www.ovdim.org.il

חופשת לידה, מה מגיע לכן?

דרגו את המאמר
  התקבלו 10 דירוגים בציון ממוצע: 4.9 מתוך 5

חוק עבודת נשים קובע הוראות להגנת נשים עובדות, במצבים שהן נתונות בסכנת פגיעה בקשר עם היותן נשים. הפגיעה עשויה להיות פיזית, כגון פגיעה בפוריות האשה עקב חשיפתה לחומרים מסוכנים בזמן העבודה, וכן עשויה להיות פגיעה במעמדה כעובדת לרבות פגיעה בתנאי עבודתה או בעצם היותה עובדת.

 

נכון לשנת 2019, עובדת ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור עשרה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו לחופשתה, זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות מתוך חופשת הלידה, במקום 14 שבועות של חופשה בלידות שאירעו לפני ינואר 2017. עובדת ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור ששה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשה, זכאית לדמי לידה במשך שמונה שבועות מתוך החופשה, כאשר בלידות שאירעו לפני ינואר 2017, הזכאות לדמי לידה היתה במשך 7 שבועות.

מהי חופשת לידה?


חופשת הלידה היא פרק זמן בן 12 שבועות לפחות סמוך ללידה (עד ששה שבועות ממנו יכולים להילקח לפני הלידה), שבו אסור למעביד להעביד את העובדת. העובדת אינה מקבלת שכר ממעבידה בתקופת חופשת הלידה, אך עשויה להיות זכאית – אם היא עומדת בתנאים הקבועים לכך בחוק הביטוח הלאומי – לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.

אם העובדת זכאית לדמי לידה, חייב המעביד להמשיך ולהפריש עבודה תשלומים לקופות גמל מכל סוג שהוא. תקופת חופשת הלידה מובאת בחשבון לצורך זכויות התלויות בותק אצל המעביד.

הארכת חופשת הלידה מעבר ל- 12 שבועות אפשרית במקרים אלה:

 

  • לידה שבה נולד יותר מילד אחד – אפשרית הארכת חופשת הלידה בשבועיים עבור כל ילד נוסף לאחר הילד הראשון.
  • אם במהלך חופשת הלידה האם מאושפזת בבית החולים שבועיים לפחות או שהתינוק מאושפז לתקופה של שבועיים לפחות, אפשרית הארכת חופשת הלידה במספר ימים כימי האשפוז – ובלבד שהתקופה המוארכת – עבור אישפוז לכל אחד מהם או עבור שניהם יחד, לא תעלה על 4 שבועות בסך הכל. לחלופין ניתן, במקרים כאלה, לפצל את חופשת הלידה כך ש- 3 שבועות לפחות ילקחו סמוך לאחר הלידה, ויתרת הזמן שנותר מ-12 השבועות יילקחו בזמן האשפוז או לאחריו.
  • במקרה שהילד מאושפז בבית החולים במהלך חופשת לידה לתקופה העולה על 12 שבועות, אפשרית הארכת חופשת הלידה ב- 4 שבועות, בנוסף להארכות האחרות.


מימוש זכויות ההארכה מותנה במסירת הודעות למעביד, בדרך שקבועה בחוק ובתקנות.

קיצור חופשת הלידה, לאחר 3 שבועות מיום הלידה, אפשרי במקרה שהילוד אינו בחיים, וזאת בהסכמת העובדת ובאישור רופא לשובה לעבודה.

מקרים מיוחדים של חופשת לידה:

חופשת לידה לגבר - לפי הוראת שעה שתקפה עד 30.4.2007, רשאי גבר לצאת לחופשת לידה חלקית – מהשבוע השביעי שלאחר הלידה, במקום אשתו, אם אשתו זכאית לחופשת לידה וויתרה בכתב על זכותה זו, וחזרה לעבוד.

חופשת לידה באימוץ או פונדקאות - הורה מאמץ זכאי לחופשת לידה (על בני הזוג המאמצים להחליט ביניהם מי מהם ינצל זכות זו), וכך גם הורה מיועד שקיבל ילד מאם פונדקאית (גם כאן רק אחד מבני הזוג שהם הורים מיועדים יכול לנצל את הזכות לחופשת לידה).

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות נשים - זכויות אישה

מפיקת כנסים טענה שפוטרה שלא כדין במהלך טיפולי פוריות בניגוד לתקופה המוגנת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

לאחר שהמזכירה סיפרה כי היא בהריון, המנהלת זימנה אותה לשיחה והודיעה לה כי עקב קיצוצים אין מנוס אלא להורות על פיטוריה. 

אם חד הורית דרשה פיצויים בגין פיטורין שלא כדין בטענה כי פוטרה בעת ששהתה בחופשת מחלת ילד. 

מועמדותה של צעירה לתפקיד קופאית ברשת שופרסל נדחתה, לאחר שהצהירה כי היא בהיריון.  

בעת סגירת מכון הכושר, מדריכת הפילאטיס שפוטרה היתה בהריון, ומאחר שהמכון המשיך לפעול לאחר החלפת הבעלים, המדריכה טענה כי מדובר בפיטורין שלא כדין ודרשה פיצויים בהתאם.  

התובעת טענה כי פוטרה במהלך ההריון, אולם המעסיקה טענה מנגד כי בעת השימוע העובדת לא ציינה כי היא בהריון. 

הקוסמטיקאית שהעניקה טיפולים לאורחי המלון, כנגד חשבוניות וקבלות, דרשה להכיר בה כעובדת ולקבל פיצויי פיטורין.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.