www.ovdim.org.il

תיקון 24 לחוק הגנת השכר, מה קובע התיקון לגבי דיווח שעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוק הגנת השכר הוא אחד מחוקי המגן בתחום דיני העבודה המסדירים את נושא השכר ביחסי עובד מעביד. החוק מכיל הוראות שונות המנחות את המעסיקים כיצד עליהם לשלם שכר לעובדיהם ואת מועד התשלום. החוק קובע סנקציה על הלנת שכר, כדי להרתיע מעסיקים מתשלום מאוחר של משכורות, ולהבטיח תשלום מלא ובזמן לעובד. 

 

סעיף 24 לחוק הגנת השכר מטיל חובה על המעסיק לנהל פנקס שכר הכולל את השכר המגיע לעובדיו ופרטי השכר ששולם להם. עליו למסור תלוש שכר, המפרט את פרטי המשכורת. הפרטים הנדרשים להופיע בתלוש מופיעים בתוספת לחוק, וכוללים את פרטי המעסיק, פרטי העובד, שכר בסיס, הפרשות, תוספות, היקף העבודה, שעות נוספות וכדומה.

 

תיקון 24 לחוק מטיל חובות חדשות ומהותיות על מעסיקים, לרבות החובה להמציא תלוש שכר מפורט תוך קביעה מפורטת מהם מרכיבי התלוש, הוא קובע מהם הניכויים המותרים מהשכר, וקובע חובת ניהול רישום של שעות העבודה, שעות נוספות וגמול על עבודה במנוחה. בכך התיקון יצר מהפך בכל הקשור בזכויות עובדים בבואם לתבוע את זכויותיהם בבית דין לעבודה, תוך העברת נטל ההוכחה למעסיק בנוגע לדיווח על שעות העבודה.

 

הפרדה בין שעות עבודה רגילות לשעות נוספות

 

סעיף 5 לחוק אוסר על תשלום שכר גלובלי הכולל בתוכו שעות נוספות, עבודה ביום המנוחה השבועי וכדומה. לפי החוק, חייבת להיות הפרדה בין שעות העבודה הרגילות לבין שעות נוספות ובמקרה שהמעסיק אינו עומד בהוראה זו, קמה לעובד עילת תביעה נגדו.

 

עם זאת, בית הדין לעבודה הכשיר פרקטיקה של שכר גלובלי עבור שעות נוספות, כאשר המעביד מסכים למספר מסוים של שעות נוספות שהעובד יעבוד מדי חודש מבלי לבדוק זאת באופן פרטני. מצב זה עשוי לפעול לעתים לטובת העובד, אשר גם אם לא עבד את אותן השעות הוא יקבל את השכר עבורן.

 

סעיפים 9 ו-10 לחוק קובעים את מועד תשלום השכר החודשי. אם השכר מתקבל עבור חודש, על המעביד לשלמו בסוף חודש העבודה. תשלום על עבודה בשכר יש לשלם בתום מחצית החודש שבו עבד העובד. אם הוא עבד במהלך כל החודש, ניתן לשלם לו בתום החודש, בדומה לעובד במשכורת חודשית.

 

חישוב פיצויים בגין הלנת שכר

 

שכר מולן הוא שכר שלא שולם עד היום התשיעי לאחר מועד התשלום. סעיף 17 לחוק קובע את גובה הפיצויים אם המעביד הלין שכרו של עובד. לשכר מולן יתווסף פיצוי, כאשר הוראת החוק קובעת שתי אפשרויות לפיצוי, כך שהפיצוי שיתווסף יהיה הגבוה מבין האופציות.

 

האפשרות הראשונה היא פיצוי הכולל 5% מהשכר עבור השבוע הראשון להלנה, כאשר כל שבוע איחור נוסף יזכה את העובד בעוד 10% מהשכר. האפשרות השנייה כוללת את הפרשי ההצמדה לתקופה החל ממועד התשלום עד לתשלומו בפועל, ובנוסף 20% מסכום השכר המולן והפרשי ההצמדה יחד, עבור כל חודש של איחור במתן המשכורת.

 

סעיף 20 לחוק קובע פיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורין. לפי סעיף זה, ישנן מספר אפשרויות למועד תשלום פיצויי הפיטורין. המועד נקבע בהתאם לנסיבות משתנות, כמו קיום תנאים בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי. פיצויי פיטורין יראו כמולנים אם לא שולמו תוך 15 יום ממועד התשלום.

 

חוק הגנת השכר מספק הגנה מרחיבה על שכר העובד, במטרה להרתיע מעסיקים מלהלין שכר, באמצעות קביעת פיצויים גבוהים עקב הלנה ואף הטלת סנקציות פליליות. בנוסף, קובע החוק כללי שקיפות בדבר בשכר באמצעות החובה לניהול פנקס שעות עבודה וקביעת פרטים אשר חייבים להופיע בתלוש המשכורת. בדרך זו, יכול עובד לפקח היטב על משכורתו ולוודא כי המעביד אינו פוגע בזכויותיו השונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות בנושאי דיני עבודה וזכויות לחץ/י כאן

 

פניה אל עורך דין דיני עבודה

הפניה ללא התחייבות מצדך או מצד עורך הדין

שלח

פסקי דין וחדשות - זכויות עובדים

תביעה של טכנאי שעבד במכון התקנים לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין, עקב שימוע שלא כדין שנערך למראית עין בלבד.  

תביעה לפיצויי פיטורין לאחר התפטרות בדין מפוטר לאחר כשנתיים וחצי, עקב הרעה מוחשית בתנאים והפחתת שעות העבודה.  

בתום תשע שנות עבודה כמאבטח בשירות המדינה, הגיש העובד תביעה בגין הפרשי שכר על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. 

ארבעה נערים עבדו בפיצרייה בשעות הלילה ובשעות מרובות בניגוד לחוק עבודת הנוער. לפיכך הוגש כתב אישום כנגד העסק.  

מנהלת חשבונות שבה מחופשת מחלה, וגילתה כי במקומה יושבת מחליפה. לאחר יומיים היא קיבלה מכתב פיטורין וטענה כי פוטרה שלא כדין ללא שיחת שימוע.  

מנהל העבודה הודיע למפעיל באגר בטלפון כי רכב החפירה שאותו הפעיל נמכר, לכן אין צורך שיגיע יותר לעבודה. 

המורה טענה כי הופלתה לרעה על ידי משרד החינוך לעומת מורים אחרים אשר שובצו בבית הספר ביישוב מגוריה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.