www.ovdim.org.il

ימי מחלה לעובדי מדינה, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4.6 מתוך 5

חוק דמי מחלה מעגן את זכות העובדים לקבל תשלום עקב היעדרות מעבודתם כתוצאה ממחלה. מחלה לצורך מימוש הזכות, מוגדרת בדיני העבודה כאי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע ממצב רפואי לקוי בכפוף לאישור רופא. כדי לאזן את זכות העובד אל מול הפגיעה הצפויה במעסיק עקב היעדרות עובדיו בעת מחלה, הזכות לתשלום דמי מחלה מוגבלת הן בהיקף התשלום והן במספר ימי המחלה שעבורם זכאים העובדים לקבל תשלום.

 

החל מחודש אפריל 2011, שיעור דמי המחלה עלה ל- 50% מהשכר הרגיל עבור היום השני והיום השלישי, במקום 37.5%, ושיעור של 100% משכר העבודה הרגיל מהיום הרביעי ואילך, במקום 75% ששולמו קודם לכן. לפיכך, כל עובד צובר זכאות ל- 18 ימי מחלה בשנה, אשר ניתנים לחישוב גם כיום וחצי עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק.

 

כל עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה זכאי לקבל דמי מחלה מהמעסיק החל מהיום השני להיעדרותו. עם זאת, לעתים הסכמי עבודה או הסדרים אחרים מאפשרים צבירה של מספר רב יותר של ימי מחלה. נוסף על כך, העובד רשאי לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה בשל טיפול בבן משפחה.


ימי מחלה לעובד מדינה עקב מחלת הילד

 

עובדים בשירות המדינה זכאים ל- 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16, בהתאם להוראות תקנון שירות עובדי המדינה. הזכאות נקבעת בהתאם למספר הילדים של העובד, כך שהורה לילד אחד זכאי לקבל עד 8 ימי מחלה בשנה, עד 10 ימים בשנה עבור שני ילדים, ועד 12 ימים בשנה עבור שלושה ילדים ומעלה, אך שני בני הזוג לא יכולים לנצל זכאות זו עבור אותו יום לגבי אותו ילד.

 

עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות העובד לא זכאי לקבל שכר או תשלום כלשהו, גם אם הוא נעדר ליום אחד לצורך טיפול בילד. ביום השני והשלישי זכאי העובד למחצית משכרו היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך הוא זכאי לתשלום בגובה שכר רגיל. אם במקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המאפשר לעובד לקבל שכר מלא החל מהיום הראשון להיעדרותו, על המעסיק לנהוג לפי החוזה ולא על פי החוק.

 

היעדרות עקב מחלה ממארת של הילד

 

עובד מדינה, אשר הועסק לפחות שנה אחת מלאה בשירות המדינה, זכאי לקבל עד 90 ימי היעדרות בשנה עקב מחלה ממארת של ילד מתחת לגיל 18. זאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, על פי בחירתו.

 

כמו כן, עובד מדינה שהוא הורה לילד עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות בשירות המדינה, זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה, לצורך מתן סיוע אישי לילד שמחייב היעדרות מהעבודה. ובנוסף רשאי העובד להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע לילד עם מוגבלות אשר מחייב היעדרות, מבלי שהיעדרותו תנוכה משכרו. 

 

היעדרות עובד מדינה בשל מחלת בן זוג

 

חוק דמי מחלה מאפשר לכל עובד להיעדר מעבודתו עקב מחלת בן או בת זוגו, כדי לסייע לו בעת מחלתו ולטפל בו. העובד רשאי לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים, ואולם מספר ימי ההיעדרות שניתן לזקוף על חשבון ימי מחלה צבורים עומד על ששה ימים בשנה בלבד.

 

עם זאת, לא כל מחלה של בן או בת הזוג מאפשרת לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי מחלה. החוק קובע כי הזכאות קמה רק במקרים שבהם בן הזוג זקוק לעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום כתוצאתה מחלתו, כגון: סיוע בלבישה, אכילה, שליטה בצרכים, רחצה וניידות עצמית בבית.

 

היעדרות עקב מחלה ממארת של בן זוג

 

כאשר בן או בת הזוג של העובד חולה במחלה ממארת, רשאי העובד להיעדר עד 60 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, או על חשבון ימי חופשה שצבר, על פי בחירתו. כדי לממש את הזכות להיעדרות עקב מחלה ממארת של בן זוג, העובד נדרש להציג למעסיק אישורים רפואיים המעידים על מצבו של בן זוגו.

 

על כן, כאשר מדובר בבן זוג חולה, אשר זקוק לעזרה בביצוע פעולות בסיסיות, רשאי בן הזוג לזקוף עד ששה ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו. לעומת זאת, מחלה ממארת של בן הזוג מאפשרת לעובד להיעדר עד 60 יום על חשבון ימי מחלה או ימי חופשה צבורים, בתנאי שהעובד עבד במשך שנה ומעלה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק.

 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.