www.ovdim.org.il

מכתב סיום העסקה בפיטורין ובהתפטרות

דרגו את המאמר
  התקבלו 7 דירוגים בציון ממוצע: 2.8 מתוך 5

בתום יחסי עובד מעביד, בין אם העובד פוטר או התפטר, חייב המעסיק למסור לעובד מכתב סיום העסקה המהווה אישור בכתב על תקופת העבודה. מעסיק שלא ימסור לעובד בסיום העבודה אישור בכתב בדבר מועדי הסיום ותחילת יחסי העבודה ביניהם יעבור עבירה פלילית וצפוי לקנס כספי.

 

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, בתום תקופת ההעסקה, המעסיק חייב לתת לעובד אישור בכתב המפרט את תחילת וסיום יחסי עובד מעביד. האישור אמור להינתן לכל סוגי העובדים המסיימים את עבודתם באופן אוטומטי בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון.

 

אי מתן אישור מהווה עבירה פלילית

 

עובד שמעוניין לקבל את האישור במועד מוקדם יותר, עבור שירות התעסוקה או תביעה לדמי אבטלה רשאי לבקש זאת מהמעסיק בכתב, ועל המעסיק לספק את האישור בתוך שבעה ימים מיום דרישת העובד. אם המעסיק הפר את זכות העובד לקבל מכתב סיום העסקה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה, והמעסיק צפוי לקנס.

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות נחשב לחוק חדש יחסית, אשר חוקק בשנת 2001. החוק קובע את אחת החובות המוטלות על מעביד בעת פיטורי עובד, החובה להודיע לעובד על הפיטורים טרם כניסתם לתוקף. הודעה מוקדמת לפיטורים מסייעת לעובד בכך שהיא מאפשרת לו להתכונן ליום שלאחר עזיבת העבודה. עם מתן ההודעה יכול העובד להתחיל בחיפוש עבודה חדשה, ובכך להגדיל את סיכוייו להשתלב מחדש במהירות בשוק העבודה.

 

החוק אינו מוטה באופן בלעדי לטובת העובדים וקובע בנוסף חובת הודעה מוקדמת להתפטרות. כאשר עובד מתכוון לעזוב את מקום עבודתו, עליו להודיע למעביד על התפטרותו באמצעות הודעה מוקדמת. דרישה זו מקורה בהכרה כי עזיבה פתאומית של עובד עשויה לפגוע במעביד וברצון לאזן בין זכויות העובד לזכויות המעביד. המעביד עשוי להסתמך רבות על עובדיו, ועזיבה פתאומית עלולה לגרום לנזקים כמו עיכובים בייצור, אבדן עסקאות ועוד. מתן הודעה מוקדמת על התפטרות מאפשרת למעביד למצוא מחליף לעובד, להכשיר את המחליף ולדאוג שיעבור חפיפה הולמת במקום העבודה.

 

מכתב סיום העסקה בחוזה לתקופה קצובה

 

החובה לתת אישור לעובד על תקופת העסקתו חלה הן על עובד שעתי והן על עובד במשכורת חודשית, ואינה קשורה לשאלה האם מדובר בפיטורין או בהתפטרות. חוק הודעה מוקדמת אינו מסייג חובה זו, ועל כן היא חלה גם כלפי עובדים שהיו חתומים על חוזה לתקופה קצובה, והסתיימה תקופת העסקתם.

 

בראש המסמך צריך להופיע התאריך של היום שבו הוא נכתב. בכותרת יופיע הנדון: אישור על תקופת העסקה, ואישור המעסיק כי העובד החל לעסוק בחברה החל מתאריך מסוים עד ליומו האחרון. המעסיק נדרש לחתום על המסמך המהווה אישור בכתב על תום יחסי עובד מעביד.

 

על פי תיקון סעיף 8 בחוק הודעה מוקדמת משנת 2014, על המעסיק לתת לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי העבודה. מעסיק שלא נתן לעובד אישור עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון, או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם יותר, מבצע עבירה פלילית וצפוי לקנס כספי.

 

התיקון מוסיף כי נושא משרה בתאגיד, לרבות מנהל בפועל, שותף למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם החברה על ניהול כוח האדם, חייב לפקח ולעשות ככל שביכולתו למנוע עבירה זו, המפר הוראה זו, צפוי לעונש של מחצית הקנס המוטל על המעסיק. כאשר בוצעה עבירה של אי מתן אישור בכתב על תקופת העבודה, על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, נוצרת חזקה כי המעסיק הפר את חובתו, אלא אם הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.