זכאית לפיצויים עליה לעמוד בארבעה תנאים:
האחד, היא התפטרה תוך תשעה חודשים מיום הלידה, או מיום שהילד התקבל לביתה למטרת אומנה. השני, ההתפטרות נדרשה לצורך טיפול בילד. השלישי, העובדת עבדה מעל לשנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. הרביעי, העובדת מסרה הודעה למעסיק על כוונתה להתפטר לצורך טיפול בילד.

 

הזכות אינה מוקנית רק לאישה, וגם הורה במשפחת אומנה רשאי להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורין במקום בת זוגו. סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורין מזכה את האב בפיצויים בתנאי שבת זוגו הועסקה במשך לפחות חצי שנה רצופה טרם הודיע על התפטרותו, או אם הילד נמצא בטיפולו בשל נכות או מחלה של בת הזוג, או אם בת הזוג עבדה כעצמאית במשך לפחות שנה רצופה אחת לפני שנכנס הילד לביתם, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך הטיפול בו.

 

הנטל להוכיח כי ההתפטרות נועדה לשם טיפול בילד מוטלת על העובד או העובדת. אם אחד מבני הזוג ניצל את זכאותו לפיצויי פיטורין לפי החוק, בן הזוג השני לא יהיה זכאי לפיצויים, גם אם יעמוד בכל התנאים.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.